Groth & Groth AB har tecknat avtal med Kulturens bildningsverksamhet gällande en förstudie som utgår från de organisatoriska villkoren i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor. Bolaget tillför kompetens dels inom villkoren för folkbildningen, dels inom området organisationsutveckling inom ideell sektor. Uppdrag beräknas avslutas föreLäs mer ->

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Umeå universitet gällande utvärdering av projektet “Vad är ett värdigt återvändande?”. I projektet genomförs en studie av hur polis, Migrationsverket, socialsektreterare, gode män och asylsökande ungdomar agerar vid återvändande. Vår uppgift ärLäs mer ->

Vinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar. Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande ellerLäs mer ->

Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling. BehöverLäs mer ->

Om två veckor är det dags för öppna internationella mästerskapen i JJJ Jianzi (fjäderboll) i Beijing. För första gången deltar ett svenskt lag i tävlingen. Initiativet till att skapa ett svenskt landslag kommer från en grupp ungdomar mellan 17 ochLäs mer ->