Aktuellt inom IT-området

Presentation, riksdagsgrupp (m), våren 1997

Johan GROTH, tekn. dr. (johan.groth@gogab.se)
Groth & Groth AB


Aktuellt inom IT-området

Grundläggande förändringar

Digitalt

 • Lätt att lagra information
 • Lätt att återge information
 • Lätt att mångfaldiga information
 • Lätt att förändra presentationsform
 • Lätt att “märka” information

Globalt

 • Tekniken når över hela världen
 • Fysiska avstånd spelar allt mindre roll
 • Nationella lagar och regler kan, på gott och ont, kringgås

Vad innebär detta?

 • Det blir lättare för den som vill att presentera information
 • Tiden mellan idé och presentation går mot noll
 • Den tillgängliga information ökar och förnyas i allt snabbare takt
 • De globala näten gör all information momentant tillgänglig överallt
 • Multimedia gör informationen mer lättillgänglig

Detta påverkar alla yrken och arbetsplatser.

Ny teknik – nya möjligheter

 • IT ger nya möjligheter att skaffa och presentera information
 • IT ger nya möjligheter för människor att kommunicera med varandra

Mänsklig kunskap och fantasi bestämmer maskinernas användning!

Tekniken i dag och i morgon

I dag

 • Intuitivt användargränssnitt
 • Lättanvänd programvara
 • Integrerad arbetsmiljö
 • Del av ett nätverk
 • Koppling till fax, OH, modem, cd-rom etc.
 • Multimediala informationskällor
 • Global kommunikation

I morgon

 • Osynlig och kompakt
 • Ännu mer lättanvänd
 • Låter oss utnyttja alla sinnen
 • Intelligenta agenter
 • Datorstött samarbete
 • Allmänt tillgänglig
 • Gratis

Något om Internet

Vad?

 • Ett nätverk av datornät
 • Över 100 miljoner användare i hela världen
 • Fler än 1.800.000 multimediala informationskällor
 • Obegränsade möjligheter till kommunikation

Tjänster

 • Datorpost och sändlistor
 • Anslagstavlor (News)
 • Realtidssamtal (“chat”, delade “arbetsytor”)
 • Realtidsljud (Internet phone m.fl.)
 • Videoöverföring
 • Filöverföring
 • Fjärrnärvaro
 • Informationslagring (World Wide Web)

Hur påverkas skolan?

Utmaningar

 • Skolan tappar sitt “informationsmonopol”
 • Mängden “läromedel” blir oändligt

Förändringar?

 • Kunskapsförmedling => kunskapserövring
 • Viktigare återskapa perspektiv i tid och rum
 • Ur information och ifrågasättande bygga förståelse och insikt

Nya färdigheter

 • Hitta information
 • Sortera information
 • Värdera information
Från Till
Textbaserat Multimediabaserat
Envägs-
kommunikation
Flervägs-
kommunikation
Synkront Asynkront

Vad händer i skolorna?

 • Snabb ökning av antalet datorer
 • Snabb anslutning till Internet
 • IT verkar som en katalysator för andra förändringar

Vad händer i kommunerna?

 • Satsning på kommunal infrastruktur
 • Samverkan skola, myndigheter, företag, …
 • Satsning på fort- och vidareutbildning
 • Stor tilltro till IT

Vad händer centralt?

Riksdag och regering

 • IT-propositionen
 • Ds IT i skolan
 • IT-kommissionen
 • Telias roll

Skolverket

 • Nationella skoldatapolitiken
 • Svenska skoldatanätet
 • Nordiska skoldatanätet
 • Europeiska skoldatanätet

KK-stiftelsen

 • “Kommunsatsningen” 27 kommuner
 • Över 400 andra projekt
 • Vikt på utvärdering och spridning

Memento

 • Samhällsförändringarna beror inte på IT
 • Vad är arbete och hur värderas det?
 • Vad är fritid och hur värderas den?
 • Hur ser vi på oss själva, andra människor och det som är därutöver?
 • Förlorar vi förmåga att hantera verkligheten?
 • Blir kroppsarbete ett “nöje för överklassen”?
 • Betoning på IT gör att vi fixerar oss vid tekniken vilket lätt leder till felaktiga val.
 • Det handlar inte om att göra samma saker på nya sätt utan om att göra saker som vi hittills bara kunnat fantisera om.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.