Söker nya utmaningar!

Jag är öppen för nya uppdrag inom områdena organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. I bagaget har jag lång erfarenhet av uppdrag inom offentlig, privat och ideell sektor.

Efter tre roliga och spännade år som förbundssekreterare i Sverok (Sveriges största och roligaste ungdomsförbund) har jag beslutat att inte ställa upp för omval vid Riksmötet i november i år. Jag tror det är bra att förtroendevalda byts ut med viss regelbundenhet så att nya personer får möjlighet att förverkliga sina idéer.

Från och med januari 2015 är jag således tillgänglig för nya utmaningar och uppdrag!

Jag söker uppdrag inom organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. Jag tycker om att förnya och utveckla verksamheter och människor. Jag arbetar också gärna med analys, ledning och styrning samt uppföljning och utvärdering. Ett komplett CV hittar du här.

Jag erbjuder en bred kompetens inom verksamhets-. organisations- och affärsutveckling, lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor, erfarerenhet av att arbeta som chef, ledare, projektledare och strategisk rådgivare på hög nivå (VD/GD/regering och Riksdag). Jag har ett brett kontaktnät inom offentlig, ideell och privat sektor.

Jag söker särskilt uppdrag där jag kan få nytta av mitt engagemang för ideell sektor, forskning, utbildning och entreprenörskap. Extra roligt vore att få arbeta i eller med Kina!

Jag är öppen för olika samarbetsformer: anställning eller konsult, management for hire, styrelseuppdrag eller investeringsobjekt.

Hör av dig om du vill prata mer och/eller har förslag. Jag bjuder alltid på en latte :-)

Avslutar med några bilder från tidigare och pågående arbeten. En bild säger ju mer än tusen ord!

Den här julen är det inte tanken som räknas

Just nu pågår fler katastrofer än på mycket länge och det är barnen som drabbas värst. I UNICEF:s gåvoshop hittar du livräddande produkter som skickas till de barn som behöver det mest. Du får fina gåvobevis att ge bort i julklapp. Köp julklappar som räddar barns liv på unicef.se!

Direktlänk till gåvoshopen är: http://bit.ly/1yyrESL.

instagram

[Jag stöder UNICEF bl.a. genom att publicera denna text från UNICEF:s hemsida!]

Hur utvärdera kulturen inom folkbildningen?

kulturanalys

En läsvärd rapport!

I början på året gick Myndigheten för Kulturanalys ut med en förfrågan om att ta fram ett förslag på en metod för att utvärdera kulturverksamheten inom folkbildningen.

Det här är en utmaning som väcker många frågor. Vad är kultur? De flesta av oss instämmer nog i att teater är kultur men hur är det med teater utan publik (som levande rollspel)? Och hur är det med kulturinnehållet i en kurs i amnningsteknik? Var finns kulturen då (för förslag på svar se nedan)?

Andra frågor som väcks är hur mäter vi effekterna av kultur? På kort och lång sikt? På individnivå och i samhället i stort? Vilka orsakssamband finns mellan medverkan i en studiecirkel och en ökad känsla av delaktighet i samhällets demokratiska processer och vilken roll spelar kulturen i detta?

Lyckligtvis fick jag chansen att medverka i rapporten som expert på folkbildning och (amatör)kulturfrågor tillsammans med Tobias Harding. Ansvarig för rapporten var Jan Hylén, Education Analytics.

Rapporten vi tog fram lyfter ovan nämnda och andra viktiga frågor kring kulturverksamheten inom folkbildningen. Rapporten visar också på behovet av en fri och samlad utvärdering av kulturen i samhället.

Läs mer om rapporten på myndighetens hemsida. Myndighetens avrapportering till regeringen finns här och vår bakomliggande rapport här.

PS För mig framstår det som märkligt att regeringen beslutat lägga ner Myndigheten för kulturanalys som är en myndighet som verkligen behövs. Det finns nämligen ingen annan myndighet som har en helhetssyn på utvärderingen av kulturområdet. Frågar ni mig så bör Myndigheten för kulturanalys få finnas kvar.

PPS Förslag till svar: en kurs i amningsteknik innehåller kultur på många olika plan eftersom den säger något om hur vi ser på amning generellt. Eftersom kursen är öppen för alla barnets föräldrar säger den något om hur folkbildningen ser på relation mellan föräldrarna och mellan kvinna och man. Kursen drivs i folkbildningens lokaler vilket ger tillfälle att ta del av de eventuella kulturevenamang som äger rum där. Etc. etc.

The Norden

The Norden är en serie från Yle som granskar den nordiska modellen. I detta avsnitt får en amerikansk fängelsedirektör besöka fängelser i Sverige, Norge och Finland. Visst kan man ha olika syn på fängelsernas roll och funktion. Det finns många legitima frågor att diskutera kring hur samhället ska agera när någon har dömts för att ha brutit mot lagen MEN var uppmärksam på intervallet mellan tiderna 6:56 och 7:16 i filmen.

Där avslöjar sig en avgrundsdjup skillnad mellan fängelsedirektör Conway och mig (och jag hoppas många fler med mig). Den människosyn James Conway visar där säger mycket om skillnaden mellan USA och de nordiska länderna.

