Reklam: Stöd till Malmö stad kring testmiljöer

malm_stad_Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling.

Behöver din organisation stöd i liknande frågor? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Tre tänkvärda titlar

Det senaste årets läsning har inte bara bjudit på historiska teman. Jag har även läst tre mer faktabetonade böcker.

Den första är Pekingsyndromet av Ola Wong (ISBN 9789170377600). Boken är en  skildring av i Kina idag utifrån tre infallsvinklar: miljöförstöringen, pengafokus och landets komplicerade relation till sin historia. Titeln på boken är en anspelning på Stockholmssyndromet och syftar på att många i Kina lever med en idealbild av land, ledare och parti samtidigt som samma parti under Kulturrevolutinonen misshandlat deras föräldrar. Idealisering av makten blir ett sätt att förhålla sig när verklig förändring verkar fjärran. Som alltid när Ola Wong skriver är det intressant, aktuellt och läsvärt.

When I say no, I fell guilty av Manuel J. Smith (ISBN 978-0-553-26390-9) är bok om hur en hanterar knepiga situationer. Vad säger en till personen som alltid lånar pengar men aldrig betalar tillbaka? Hur får en andra att respektera det en säger? Hur ser en till att inte känna sig skyldig för att en inte (igen) ställer upp för andra? Boken är så där lite lagom spänstigt amerikansk men så pass gammal att en slipper dagens management-tugg.

Här talar en riktig psykolog om sina erfarenhet utifrån flera års handfast arbete i olika grupper och med olika människor. Smith erbjuder inga enkla lösningar men väl verktyg och metoder som kan göra det lättare att formulera, tydliggöra och stå för sina åsikter. Smiths utgångspunkt är “Du har rätt att själv bedöma och värdera ditt uppförande, dina tankar, dina känslor och att själv ta ansvar för konsekvenserna av detta” och det kan jag instämma i.

Nedkopplad av Susan Maushart (ISBN: 9789186815646) är en på sitt sätt omtumlande bok. Författaren bestämmer sig för att familjen ska koppla ner. Detta innebär ingen mobil, ingen dator, inget internet, ingen TV i hemmet. Däremot kan barnen använda datorn på biblioteket eller så för skolarbete. Läsaren för följa vad som händer i familjen under de nedkopplade månaderna.

Hur kan en sådan bok vara omskakande kanske ni undrar? Jo, för om det som  händer i och med familjen i nätets frånvaro är sanningsenligt skildrat så borde vi alla koppla ner här, nu och genast! Vi borde i alla fall sätta helt andra gränser för vårt eget och våra barns nätande! Läs boken, det kommer att påverka dig!

IMG_0636

Tre läsvärda faktaböcker

Lika eller olika?

Erich_Fromm_

Erich Fromm

Erich Fromm skriver att en av människans största rädslor är att vara ensam. Vi har olika sätt att hantera vår rädsla: ett av dem är konformitet. Konformitet innebär att vi gör som andra. Genom att vara lika andra så upplever vi gemenskap och blir mindre rädda.

Det här är något jag finner värt att begrunda. Visst är det så att människor gärna använder konformitet som ett sätt att minska sin rädsla (heja på ett visst lag, ha en viss sorts kläder etc.). Tyvärr är det ofta också så att en aktivt söker skillnader mellan människor för att förstärka känslan av samhörighet med andra. Sett på det sättet kan man säga att Fromm erbjuder oss en förklaring till fenomen som rasism och sexism: genom att särskilja den andra upplever jag att min konformitetsfaktor ökat och jag är blir mindre rädd (jag känner att vi här också kommer när René Girard men ber att få återkomma i den frågan).

Det är på något sätt sorgset detta: hellre fjärmar vi oss från våra medmänniskor för att känna samhörighet med en viss grupp än att närma oss just dessa medmänniskor och då få uppleva samhörighet.

För så är det ju: alla människor är lika oberoende av kön, etnicitet, kulturell eller social bakgrund. Vi äter, sover, hoppas, drömmer, vill våra närstående väl etc. Det borde vara lätt att leva efter detta …

Världens dåligaste språk

sprakPå listan böcker skrivna efter 1950 som trots detta är värda att läsa för jag upp “Världens dåligaste språk” av Fredrik Lindström (ISBN 91-7643-782-5).

Boken väcker flera intressanta frågor kring det talade och det skrivna språket. Lindström slår ett slag för det talade språkets betydelse för människans kulturella och intellektuella utveckling. Han för fram många goda argument för varför vi bör ha en mer positiv syn på det levande talspråket. Detta retar förmodligen galla på många “språkexperter” ute i stugor och lägenheter men jag låter mig övertalas.

En annan intressant lärdom är att alla rasister, nationalister etc. som vanligt har fel: människor är mer lika än en kan tro och människor påverkar och har påverkat varandra mer än en kan tänka sig. Vi ser det i saker som vilka vokaler vi använder, i vilken ordning olika grupper har satt namn på färger m.m.

En tredje poäng med boken är att den är stillsamt upplysande samtidigt som den, utan onödig blodspillan, vederlägger myter, missuppfattningar och missförstånd. Sådana lugnt resonerande böcker behövs i en värld där okunnighet och nyvidskepelse tillåts sprida sig alltmer.

En fjärde reflexion jag gör är att alla vi som arbetar med informations- och begreppsmodeller, taxonomier och antologier bör noga läsa sidorna 213 – 216. Kan en oförutsedd konsekvens av vårt idoga strukturarbete bli att vi alltmer sätter kartan före terrängen?

PS En liten ironi i anledning av det nyss sagda: när jag skrev in rubriken på posten ändra WordPress den till Världens dåsigaste språk ;-)

Riktiga analoga växlar

Det är nog gott och väl med chips och transistorer. De kan ha mycket skoj för sig men det finns något lite opersonligt över dem. De saknar något riktig analog teknik har. För er som inte tror på detta rekommenderar jag denna lilla pärla som visar hur en justerar en 500-väljare. 500-väljaren ingick i en av Ericssons telefonväxlar och användes i mer än 60 år. Slå det den transistor som kan!

Begrunda när ni ser filmen hur många prylar som ingår i väljaren, hur exakt avpassade de måste vara och hur stabilt och störningskänsligt ett analogt system är jämfört med ett elektroniskt. Lyssna också på den rena poesin: “centreringsmagneten för radialrörelse”, “backimpulsgruppen för vridning”, “klibbtorkas”. Vilket hantverk! En sådan händernas musikalitet! Det var annorlunda förr!

Trevlig helg!

Utvalda poster