Tag Archives: artiklar

Fyra av tio klarar inte enkla räkneuppgifter

Nya studier visar att många medborgare inte har tillräckliga kunskaper inom privatekonomi för att hantera den alltmer komplexa värld som växer fram när det gäller frågor om sparande, pension och försäkringar. Ett antal myndigheter, organisationer och företag (bl.a. Groth & Groth AB) har därför tagit initiativ till nätverket GillaDinEkonomi (www.gilladinekonomi.se).

Syftet med nätverket är “att medborgare i hela landet och i alla åldrar ska kunna hantera befintliga och nya krav på i sin privatekonomi genom ett ökat privatekonomiskt självförtroende”.

Den 2 november 2011 publicerades en artikel som tagits fram av nätverkets programråd i Dagens Industri. Artikeln bifogas nedan.

Bristerna i svenska folkets räknekunskaper är alarmerande. Det ställs allt större krav på allmänheten i takt med fler valmöjligheter och stora risker. Därför har vi startat nätverket Gilla din ekonomi, skriver en rad företrädare för finansbransch och myndigheter.

Fler valmöjligheter och nya förutsättningar har ökat kraven på finansiell kunskap hos de svenska hushållen.

I höst har ett arbete påbörjats tillsammans med bland andra TCO och Folkuniversitetet för att nå många individer med användbar kunskap inom privatekonomi.

På Finansmarknadskommitténs seminarium i oktober om räknefärdighet och finansiell förmåga hos vuxna framkom att bristerna är stora, såväl i Sverige som i andra länder.

Många har svårt att göra enkla beräkningar och ta till sig information om finansiella produkter och tjänster. Det kan röra allt från komplicerade sparformer och avgiftsmodeller till dyra lån för kortsiktig lösning på betalningsproblem. Med avreglerade marknader ställs allt större krav på att förstå förutsättningarna. Det är av stor betydelse, även för samhället, att enskilda individer kan inse konsekvenserna av sina beslut nu och över tid.

Forskaren Johan Almenberg har i samarbete med Finansinspektionen gjort den svenska undersökningen som togs upp på seminariet. Följande exempel är belysande för behovet:

”Fem personer vinner ett lotteri och ska dela på vinsten. Om vinsten de ska dela på är 2 miljoner kronor, hur mycket får var och en?” 68,8 procent svarade rätt (=400 000 kr).

”Anta att räntan på ditt sparkonto är 1% och inflationen är 2%. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre för pengarna vid årets slut?” 59,4% svarade rätt, alltså mindre.

Några av slutsatserna är att den finansiella förmågan varierar och att alltför många vuxna saknar nödvändiga kunskaper. För att förbättra förmågan att hantera finansiella beslut finns olika vägar att gå. Hushållens ekonomiska valfrihet och risktagande kan t.ex. begränsas genom ändrade regelverk och restriktioner. Men en bättre väg för att stärka konsumenterna är att bygga en stadig kunskapsgrund för olika privatekonomiska beslut så att fler får möjlighet att axla det ökade ansvaret.

Såväl OECD som EU framhåller behovet av insatser som kan öka allmänhetens kunskaper inom privatekonomi. Här i landet har ett nytt samarbete etablerats mellan organisationer, företag och myndigheter i form av ett nätverk, GillaDinEkonomi. Genom att agera tillsammans kan vi effektivare nå ut i hela landet och till olika målgrupper.

Nätverket vill öka det privatekonomiska självförtroendet genom att informera, men också genom att påverka förhållningssätt, ett långtgående mål. Det är öppet för dem som vill samarbeta med andra mot detta mål. GillaDinEkonomi ska vara en garant för att aktiviteterna är oberoende och att fakta och information går att lita på. Idag är närmare 30 olika representanter från bank-, försäkrings-, fond- och värdepappersområdet, fackföreningar, intresse- och branschorganisationer, konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare medlemmar, tillsammans med Finansmarknadskommittén och myndigheter med ansvar inom området.

Skolan gör det möjligt att nå ut brett med insikter och kunskaper till barn och unga. Nätverket har agerat aktivt för att få in privatekonomi som obligatoriskt inslag i nya gymnasieplanen GY2011, vilket också blivit fallet. Aktuellt nu är stöd till skolor och lärare, som har att omsätta planerna till praktisk, vardagsnära undervisning.

De projekt som har startats i höst är samarbete för utbildning i vardagsekonomi, pension och sparande för anställda på arbetsplatser. Inom TCO’s medlemsförbund utbildas informatörer under några seminariedagar. Unionens medlemmar är de som först fått denna möjlighet och nu börjar informatörerna även utbilda på hemmaplan. I dagarna startar också ett sådant samarbete med Folkuniversitetet. Ett stort antal aktörer i nätverket ställer upp och bidrar med sin kompetens och sitt stöd.

