Tankar kring en presidents besök

IMG_5685

Sveavägen kl 12.20

Idag besöker USA:s president Barack Obama Sverige. Det är en lite märklig stämning i staden. Många stora gator är mer eller mindre tomma. Uppenbarligen har stockholmarna lyssnat på varningarna om kaos i trafiken och antingen gått under jord eller stannat hemma.

Låt mig först säga att jag tycker det är bra att president Obama är i Sverige. Det ger Sverige en möjlighet att lyfta olika viktiga frågor på hemmaplan. Det är ett gott betyg för Sverige och den nuvarande regeringen att mötet sker här och nu.

Det är också bra att våra nordiska grannländer är på plats. De nordiska länder har mycket gemensamt, inte minst vad gäller grundläggande värderingar kring demokrati och öppenhet. Det bör vi gemensamt visa upp en dag som denna.

Till sist vill jag göra en mer kritisk reflexion. Jag tycker det ligger en närmast obegriplig paradox i att ledaren för världens mäktigaste demokrati tar sig fram genom Stockholm som en maffiaboss eller krigsherre. Jag är av den fasta förvissning att ju mer soldater, vapen och pansarplåt man visar upp desto mer våld riskerar man att utsättas för.

Vi behöver inte mer vapen, våld, mer rädsla och oro. Vill man skapa fred är det bästa att visa sig fredlig …

4 thoughts on “Tankar kring en presidents besök

 1. John Persson

  Såväl Påven, Heydrich, Reagan, Kennedy, Palme, Storhertig Frans-Ferdinand blev anfallna när de rörde sig med få eller inga livvakter som i motsats till det du beskriver.

  Att en statschef för en stat involverad i flera väpnade konflikter väljer att resa säkert och minimera säkerhetsriskerna för sig och omgivning är snarare ansvarsfullt.

  1. Johan Groth Post author

   Tack för kommentar. En påve av ett dussin i modern tid har blivit utsatt för attentat. Göring, Roosevelt, Nixon, Erlander, kejsar Wilhelm II och många fler potenater blev INTE anfallna när de rörde sig med få eller inga livvakter. Det går att bevisa vad som helst genom att dra fram ett par lösryckta exempel.

   Jag är fast övertygad om att man bygger ett tryggt och säkert samhälle på förtroende och tillit och inte på vapen och plåt.

 2. Martin Ackerfors

  Det återstår väl att se om chansen “att lyfta olika viktiga frågor på hemmaplan” faktiskt tas, vilket väl kanske inte är så troligt, men jag håller med om grunden. Sverige vinner inget på att vara undfallande gentemot USA, tvärtom.

  1. Johan Groth Post author

   Tack för kommentar. Jag tror nog att mötet, särskilt tillsammans med våra grannländer, i sig är en markering. Det är som Rolf Ekéus sa på TV i dag: man agerar med små med tydliga medel inom diplomatin 🙂

Comments are closed.