Mötesordförande Kontaktnätet

Helgen den 18 – 19 maj var det dags för demokratifest, dvs. årsmöte, i Kontaktnätet. Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar och har medlemsföreningar över hela landet.

I år var årsmötet hos Ung kraft i Nyköping. Föreningen har fantastiska lokaler med bland annat replokalerna, danssal och inspelningsstudio.

På årsmötet medverkade ett tiotal av Kontaktnätets medlemsföreningar. Kontaktnätet lägger stort fokus på ett inkluderande arbetssätt och håller hårt på ett demokrati och transparens. Detta märktes verkligen under årsmöte där ombuden var pålästa och engagerade.

Extra pluspoäng delas ut för den detaljerade genomgång av förbundets ekonomi som är viktig del av årsmötet. Jag tycker det är viktigt att alla på ärsmöte ges möjlighet att förstå vad som döljs bakom siffrorna, varifrån intäkterna kommer etc. När medlemmarna ges möjilghet att förstå ekonomin kan de på ett medvetet sätt påverka kommuner, regioner och stat!

En sak till är värd att nämna: årsmötet antog ett tiotal nya föreningar. Detta är återigen ett bevis på att föreningslivet är starkt i Sverige. Jag hoppas beslutsfattare, tjänstemän med flera inser betydelsen av och kraften i den ideella sektorn och agerar därefter!

Tack för att jag fick förtroendet att vara mötesordförande! Det var roligt och inspirerande.

Mötesordförande Svensk biblioteksförening!

Den 16 maj 2019 hade jag äran och nöjet att få agera mötesordförande på årsmötet i Svensk biblioteksförening. Ett 100-tal personer fanns på plats i Helsingborgs konserthus (makalöst 30-tal signerat Sven Markelius!) för att lägga föregående år till handlingarna, sätta mål för kommande år och hantera en proposition och fem motioner.

Av olika anledningar kom årsmötet i gång kl 09:20, dvs. med ca 20 minuters försening, men tack vare engagerade och fokuserade ombud kunde vi avsluta mötet kl 12:03 så det fanns gott om tid att äta lunch innan Biblioteksdagarna formellt började kl 13.

Tack för att jag fick förtroendet att vara mötesordförande även detta år!

Text

Skálmöld och Alestorm

Årets första konsert bjöd på musik från Island och Skottland. Skáldmöld var en ny bekantskap som jag gärna hör igen.

Alestorm har gjort flera musikvideos fyllda av sjörövartypiska ting och händelser. Bandet gör sig inte lika väl live, vare sig vad gäller musik och uppträdande.

Lovande konsertår!

Det ser ut att bli ett lovande år utifrån ett konsertperspektiv. Just idag är följande band inbokade:

Det ser verkligen lovande ut så här långt! Vill du gå med på något av dessa event? Hör av dig så ser vi om vi kan fixa biljetter (Nick Cave lär dock bli svårt)!

Alestorm

Avantasia

Nick Cave

The Sisters of Mercy

Mary’s Blood – ett av tio band på Metal Matsuri

Beyond the Black

Lämnar Facebook (i alla fall lite)

Från och med i år kommer jag att minska min aktivitet på Facebook. Det finns två anledning till detta: 1) Facebooks hantering av min personliga information där det under 2018 visat sig att Facebook i flera fall agerat på ett sätt som väl snarast kan sammanfattas i begreppet oetiskt och 2) jag vill minska min skärmtid som jag likställer med “chips för hjärnan”.

Anledning 1 är egentligen skäl nog att lämna Facebook men jag accepterar att det finns många praktiska skäl till att vara kvar på Facebook, inte minst för oss som arbetar inom den ideella sektorn: Facebook är ett på många sätt praktiskt intra- och extranät!

Konkreta innebär detta att jag kommer att minska antalet saker jag skriver om mig själv, antalet saker jag gillar etc. Jag kommer också att gallra bland sidor, grupper och i vänlistan.

Jag kommer att läsa de grupper etc. jag är med i och finns på messenger även om jag i större omfattning kommer att föra över diskussioner till mail, skype, sms eller telefon i framtiden!

Så, ett halv steg bort är vad jag kan göra just nu.

PS Jag tycker alla ska sluta använda Facebook för att logga in på andra tjänster. Ha olika lösenord och använd istället en lösenordshanterare!

Kandiderar som ordförande i Kulturens

Porträtt bild av Johan Groth

Jag heter Johan Groth och kandiderar till rollen som ordförande i Kulturens i samband med årsmötet i maj 2019. Nedan berättar jag mer om hur jag ser på rollen som ordförande och mina tidigare erfarenheter av uppdrag som styrelseledamot och -ordförande. Det finns också en presentationsfilm (även transkriberad för ökad tillgänglighet).

Innan årsmötet träffar jag gärna Kulturens medlemsorganisationer och regioner och berättar mer om vem jag är och vad jag vill bidra med i rollen som ordförande.  Jag deltar gärna i ett styrelse- eller medlemsmöte, på plats eller på distans. Jag tar också emot frågor och synpunkter via telefon (0708-235711) eller mail (johan.groth@gogab.se).