Carina Blomberg, AMF
Camilla Ferenius, Finansmarknadskommittén
Claes Hemberg, Avanza Bank
Per Arne Ström, Finansinspektionen
Johan Groth, Groth och Groth AB
Cathrin Lundqvist, Konsumentverket
Annika Wilow-Sundh Konsumentvägledarnas förening
Kristina Kamp, Pensionsmyndigheten
Ylva Yngveson, Swedbank och Sparbankern
Joanna Redebrandt, Unga Aktiesparare

Vill du veta mer om nätverket GillaDinEkonomi? Hör gärna av dig till mig på johan dot groth at gogab dot se eller på 0708-235711.

Barn blir tjockare av datorn

junk-food-basketFamilen Groth har figurerat i Aftonbladet (se här). Hälsa och datorer är ju ett ständigt samtalsämne. Denna gång handlade det om matvanor kopplat till barns datorspelande.

Just i vår familj handlar det till stora delar om att det är helg och att på helgen både spelar vi mer spel och äter mer godis, chips etc. Lite av två sidor av samma mynt med andra ord.

Men visst är det lätt hänt att man äter mer skräp när man spelar. Det handlar om att man inte vill ta sig tid att lämna ett pågående spel för att laga något ordentligt. Det handlar om att spel kan stressa dig och att du då vill äta något. Det handlar också om att många av de lokaler där spel finns tillgängliga på staden inte tillhandahåller bra mat.

I detta som i så mycket annat handlar det dock om att vi som vuxna måste ta ansvar och ge barnen kunskaper, arbeta med attityder och “verktyg”. För många barn idag ser för lite av “vuxna” och engagerade vuxna …

Uppföljning “15 år med Internet …”

Såg just att Håkan Ogelid skrivit en krönika utifrån seminariet “15 år med Internet i Sverige”. Ett mål med seminariet var att skapa debatt.

Jag håller med Håkan om att det viktiga är att tänka framåt. Så mycket har hänt så fort så det kan vara bra att titta lite bakåt, om inte annat för att se vad som fungerar och inte fungerar. Här verkar det som om seminariet fyllt sin roll. Nu vill jag se många fler spännande och utvecklande idéer! Hör gärna av er!

Tio tips om sociala medier

Sociala medier är, som man säger, en vogue just nu. Många är de som käner sig kallade att ge sin syn på läget (icke minst undertecknad). Tyvärr är många av tyckarna vad en vän till mig brukar kalla “propellerhattar” och visst är det bra att det finns entusiaster som gillar t.ex. ny teknik i sig men det måste också finnas de som tänker på nyttan av den nya tekniken. Nytta kan finnas av flera slag men tidningen Entreprenör fokuserar helt naturligt på affärsnyttan när de i nr 6-2009 avhandlar frågan under rubrikerna “Twittrande resenärer lyfte Ving” och “Så bidrar sociala medier till affärerna”.

Det spännande med Ving är att de verkar agera snabbt, testa ett koncept och sedan ut- eller avveckla det. Detta tror jag är rätt sätt att agera i den väldigt föränderliga värld som just nu växer fram på nätet. Många tror ju att utvecklingen kommer att gå fortare och fortare. Själv tror jag att det vi ser just nu är snabba förändringar i en ny och outforskad bransch. Just nu gäller det, hur som helst, att vara öppen och lyhörd. Våga prova och dra slutsatser. Här har många mycket att lära av Ving!

Vad gäller expertens tio tips i den andra artikeln så handlar det mycket om att interagera med och följa sina kunder eller målgrupper via sociala medier. Det här är en viktig poäng. Sociala medier är inte bara nya och fler kanaler att nå ut med. Det handlar om att ändra sitt sett att se på kunden, att se kunden mer som en partner. Kanske man kan säga att det leder till plattare relationer. Denna utveckling är i och för sig inte konstig utan pågår inom många andra sektorer också.

Nå, läs gärna artiklarna i Entreprenör (förresten läs gärna hela tidningen)!

Ny i Mindparks bloggteam

Jag är smickrad och hedrad. Jag har tillsammans med ett antal andra personer blivit inbjudna att ingå i Mindparks bloggteam. VD för Mindpark är den alltid lika dynamiske Jocke Jardenberg. Jocke har lång erfarenhet av media- och IT-branschen.

