Category Archives: Funderingar

Tractatus logico-philosophicus

IMG_1940

En liten bok som väcker stora tankar

Jag kan inte nog rekommendera er att då och då läsa någon av klassikerna. Och det just av detta skälet: en bok blir inte en klassiker utan anledning!

En sådan klassiker är Ludwig Wittgensteins Tractus. Det är nog en av de mest obegripliga och samtidigt märkliga, ja till och med vackra, böcker jag läst.

Från bokens första mening (“Världen är allt som är fallet.”) till den sista (“Om det man inte kan tala måste man tiga.”) är detta en bok som väcker förundran men också tankar.

Det finns många hundra analyser av Tractus som den intresserade och/eller tålmodiga kan fördjupa sig i. Jag skulle vilja föreslå en läsning som kanske är mer anpassad för oss hobbyfilosofer och amatördjupingar: läs boken med öppna sinnen och låt de tankar som väcks bli underlag för reflexion. Låt andra fundera över vad Wittgenstein egentligen menade! Själv fastnar jag särskilt vid 4.116, 5.6 och 6.521

PS Den översättning jag läst är gjord av Sten Andersson (ISBN 978-91-1-306049-1). Observera särskilt insidan på pärmen som har en härlig design i 1950-talsstil.

“Njutning” var ingen sådan

njutning“Njutning” av Ulf Ellervik (ISBN 978-91-86061-46-3) är ett ambitiös verk på över 400 sidor som förklarar kemin bakom olika former av njutning.

Eftersom kemi och kulturhistoria roar mig gav mig glatt i kast med boken. Efter ett sjuttiotal sidor gav jag upp. Det blev helt enkelt för mycket fakta på samma gång, fakta som serveras utan annan struktur än vad som verkar vara tämligen fria associationer. Språket i boken följer strukturen och blir till slut, i mina öron, monotont.

Nej, boken var ingen större njutning. Jag lägger den åt sidan.

Samurajer och neonljus

x

Nu läsvärd bok om Japan då

Boken “Samurajer och neonljus” av Lászlo Hámori (Wahlström & Widstrand, 1962) är en liten bok som visar hur svårt det är att förutspå framtiden.

Ansatsen är intressant. Hámori besöker Japan bara 15 år efter krigsslutet. Han betraktar den nyfödda demokratin med nyfikenhet och intresse men också med en viss välvilllighet som då säkert var helt normal men som idag kan uppfattas som lätt nedlåtande. Han talar med forskare, studenter, unga och gamla i ett försök att förstå var Japan står och går. Det hela filtreras igenom och tolkas utifrån Hámoris 1960-talssvenska referensram.

En fråga Hámori tar upp är Japans befolkningsmängd. Den uppfattas av samtiden som ett hot mot landets framtid, enligt Georg Bergström i ett samtida program i SR “en tidsinställd bomb”. Den i slutet på 1950-talet lanserade kampanjen om barnbegränsning bör, om allt går som det ska, säkra att Japan 2015 har under 100 miljoner innevånare hoppas Hámori. Japan har idag 120 miljoner innevånare utan att det skapat en katastrof vare sig i eller utanför Japan.

En annan fråga Hámori funderar över är skriftspråket. Uppmuntrad av de tongånger som hörts från Kina och som utlovar en snar övergång till det latinska alfabetet ser han fram emot att även Japan överger de krånliga tecknen. Skälen för att byta skriftspråk är många, bl.a. att Japans “skrift och språkbruk inte riktigt lämpar sig för de exakta definitioner som det moderna livet kräver”. Den som besökt en godtycklig flygplats eller internationell butik i någon av Europas större städer kan själv konstatera att utvecklingen snarare gått åt det andra hållet, nämligen att japanska och kinesiska tecken blivit allt vanligare utanför Mittens rike och Den uppgående solens land.

Nå, det är inte alls min mening att förringa Hámoris insats. Han gör flera intressanta observationer och ställer många relevanta frågor. Icke minst ligger värdet i att Hámoris resa till Japan kommer så snart efter kriget i en tid som måste ha varit en brytningstid för landet.

Ett annat värde med boken som vi kan se idag, och som Hámori omöjligt kunde förutse då, är jämförelsen mellan Japan 1960 och Kina 2015. Liksom Kina idag genomgick Japan då en snabb industrialisering och en snabb välståndsökning. I Japan då gav denna utveckling effekter inom områden som miljö, relationer till omvärlden, fackens roll, förändringar i synen på familjen etc.; allt väl beskrivet av Hámori. Det är intressant att läsa Hámoris observationer inom dessa och andra områden och fundera på om vi kan dra några slutsater om vad som kommer att hända i Kina. Å andra sidan började vi ju med att konstatera att det var svårt att sia …

Den här julen är det inte tanken som räknas

Just nu pågår fler katastrofer än på mycket länge och det är barnen som drabbas värst. I UNICEF:s gåvoshop hittar du livräddande produkter som skickas till de barn som behöver det mest. Du får fina gåvobevis att ge bort i julklapp. Köp julklappar som räddar barns liv på unicef.se!