Jag hoppas på ert förtroende och er röst på årsmötet!

Tack också till de fem förbund som nominerat mig!

Rollen som ordförande

 • Varför kandiderar du som ordförande?
  • Jag har följt utvecklingen inom Kulturens under en stor del av förbundets åtta första år. Kulturens har utvecklats väl under denna period. Mycket fungerar bra samtidigt som det finns möjlighet till utveckling. Jag vill stärka Kulturens i en tid när folkbildningen blir alltmer ifrågasatt. Detta kräver samverkan med andra aktörer inom folkbildningen. Det krävs mer kunskap och information om folkbildningens positiva effekter för individen och samhället. Här behövs samarbete med centrala aktörer som Folkbildningsrådet och Myndigheten för kulturanalys i kombination med ett medvetet utåtriktat kommunikationsarbete.  Jag vill sätta medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum; det är där verksamheten bedrivs. Jag vill öppna Kulturens för nya grupper genom att öppna för nya kulturformer. Jag vill arbeta för ökad transparens och öppenhet. Jag berättar mer om vad jag vill uppnå i filmen.
 • Vad för sorts ordförande är du?
  • Som ordförande vill jag att alla ska få komma till tals och bidra i samtal och diskussioner. För att det ska fungera ser jag till att mötets former är tydliga (vilka fråga är vi på? är vi i diskussion eller beslut? etc.) och inkluderande (har alla fått yttra sig? har vi beaktat allas synpunkter?). Det är också ordförandens uppgift att se till att styrelsen arbetar för att uppnå verksamhetsplan inom budget. Mellan styrelsemötena ser jag till att få fram ordentliga diskussions- och beslutsunderlag till mötena och att dessa kommer styrelsen till del i god tid innan mötet. Jag brukar också vilja vara ett bollplank för organisationens högste tjänsteperson. Slutligen vill jag vara tillgängliga för medlemsorganisationerna och deras medlemmar.
 • Vad är en bra ledare enligt dig?
  • En bra ledare ser till medarbetarnas och kollegornas styrkor. En bra ledare ser till att ge tydliga mandat och tydliga ansvar. En bra ledare delegerar men behåller alltid det yttersta ansvaret. På Sverok brukar jag säga att allt går som bra är medarbetarnas förtjänst och att allt som går fel är mitt ansvar. 
 • Vad driver dig som ledare?
  • Jag vill se människor och verksamheter utvecklas. Det är människor som skapar verksamhet och det är ledarens uppgift att se till att medarbetarna har rätt förutsättningar för sitt arbete.
 • Vad har du för erfarenheter av liknande förtroendeuppdrag?

Tidigare erfarenheter i sammandrag

 • Utbildning
  • KTH, tekn.dr., 1991
  • KTH, civ.ing., 1986
 • Anställningar
  • Sverok, kanslichef, 2016 – idag
  • egen konsultverksamhet, 1998 – idag (se uppdrag nedan)
  • Riksförbundet Unga musikanter, 2015-2016
  • MSB, 2014-2015
  • Kungliga Musikhögskolan, förvaltningsråd, 2010-2011
  • Metamatrix, 1999-2009
  • Interaktiva institutet (forskningsinstitut med fokus på konst, design och teknologi), 1998-1999
  • Utbildningsdepartementet, Skolverket och Riksdagen, 1994-1997
  • Konsult Cap Programator, 1991-1993
 • Styrelseuppdrag etc.
  • Ax – kulturorganisationer i samverkan, ordförande, ledamot 2012-2017
  • Civilsamhällets organisationer i samverkan (CIVOS), flera roller, 2013-2017
  • Sveriges Film- och Videoförbund, förbundsordförande, 2015-2017
  • Sweden-China Trade Council, ledamot, 2015-2017
  • Ideell kulturallians, ledamot, 2016-2017
  • Studiefrämjandet i Stockholms län, ledamot, 2015-2016
  • Sverok, ledamot, förbundssekreterare, 2010-2015
  • ordförande i två bolagsstyrelser
 • Uppdrag i urval
  • Folkbildningsrådet, utredning om digitalisering inom folkbildningen
  • Kulturens, organisationsanalys utifrån då gällande statsbidragsregler
  • Myndigheten för kulturanalys, ta fram plan för utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen. 
  • flera uppdrag för de konstnärliga högskolorna
 • Ett komplett CV finns här.

Presentationsfilm

Presentationsfilm (transkription)

Den första kulturupplevelse jag minns är Klas Klättermus på Dramaten. Jag bör ha varit ca fem år gammal. Jag minns klart de många känslorna: glädje, spänning och inte minst skräcken när räven jagade upp Klas i ett träd. Teater är fortfarande ett stort intresse och har under året kompletterats med bland annat musik, från opera till black metal, och film. För den som gillar film finns få platser som är lika spännande som denna: Filmstaden i Solna, på sin tid en av världens främsta filmproduktionsanläggningar.

