Professionella intressen

Två saker som jag är bra på och tycker är roligt är att läsa och skriva. Med att läsa menar jag en god förmåga att ta till mig och analysera stora mängder text. Med att skriva en förmåga att beskriva information, analyser, tankar, idéer etc. i text. Jag har lång erfarenhet av att skriva för olika målgrupper (barn och vuxna, politiker och tjänstemän, ingenjörer och ekonomer etc.) och i olika format (sagor, lagtexter, offentliga utredningar, debattartiklar, kursmaterial etc.).Jag anser att en bra text är enkel, tydlig och skriven med rätt språk och ton med hänsyn till läsaren. En bra text har en tydlig inre struktur, den hänger ihop. En bra text är ofta en kort text. pen-to-paper_sidebar
Jag tycker också att det är roligt att föreläsa och undervisa. Jag har lång erfarenhet som lärare (inom skolan, universitetsvärlden och på kurser av olika slag) och föredragshållare. Jag har medverkat i debatter, paneler, radio- och TV-program m.m. Jag anses vara tydlig, pedagogisk och engagerande.Till detta område räknar jag också att leda workshops, möten etc. Jag har arbetat mycket som mötesordförande och möteskoordinator. Jag ser till att möten håller tiden, att alla frågor som finns på dagordningen behandlas och att alla som vill får komma till tals.

Jag har bred erfarenhet som projektledare och projektkoordinator. Jag tvekar inte att ta mig an “svåra” eller “hopplösa” projekt. Ofta handlar det om att börja i en ända och reda ut trasslet allt eftersom.

public_speak_25473_md
Mina huvudsakliga intresseområden är utveckling och förändring. Jag tycker om att arbeta i gränslandet mellan forskning och utveckling, mellan politik och förvaltning, mellan offentlig sektor, ideell sektor och/eller näringsliv.

Jag vill se människor, organisationer och samhället i stort utvecklas. Jag har arbetat med förändring som forskare, som statlig tjänsteman, som företagsledare, entreprenör och inom den ideella sektor. Internet är ett kraftfullt verktyg för förändring och en viktig del av mina professionella intressen.

Jag har erfarenhet från uppdrag på EU-nivå, nordisk nivå, nationell nivå och i löpande verksamhet. Jag tror på idéer, på dialog och på vetenskap och teknik som verktyg för förändringar. Jag tror också att sann förändring börjar hos den enskilda människan och att hennes drömmar, tankar, behov och attityder är viktiga.

i_have_a_dream24164232