Läsanvisning

keatonMin blogg innehåller tre delar:

  • poster där jag uttrycker en politisk uppfattning, mest om skola, forskning, barn och unga men även om Kina, entreprenörskap m.m.
  • poster om mitt arbete, mest verkamhetsutveckling och IT inom offentlig och ideell sektor men även innovation, karriärtips m.m.
  • poster som handlar om mina fritidsintressen: böcker, (stum)filmer m.m.

Läs en, två eller alla!

Categories

Utvalda poster