Jag heter Johan Groth och kandiderar till posten som förbundsordförande för Kulturens. Jag har tidigare bland annat varit ordförande i Sveriges Film- och Videoförbund och Ax – kulturorganisationer i samverkan.

Kulturens är ett studieförbund som har utvecklats på ett bra sätt under sina åtta första år. Mycket fungerar bra men det finns utrymme för förbättring och förnyelse.

I rollen som förbundsordförande vill jag verka stärka folkbildningen i en tid när kultur och bildning blir allt mer ifrågasatt och därför också blir allt viktigare. Jag vill sätta medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum och öppna Kulturens för nya grupper och nya kulturformer. För mig är öppenhet, transparens och förutsägbarhet viktiga värdeord, både inom förbundet och externt.

Kulturens framtida verksamhet ska utgå deltagarnas behov och önskemål. Det är i medlemsorganisationerna och regionerna verksamheten bedrivs och kontakten finns med deltagarna. Under min tid som ordförande i Ax besökte jag flertalet av de förbund som ingår i Kulturens. Det gav förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns inom olika förbund och olika kulturformer. Jag vill utveckla Kulturens i nära dialog med medlemsorganisationerna och regionerna. Kulturens stöd ska vara anpassat för verksamheternas behov och förutsägbart.

För att utveckla sin verksamhets behöver Kulturens vara en aktiv part inom Studieförbunden och gentemot Folkbildningsrådet. Folkbildningen ifrågasätts på ett helt nytt sätt i dagens politiska klimat. Tillsammans med andra aktörer inom folkbildningen ska Kulturens tydliggöra folkbildningens roll i samhället. Det behövs mer kunskap om kulturens och folkbildningens positiva effekter för individen och samhället. Det måste vara tydligt vad folkbildningen är, gör och står för.

Folkbildningen har svårt att nå ut till nya grupper. Får att nå nya grupper måste folkbildningen anpassa arbetssätt och regelverk till hur människor idag vill kunna nå folkbilda sig. Det kan handla om att digitalisera mera, ta fram nya former för cirkelverksamhet etc. En styrka för oss är att kultur är något som berör och engagerar alla människor. Detta kan Kulturens dra nytta av genom att öppna för flera och nya kulturformer. Genom att släppa fram nya kulturformer som engagerar nya grupper kan Kulturens gå i bräschen för arbetet med att nå ut till nya grupper. Genom att bejaka nya kulturformer finns också goda möjligheter att engagera nya medlemsorganisationer.

Jag kommer från en föreningstradition där ord som transparens, öppenhet och ett inkluderande arbetssätt är viktiga värdeord. Det handlar om praktiska saker som att förenkla administration och rapportering, ta hjälp av IT för att stödja verksamheten, arbeta med tydlig kommunikation och, inte minst, tillgängliga underlag, planer och styrdokument. Men det handlar också om ge insyn i förbundets verksamhet och ekonomi, om att alla kort ska ligga på bordet. I ett inkluderande arbetssätt ingår också att alla bemöts på ett respektfullt sätt oavsett vem man är.

I rollen som förbundsordförande tar jag med mig tidigare erfarenheter från arbete i Riksdagen, regeringskansliet och på flera statliga myndigheter, bland annat Kungliga Musikhögskolan. Med erfarenhet av uppdrag inom akademin, ideell och offentlig sektor och näringslivet har jag en bred grund att stå på och mycket att bidra med i Kulturens utveckling. Erfarenhet av styrelsearbete och rollen som ordförande inom offentlig, ideell och privat sektor ger mig flera perspektiv på en organisations utveckling och utmaningar.

Kulturens årsmöte är i maj 2019. Innan dess vill jag gärna besöka Kulturens medlemsorganisationerna och regioner. Jag vill ta del av era tankar och idéer om hur ni vill att vi, medlemsorganisationer, regioner och förbund, tillsammans ska agera för att göra Kulturens ännu bättre. Ett bra tillfälle kan vara i samband med ett medlemsmöte eller styrelsemöte!

Jag hoppas få er röst som ny ordförande i Kulturens.

A&F 50 år

Adolphson och Falk firar 50 år som artister med en storartad föreställning på Södran. Om du missade denna föreställning så kör de en till i januari 2019.

Myrkur och Jo Quail

Storartad konsert med Myrkur och Jo Quail. Myrkur blandade ren folkmusik på svenska, norska och danske med folk / black metal. Jo Quail bygger upp sina verk genom att löpande spela in musik och addera lager på lager.

Alternativfesten 2018

Mellan den 9 och 11 november 2018 ägde den första upplagan av Alternativfesten rum i Sandviken. Massor med kultur och många trevliga möten med nya och gamla vänner. Välarrangerat av Lena Liw och många andra! Vi ser redan fram mot nästa år! Och särskilt roligt att Sandvikens kommun stöttade festivalen!