Tag Archives: amatörkultur

Nyvald som ordförande i SFV

poster_2015Ibland går det fort! För en vecka sedan ungefär fick jag frågan om jag ville engagera mig i Sveriges film- och videoförbund.

Det här var en fråga som det var lätt att tacka ja till. Film är att av mina stora intressen och att få vara med och främja filmen inom kulturens värld och filmen inom kulturpolitiken är bara alltför lockande. Så igår, på årsmötet, blev jag invald som förbundsordförande!

Jag ser fram emot att få vara och utveckla SFV, inte minst gentemot nationella myndigheter och beslutsfattare. Medlemsrekrytering kommer också att vara en viktig fråga under året. Och så planeringen av nästa kortfilmsfestival, förstås!

Hur utvärdera kulturen inom folkbildningen?

kulturanalys

En läsvärd rapport!

I början på året gick Myndigheten för Kulturanalys ut med en förfrågan om att ta fram ett förslag på en metod för att utvärdera kulturverksamheten inom folkbildningen.

Det här är en utmaning som väcker många frågor. Vad är kultur? De flesta av oss instämmer nog i att teater är kultur men hur är det med teater utan publik (som levande rollspel)? Och hur är det med kulturinnehållet i en kurs i amnningsteknik? Var finns kulturen då (för förslag på svar se nedan)?

Andra frågor som väcks är hur mäter vi effekterna av kultur? På kort och lång sikt? På individnivå och i samhället i stort? Vilka orsakssamband finns mellan medverkan i en studiecirkel och en ökad känsla av delaktighet i samhällets demokratiska processer och vilken roll spelar kulturen i detta?

Lyckligtvis fick jag chansen att medverka i rapporten som expert på folkbildning och (amatör)kulturfrågor tillsammans med Tobias Harding. Ansvarig för rapporten var Jan Hylén, Education Analytics.

Rapporten vi tog fram lyfter ovan nämnda och andra viktiga frågor kring kulturverksamheten inom folkbildningen. Rapporten visar också på behovet av en fri och samlad utvärdering av kulturen i samhället.

Läs mer om rapporten på myndighetens hemsida. Myndighetens avrapportering till regeringen finns här och vår bakomliggande rapport här.

PS För mig framstår det som märkligt att regeringen beslutat lägga ner Myndigheten för kulturanalys som är en myndighet som verkligen behövs. Det finns nämligen ingen annan myndighet som har en helhetssyn på utvärderingen av kulturområdet. Frågar ni mig så bör Myndigheten för kulturanalys få finnas kvar.

PPS Förslag till svar: en kurs i amningsteknik innehåller kultur på många olika plan eftersom den säger något om hur vi ser på amning generellt. Eftersom kursen är öppen för alla barnets föräldrar säger den något om hur folkbildningen ser på relation mellan föräldrarna och mellan kvinna och man. Kursen drivs i folkbildningens lokaler vilket ger tillfälle att ta del av de eventuella kulturevenamang som äger rum där. Etc. etc.

Ny som ordförande i Amatörkulturens samrådsgrupp

I tisdags var det, som tidigare nämnts, årsmöte i ax (Amatörkulturens samrådsgrupp). På årsmötet valdes jag till ordförande för ax för de kommande två åren. Det är ett spännande uppdrag som jag ser fram emot med entusisam och ödmjukhet.

För mig är amatörkultur den kultur som skapas och utövas på ideell basis och som kännetecknas av eget utövande och engagemang. Inom mitt “hemförbund” Sverok är amatörkultur en viktigt del i alla våra verksamhetsgrenar. Det känns väldigt roligt och utmanande att få arbeta med amatörkultur på ett bredare plan under de kommande åren!

Kort om ax: ax är en samverkansgrupp för 19 olika riksförbund, bland annat Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Folkdansringen, Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), MoKS – Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation och Amatörteaterns Riksförbund (ATR). ax medelmmar har tillsammans ca 435.000 medlemmar över hela landet.

PS Webbsändningen genomfördes av Sverok Admin.

Spännande debatt om kultur och hälsa!

I tisdags var det årsmöte i ax (Amatörkulturens samrådsgrupp). Före årsmötet var det en paneldebatt på temat kultur och hälsa. Det blev ett mycket spännande samtal om kultur, hälsa, ideellt engagemang m.m. Jag noterar med särskild glädje att Ingela Thalén två gånger nämner Sverok som ett bra exempel på ett ungdomsförbund som arbetat aktivt med inflytande- och demokratifrågor. Sådant värmer i hjärtat på en gammal förbundssekreterare.

PS Webbsändningen genomfördes av Sverok Admin.

Invald i styrelsen för Amatörkulturakademin

I fredags var jag på mitt första möte med beredningsutskottet (som styrelsen kallas) i Amatörkulturakademin.

Amatörkulturakademin är “en nationell tankesmedja som har i uppdrag att agera ambassadörer, lobbyister och idésprutor för kultursektorns bredd”. Några av saker akademin sysslar med är “att presentera amatörkultur för politiker, synliggöra verksamheter i medier eller initiera forskningsprojekt”.

Det är väldigt roligt att få vara med i beredningsutskottet och den vägen få bidra till att stärka amatörkulturen i Sverige. Det finns mycket att göra bl.a. vad gäller att öka kunskapen och förståelsen bland beslutsfattare om vad amatörkultur är, inte minst som en del av en positiv sysselsättning för barn och unga.