Direktlänk till gåvoshopen är: http://bit.ly/1yyrESL.

instagram

[Jag stöder UNICEF bl.a. genom att publicera denna text från UNICEF:s hemsida!]

The Norden

The Norden är en serie från Yle som granskar den nordiska modellen. I detta avsnitt får en amerikansk fängelsedirektör besöka fängelser i Sverige, Norge och Finland. Visst kan man ha olika syn på fängelsernas roll och funktion. Det finns många legitima frågor att diskutera kring hur samhället ska agera när någon har dömts för att ha brutit mot lagen MEN var uppmärksam på intervallet mellan tiderna 6:56 och 7:16 i filmen.

Där avslöjar sig en avgrundsdjup skillnad mellan fängelsedirektör Conway och mig (och jag hoppas många fler med mig). Den människosyn James Conway visar där säger mycket om skillnaden mellan USA och de nordiska länderna.

Tre böcker om historia

De senaste månderna har bjudit på en del resor och andra tillfällen för stillsam läsning. Min vana trogen har jag passat på att läsa en hel del historia.

Den första boken var Vandalkrigen av Prokopios i ny översättning av Sture Linnér (ISBN 91-46-17784-1). Boken är unik i den meningen att den är en skildring av en avgörande period i historien från en av dem som  var med.

Vandalerna var ett germanskt folk som förmodligen hade sina rötter någonstans i norra Tyskland, Polen eller till och med sydvästra Sverige och norra Danmark (det senare är i alla fall vad de själva skriver). I början på 400-talet korsar vandalerna Rhen och drar plundrande fram genom Gallien innan de bosätter sig på Iberiska halvön.

Nu blir Geiserik kung över vandalerna och en ny storhetstid inleds för barbarerna från norr. Under Geiseriks ledning erövrar vandlarna norra Afrika. De anlägger städer, bygger upp en stark flotta och plundrar till slut Rom. Vandalerna är under en tid Medelhavets härskare.

När Geiserik dör inleds vandalrikets nedgång och riktet går under i början av 500-talet. Det är just dessa vandalrikets sista år som Prokopios så levande skildrar. Prokopios historia är fylld av detaljer, stora och små, vilket skänker liv till berättelsen. Prokopios lyckas också förhålla sig relativt opartisk i sin roll som författare vilket gör verket än mer betydelsefullt.

Linnérs översättning är betydelsefull eftersom det både av språkliga och faktamässiga skäl är viktigt att klassikerna får en uppdatering. Boken innehåller en hel del intressant kommentarmaterial som ger ökat djup.

Är du det minsta intresserad av historia så läs Vandalkrigen idag!

IMG_0634

Tre spännande historiska böcker

Den andra boken är Sveriges rötter: en nations födelse av Ingmar Stenroth (ISBN 91-7353-047-6). Stenroth ger en spännande skildring av en alltför sällan diskuterad period i Sveriges historia, nämligen första hälften av 1800-talet.

Frågan Stenroth ställer sig är hur svenskarna har uppfattat sig själva i relation till nationen Sverige. En händelse som gör frågan akut är när Sverige förlorar en fjärdedel av sin befolkning och en tredjedel av sin yta till Ryssland i samband med 1809 års krig. Hur ska landet Sverige och begreppet svensk nu (om)definieras?

Det är stora förändringar som sker under denna dynamiska period, politiskt, kulturellt och språkligt. Politiskt är det en turbulent tid där många längtar efter ett vedergällningskrig mot Ryssland. Samtidigt har Napoleonkrigen ritat om den politiska kartan och Sveriges nye kung Karl XIV Johan ser andra möjligheter vilket resulterar i att Sverige erövrar Norge istället för att försöka återta Finland. Detta måste av samtiden ha upplevts som en oerhörd förändring och stor tankemässig omställning.

En sak som intresserar mig är hur den krigsinriktade nationalism som finns i Sverige under denna tid (och som kan ses som en del av en bredare nationalism som sveper över hela Europa) får sitt utlopp inte i krig och nya erövringar utan i en politik som bygger på samarbete och samförstånd, i första rummet med våra nordiska grannländer. Så kan till exempel Norge bli självständigt utan blodspillan  och frågan om Ålands status lösas utan krigshandlingar.

I en tid av allvarliga politiska och militära händelser i Ukraina, Syrien och andra länder och en växande, aggressiv och exkluderande nationalism är det intressant att se hur politiker, kulturpersonligheter m.fl. under 1800-talet agerade för att omdefiniera Sverige som nation och inleda en period av fred , ökande öppenhet och mångfald som hittills varat i drygt 200 år.

