Ibland går det fort! För en vecka sedan ungefär fick jag frågan om jag ville engagera mig i Sveriges film- och videoförbund. Det här var en fråga som det var lätt att tacka ja till. Film är att av minaLäs mer ->

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Kulturens bildningsverksamhet gällande en förstudie som utgår från de organisatoriska villkoren i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor. Bolaget tillför kompetens dels inom villkoren för folkbildningen, dels inom området organisationsutveckling inom ideell sektor. Uppdrag beräknas avslutas föreLäs mer ->

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Umeå universitet gällande utvärdering av projektet “Vad är ett värdigt återvändande?”. I projektet genomförs en studie av hur polis, Migrationsverket, socialsektreterare, gode män och asylsökande ungdomar agerar vid återvändande. Vår uppgift ärLäs mer ->

Vinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar. Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande ellerLäs mer ->

Det här är roligt tycker jag! Jag har blivit tillfrågad om att ingå i regeringens råd för ett nationellt skogsprogram. Vi kommer att prata om viktiga och spännande frågor som Hållbar tillväxt och jobb i skogen Skogsbruk för ett bättreLäs mer ->