Det torde inte vara någon större nyhet att Ahrvid Engholm och jag har fundamentalt olika uppfattningar om hur man bäst för in IT i skolan. Ahrvid Engholm tror att rätta sättet är att “smälla upp en dator på alla skolbänkarLäs mer ->

Ahrvid Engholm avlossar i sitt inlägg i CS nr 44 återigen en bredsida mot skolans arbete inom datorområdet. Engholm beklagar först bristen på statliga insatserna inom området, övergår till att slå in öppna dörrar genom att påpeka att Compis-satsningen blevLäs mer ->

Ett intressant, men även bekymmersamt, debattinlägg görs av Wiveca Glantz och Marianne Eriksson från Östersund i Ny Teknik 1996:33. De bägge lärarna (på högstadiet respektive lågstadiet) uttrycker sin oro över det sätt varpå datorer och andra IT-verktyg används i skolan.Läs mer ->

Inledning vid den avslutande debatten på Mediasymposium 96, Kungliga Musikhögskolan Jag tror att samhället idag står inför ett antal genomgripande förändringar. Dessa förändringar beror tvärtemot vad många tror inte på utvecklingen av det vi ofta kallar IT utan har mångaLäs mer ->