Bagan

Den antika stadan Bagan i Burma

Den tredje boken var Art of the World – Burma Korea Tibet. Boken är en present från son #2 och #3. De hittade den i en boklåda på Odenplan och till ett billigt pris. Boken ingår uppenbarligen i serie med flera konstböcker.

Boken visade sig var ett riktigt fynd med ett rikhaltigt bildmaterial och intressanta texter. Den är i sig ett tidsdokument: boken är från 1964 och alla färgbilder är infästa i boken separat med klister! Tänk på det ungdomar!

Jag måste erkänna att jag hade vissa kunskapsluckor när det gäller konsten i de tre länder boken handlar om. Till exempel visste jag inte att det finns fyra olika grundformer för stupor som återspeglar fyra olika tidsepoker eller hur nära den tibetanska konsten är förknippade med landets religion.

Art of the World är en ganska renodlad faktabok som beskriver konsten i de aktuella länderna och dess utveckling men inte säger så mycket om de samhällen konsten tillhörde. Detta gör skildringen lite torr men för den som redan kan en del om länderna ifråga erbjuder boken en nyttig fördjupning.

Häxbrygd

Visst var det väl alldeles för länge sedan det bjöds på riktig trollmetal här på bloggen? Jojomen, det var det! Förfäras ej du lilla hop! Här kommer Finntroll i sin alldeles nya trollomobil. Den här sortens troll kan jag sympatisera med …

Trevlig helg!

Lyckligt lottad

Lyckan personifierad

Lyckan personifierad

Jag är lyckligt lottad. Jag kan …

  • gå och lägga mig på kvällen utan rädsla för att polisen ska slå in dörren mitt i natten och sätta mig i fängelse utan vidare spisning och rättegång
  • låta mina barn gå till skolan utan rädsla för att de ska bli kidnappade av religiösa terrorister
  • promenera till tåget utan att bli rånad
  • (om jag vore kvinna) gå på toaletten inomhus och därmed slippa bli våldtagen när jag behöver gå på toa
  • välja mina företrädare i fria och öppna val
  • få information om aktuella händelser i flera olika och oberoende media
  • gå till en läkare som baserar sin praktik på vetenskap och inte på vidskepelse

Det finns mycket att vara tacksam för och mycket som är värt att värna och utveckla.

Inte på länge har hoten mot demokrati, vetenskap och rationalitet varit lika stora. Vi alla har ett stort ansvar för att motverka de auktoritära, icke-rationella och ovetenskapliga tendenser som nu växer sig starkare, tendenser som hänger samman och när varandra.

Vad har du gjort den här veckan för att motarbeta rasism, sexism, religiös fantism, vidskepelse (till vilket jag räknar allt från slagrutor via chemtrails till kreationism)?

Ta debatten i kafferummet! Säg till när någon skämtar om andra grupper! Engagera dig i en förening! Ge pengar till nyttiga ändamål! Prata med dina barn! Nu är tid att bry sig!

The Poison Belt

poisonbelt

En aktuell bok

På temat mindre kända verk av sir Arthur Conan Doyle vill jag i dag lyfta fram berättelse nummer två om den storartade forskaren professor George Edward Challenger. Professorn och hans tre vänner Summerlee, Roxton och Malone upplever en serie äventyr där naturen själv står för överraskande biologiska, geologiska, kemiska och fysiska utmaningar.

The Poison Belt är kanske en av de första skildringarna av en global katastrof. Boken känns därför märkligt aktuell i ebola-krisens skugga. Även i The Poison Belt börjar katastrofen i fjärran länder och det dröjer innan världen börjar agera. Vill du veta hur det går föreslår jag att du läser boken. Den är fri att ladda ner på nätet.

Även på ett annat plan är Challenger och hans mer kända kollega  Sherlock Holmes ovanligt aktuella idag. Bägge företräder nämligen en intellektuell och kritisk hållning till omvärlden. De baserar sina slutsatser och sitt agerande på ett rationellt tänkande och tilltro till naturvetenskapens metoder och resultet.

I en tid då alla åsikter, oaktat hur bisarra, ogrundade, felaktiga eller rent ut sagt förljugna de är, ges lika värde och tid som åsikter baserade på fakta så är både Challenger och Holmes goda förebilder. Jag kommer sannolikt att återkomma i denna fråga i framtida poster.

50 år sedan första njurtransplantationen

I dag firar vi att det gått 50 år sedan den första njurtransplantionen genomfördes på Serafimerlasarettet av professor Curt Franksson . Det har också gått 40 år sedan den första bukspottkörteltransplantationen och 30 år sedan de första hjärt- och levertransplantationerna i Sverige.

Transplanationer är ett bra exempel på människans förmåga till nytänkande, innovation och utveckling. Transplantationer erbjuder idag tiotusentals människor möjlighet till ett normalt liv. Det är sannerligen värt att fira!

Nedan delar jag några bilder ur pappas arkiv. En del är kanske inte tidigare publicerade för en bredare publik.