Teamet består av en blandning av konsulter, debatörer, journalister, IT-profiler med mera. Några på listan är, för mig, nya bekantskaper medan andra är mer välkända ansikten, bland annat Internetgurun och ankisten Patrik Fältström, journalisten och stickexperten Paula Hammerskog, debattören och Internetvisionären Nicklas Lundblad samt Andie Nordgren, upptäcktsresande i våra inre och yttre verkligheter.

Jag ser fram emot att få bidra till ett levande och öppet samtal kring Internet och hur det påverkar oss alla!

Internet-Manifest

Femton tyska journalister och mediadebattörer har publicerat ett manifest för vår nya sköna tid: “Internet-Manifest – Wie Journalismus heute funktioniert. 17 Behauptungen”. Manifestet finns på tyska, engelska och flera andra språk.

I manifestet lyfter undertecknarna fram 17 punkter som innebär en utmaning för journalismen så som vi känner den idag. Bland punkter finns bland annat uttalanden som “The Internet is a pocket-sized media empire”, “The Internet is our society is the Internet”, “The Internet is the victory of information”, “The Internet is the new venue for political discourse” och “Tradition is not a business model”.

Jag anser att manifestet väcker ett antal tankar kring hur Internet påverkar oss. Vissa känner vi igen, vissa är nya. Styrkan ligger i att de är samlade i ett sammanhang.

Än mer intressant är att läsa manifestet och byta ut “journalism” mot sin egen disciplin. Själv läste jag igenom texten med ord som “utbildning”, “skola”, “klassrum” och “lärare” i huvudet.

Frågan som kvarstår är vem tar ansvaret för att skapa framtidens skola i Sverige baserat på ett liknande manifest? Man kan tycka att det borde ligga på regeringens bord ….

Konglig Datasektionen fyller ett kvarts sekel!

När Datasektionen på KTH fyllde 25 år fick jag en förfrågan från sektionshistorikerna om jag inte kunde skriva en kort berättelse om den första mottagningen. Det gjorde jag förstå gärna. Inlägget publicerades så vitt jag vet i sektionens tidning D-buggen.

Den första föhsningen (sic!) på Data

Det hade länge varit tal om att KTH skulle skaffa en egen linje för dataingenjörer. Linköping hade ju en sådan linje och inte skulle väl KTH vara sämre. Efter mycket diskussioner beslöt man således att hösten 1983 så skulle den första d-n0llan släppas in över KTH:s ärorika trösklar.

Bland ansvarskännande fysiker och elektriker väcktes under våren 1983 den viktiga frågan om vem som skulle lära den nya n0llan allt vad en teknolog bör veta. Då tanke och handling hos den sanna teknologen är ett beslöt man tämligen omgående att, så vitt jag vet, för första gången i KTH:s historia, bilda en joint venture-mottagning. En rutinerad samling fysiker och elektriker, alla härdade föhsare, faddrar och skændare, samlades och lade upp en plan.

Tanken var att samla det bästa ur Fysiks föhsning och Elektros skændning och samtidigt lägga till en del nytt. Målet var att skapa något som innehöll gamla traditioner, nya idéer men som, viktigast av allt, lämnade möjlighet för D-teknologerna att själva skapa egna traditioner.

Så kom augusti och med den n0llan. I den första årgången var många av studenterna något äldre (det fanns sannolikt ett uppdämt intresse i Stockholm för att läsa data på KTH vilket skapade en hård konkurrens vid intagningen) vilket innebar något av en utmaning med höga krav och höga ambitioner. Tidigt visade det sig att den nya n0llan snabbt acklimatiserade sig till KTH. D-teknologerna lärde sig fort to walk the walk and talk the talk. Det var inga problem att genomföra välkomstgasque, n0lleföreläsning, stadsorientering, stadorienteringsgasque och alla de andra mer eller mindre traditionella aktiviteter som ingår i en väl genomförd mottagning.

Mottagningen kröntes av en såväl historisk som minnesvärd aktivitet: det konstituerande sektionsmötet vilket genomfördes i dåvarande sal F11 (nedersta våningen i Sing-Sing, rummet närmast huset där släprännan för fartyg tidigare fanns och där biblioteket nu ligger). På detta mötet, där flera påpassligt bar frack, fattades bl.a. beslut om sektionssymbol, sektionsfärg (det blev som vi alla vet inte khaki) m.m.

När så Datasektionen formellt hade bildats kunde den förste och ende Överföhs-D tillsammans med sin kollegor dra sig tillbaka för med åren förvandlas till historia. En historia som blev legend och en legend som blev till myt …

/Johan Groth
Riddare av Integralorden, Hedersmedlem D-sektionen
Överföhs em -82, Överföhs-D em -83