Tre böcker om historia

De senaste månderna har bjudit på en del resor och andra tillfällen för stillsam läsning. Min vana trogen har jag passat på att läsa en hel del historia.

Den första boken var Vandalkrigen av Prokopios i ny översättning av Sture Linnér (ISBN 91-46-17784-1). Boken är unik i den meningen att den är en skildring av en avgörande period i historien från en av dem som  var med.

Vandalerna var ett germanskt folk som förmodligen hade sina rötter någonstans i norra Tyskland, Polen eller till och med sydvästra Sverige och norra Danmark (det senare är i alla fall vad de själva skriver). I början på 400-talet korsar vandalerna Rhen och drar plundrande fram genom Gallien innan de bosätter sig på Iberiska halvön.

Nu blir Geiserik kung över vandalerna och en ny storhetstid inleds för barbarerna från norr. Under Geiseriks ledning erövrar vandlarna norra Afrika. De anlägger städer, bygger upp en stark flotta och plundrar till slut Rom. Vandalerna är under en tid Medelhavets härskare.

När Geiserik dör inleds vandalrikets nedgång och riktet går under i början av 500-talet. Det är just dessa vandalrikets sista år som Prokopios så levande skildrar. Prokopios historia är fylld av detaljer, stora och små, vilket skänker liv till berättelsen. Prokopios lyckas också förhålla sig relativt opartisk i sin roll som författare vilket gör verket än mer betydelsefullt.

Linnérs översättning är betydelsefull eftersom det både av språkliga och faktamässiga skäl är viktigt att klassikerna får en uppdatering. Boken innehåller en hel del intressant kommentarmaterial som ger ökat djup.

Är du det minsta intresserad av historia så läs Vandalkrigen idag!

IMG_0634

Tre spännande historiska böcker

Den andra boken är Sveriges rötter: en nations födelse av Ingmar Stenroth (ISBN 91-7353-047-6). Stenroth ger en spännande skildring av en alltför sällan diskuterad period i Sveriges historia, nämligen första hälften av 1800-talet.

Frågan Stenroth ställer sig är hur svenskarna har uppfattat sig själva i relation till nationen Sverige. En händelse som gör frågan akut är när Sverige förlorar en fjärdedel av sin befolkning och en tredjedel av sin yta till Ryssland i samband med 1809 års krig. Hur ska landet Sverige och begreppet svensk nu (om)definieras?

Det är stora förändringar som sker under denna dynamiska period, politiskt, kulturellt och språkligt. Politiskt är det en turbulent tid där många längtar efter ett vedergällningskrig mot Ryssland. Samtidigt har Napoleonkrigen ritat om den politiska kartan och Sveriges nye kung Karl XIV Johan ser andra möjligheter vilket resulterar i att Sverige erövrar Norge istället för att försöka återta Finland. Detta måste av samtiden ha upplevts som en oerhörd förändring och stor tankemässig omställning.

En sak som intresserar mig är hur den krigsinriktade nationalism som finns i Sverige under denna tid (och som kan ses som en del av en bredare nationalism som sveper över hela Europa) får sitt utlopp inte i krig och nya erövringar utan i en politik som bygger på samarbete och samförstånd, i första rummet med våra nordiska grannländer. Så kan till exempel Norge bli självständigt utan blodspillan  och frågan om Ålands status lösas utan krigshandlingar.

I en tid av allvarliga politiska och militära händelser i Ukraina, Syrien och andra länder och en växande, aggressiv och exkluderande nationalism är det intressant att se hur politiker, kulturpersonligheter m.fl. under 1800-talet agerade för att omdefiniera Sverige som nation och inleda en period av fred , ökande öppenhet och mångfald som hittills varat i drygt 200 år.

Bagan

Den antika stadan Bagan i Burma

Den tredje boken var Art of the World – Burma Korea Tibet. Boken är en present från son #2 och #3. De hittade den i en boklåda på Odenplan och till ett billigt pris. Boken ingår uppenbarligen i serie med flera konstböcker.

Boken visade sig var ett riktigt fynd med ett rikhaltigt bildmaterial och intressanta texter. Den är i sig ett tidsdokument: boken är från 1964 och alla färgbilder är infästa i boken separat med klister! Tänk på det ungdomar!

Jag måste erkänna att jag hade vissa kunskapsluckor när det gäller konsten i de tre länder boken handlar om. Till exempel visste jag inte att det finns fyra olika grundformer för stupor som återspeglar fyra olika tidsepoker eller hur nära den tibetanska konsten är förknippade med landets religion.

Art of the World är en ganska renodlad faktabok som beskriver konsten i de aktuella länderna och dess utveckling men inte säger så mycket om de samhällen konsten tillhörde. Detta gör skildringen lite torr men för den som redan kan en del om länderna ifråga erbjuder boken en nyttig fördjupning.

Häxbrygd

Visst var det väl alldeles för länge sedan det bjöds på riktig trollmetal här på bloggen? Jojomen, det var det! Förfäras ej du lilla hop! Här kommer Finntroll i sin alldeles nya trollomobil. Den här sortens troll kan jag sympatisera med …

Trevlig helg!

Utvalda poster

Sponsrade länkar

Hjälp barn i katastrofer