Hur bloggar man?

Jag har bloggat sedan 2009 (det finns poster med äldre datum men de är post-daterade). När jag började blogga handlade det mycket om att samlaRead More

Sociala medier och SLU

Härom veckan var jag på Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Krister Runebrand på Stelacon. Vi hade fått i uppdrag att berätta lite om sociala medier iRead More

Mer om referenser och LOU

Jag har tidigare presenterat mina synpunkter kring referenstagning och LOU här på bloggen (här). Nu har mina synpunkter även blivit en artikeln i den utmärktaRead More

Misstag och floppar …

Copylinda har tagit inititativ till seminariet “Misstag och floppar” som genomförs i .SE:s regi. Fyra föredragshållare ger en bild av Internets historia i Sverige, däriblandRead More

Nationell samling

Jag har blivit involverade i ett projekt kring samverkan för folkbildning. Det hela handlar om att ett antal aktörer inom en viss bransch (företag, myndigheter,Read More

Citerad …

Jag har blivit citerad 🙂 Elwira Kotowska har börjat samla citat om sociala medier och Internet. Nu har hon lagt upp första delen av citatsamlingen.Read More

Slut på tweets?

[Denna text publicerades på Mindpark den 12 november 2009.] Ny statistik visar att antalet tweets planar ut! Samtidigt ökar trafiken på Facebook igen. En trend?Read More

Tidigt mail från Estland

Hösten 1995 arbetade jag tillsammans med Benny Regnér m.fl. i ett projekt i Estland. Projektet handlade om att vidareutbilda lärare inom miljöområdet och att göraRead More