Category Archives: Reklam

Reklam: Kulturens tecknar avtal kring förstudie

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Kulturens bildningsverksamhet gällande en förstudie som utgår från de organisatoriska villkoren i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor. Bolaget tillför kompetens dels inom villkoren för folkbildningen, dels inom området organisationsutveckling inom ideell sektor. Uppdrag beräknas avslutas före sommaren.

kulturens

Reklam: Utvärdering av “värdigt återvändande”

umulogotypeGroth & Groth AB har tecknat avtal med Umeå universitet gällande utvärdering av projektet “Vad är ett värdigt återvändande?”. I projektet genomförs en studie av hur polis, Migrationsverket, socialsektreterare, gode män och asylsökande ungdomar agerar vid återvändande. Vår uppgift är att utvärdera hur väl projektet uppfyllt sina mål och sin projektplan, med andra ord en, i första hand, summativ och kontrollerande utvärdering.

Behöver din organisation hjälp med frågor king uppföljning och utvärdering? Vi har lång erfarenhet av liknande uppdrag hos statliga myndigheter, kommuner och ideella organisationer. För mer information kontakta Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Reklam: Ny termin som expert hos Vinnova

viylereopja76hoh46zsVinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar.

Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande eller olika typer av ungdomsprojekt? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Reklam: Stöd till Malmö stad kring testmiljöer

malm_stad_Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling.

Behöver din organisation stöd i liknande frågor? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Vi stöder svenska landslaget i JJJ Jianzi

Om två veckor är det dags för öppna internationella mästerskapen i JJJ Jianzi (fjäderboll) i Beijing. För första gången deltar ett svenskt lag i tävlingen.

Initiativet till att skapa ett svenskt landslag kommer från en grupp ungdomar mellan 17 och 20 år som själva organiserat en förening, tagit kontakt med tävlingsarrangörerna, arrangerat träningar, bokat resor etc. Initiativet visar på initiativkraft och entreprenörsanda. Groth & Groth AB stöder gärna unga som organiserar sig i demokratiska föreningar.

Stöd svenska landslaget i JJJ Jianzi du också genom att gilla laget på Facebook!

Reklam: Sociala medier på Pensionsmyndigheten

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Pensionsmyndigheten. Uppdraget består i att löpande stödja Pensionsmyndigheten i att etablera och utveckla sin närvaro i sociala medier. Uppdraget omfattar bl.a. analys av myndighetens användning av sociala medier, stöd i utveckling av riktlinjer och strategier samt omvärldsanalyser och jämförelser med andra aktörer (bench marking).

Groth & Groth AB tillför såväl kunskap om sociala medier och hur de kan användas för att skapa verksamhetsnytta som bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Behöver din myndighet stöd i arbetet med att utveckla er närvaro i sociala medier? Kontakta i så fall gärna Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Reklam: Föredrag på Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har bett mig att göra en presenatation på temat “Hur kommer sociala medier att påverka myndigheten?”

Det gör jag förstås gärna. Jag ser stora möjligheter med sociala medier inom offentlig sektor. Det kan handla om nya sätt att nå ut med information, nya sätt att kommunicera och icke minst nya sätt att utveckla förvaltningen. Jag hoppas på en livlig diskussion.

Vill du också höra mer om hur offentlig sektor kan och bör agera i sociala medier? Hör av dig till mig (0708-235711 eller johan.groth@gogab.se) så kan vi hitta ett bra upplägg som passar din organisation!

Reklam: Swedbank utvecklar sitt bloggande

Bloggar kan vara ett effektivt sätt att nå ut med information och skapa en dialog med kunder, partners och omvärlden. Bloggar kan också fort förvandlas till en digital ruin och ett dåligt samvete. Det gäller att veta vad man ska göra och hur man ska göra.

En som tar sitt bloggande på allvar är Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi på Swedbank. Ylva bloggar om “aktuella och angelägna frågor som rör din privatekonomi”. Ylva har mycket matnyttigt att berätta som förtjänar bredare spridning, t.ex. genom en blogg.

För att komma vidare och utveckla bloggen bad Ylva mig om råd och tips. Jag utgick från min modell med tio steg för ett bättre bloggande (se här) i det miniseminarium jag arrangerade för Ylva och några av hennes kollegor. Roligt och spännande möte med många funderingar kring bloggar och sociala medier.

Vill du ha hjälp att utvecklas som bloggare? Hör av dig till mig på 0708-235711.

Ylvas blogg hittar du här.

Mitt CV som film

Det var svårt att låta bli när så många redan gjort det 🙂 Dessutom tycker jag att detta är ett utmärkt exempel på hur det kommer att bli i framtiden när allt mer information kan flöda mellan olika tjänster och när nya tjänster kan skapas som bygger på resultat från andra tjänster.

Borta är alla centrala system där informationen ligger inlåst. Istället flödar informationen fritt, semantiskt väldefinierade och tillgänglig. Vi har bara sett början på början ännu …

Grattis till fiffigt initiativ av Ledarna.

Reklam: Gogab hjälper Vinnova inom Forska & Väx

Groth & Groth AB kommer, liksom i fjol, att bistå Vinnova i granskningen av inkomna ansökningar inom programmet Forska & Väx. Programmet vänder sig till företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Föreslagna projekt ska svara mot ett marknadsbehov och syfta till att främja utveckling av nya eller bättre produkter, tjänster och processer. Projekten ska även stärka företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft på en internationell marknad.

Uppdraget kommer att utföras av Johan Groth som har lång erfarenhet av att arbeta med forskning, utveckling och innovation. Johan har tidigare läst ansökningar åt ett flertal finansiärer, bland annat KK-stiftelsen och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).