Kompetensnätverken

Nedan finns en kalender som visar alla inbokade möten i de fyra kompetensnätverk som Groth & Groth AB ansvarar för. Om man klickar på ett event så går det att ladda hem information till sitt eget kalenderprogram.

I nätverken träffas chefer och experter för att i kollegial anda utbyta erfarenheter och lyssna på föredrag. Varje nätverk träffas fyra gånger per år, ofta hos någon av medlemmarna. Tanken är att medlemmarna ska vara på “first name basis” med varandra så samtalet kan bli öppet och givande. I dag finns fyra nätverk:

  • Arkitekturnätverket (enterprise architecture, informationsmodeller, tjänstearkitektur etc.)
  • Samverkansnätverket (IT-ansvariga från små och medelstora organisationer)
  • Infrastrukturnätverket (klientsidan av IT-stödet)
  • Telefoninätverket (telefoni, nätverk, mobila enhete etc.).

Nätverken riktar sig i första hand till offentlig sektor samt “närliggande organisationer” (statliga bolaget, vissa stiftelser etc.). Exempel på teman som avhandlats under det senaste året i nätverken är BYOD, licenshantering, informationsmodeller, IT som tjänst, upphandlingar, sourcing, länkade öppna data, IP-telefoni, PSI-direktivet och öppna data, Lync, MDM, ärendehantering och beslutsstöd.

Johan Groth fungerar som koordinator för nätverken. Ett informationsblad som närmare beskriver nätverken finns här (PDF-fil).

Medlemmarna i ett nätverk betalar en årlig medlemsavgift om 5000 kr per myndighet plus 1000 kr per namngiven medlem (exklusive moms).

Låter detta intressant? Vill din myndigheter prova på ett medlemsskap i något av nätverken? Kontakta Johan på johan.groth@gogab.se eller 0708-235711.

Categories

Utvalda poster