Tag Archives: e-förvaltning

Söker nya utmaningar!

Jag är öppen för nya uppdrag inom områdena organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. I bagaget har jag lång erfarenhet av uppdrag inom offentlig, privat och ideell sektor.

Efter tre roliga och spännade år som förbundssekreterare i Sverok (Sveriges största och roligaste ungdomsförbund) har jag beslutat att inte ställa upp för omval vid Riksmötet i november i år. Jag tror det är bra att förtroendevalda byts ut med viss regelbundenhet så att nya personer får möjlighet att förverkliga sina idéer.

Från och med januari 2015 är jag således tillgänglig för nya utmaningar och uppdrag!

Jag söker uppdrag inom organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. Jag tycker om att förnya och utveckla verksamheter och människor. Jag arbetar också gärna med analys, ledning och styrning samt uppföljning och utvärdering. Ett komplett CV hittar du här.

Jag erbjuder en bred kompetens inom verksamhets-. organisations- och affärsutveckling, lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor, erfarerenhet av att arbeta som chef, ledare, projektledare och strategisk rådgivare på hög nivå (VD/GD/regering och Riksdag). Jag har ett brett kontaktnät inom offentlig, ideell och privat sektor.

Jag söker särskilt uppdrag där jag kan få nytta av mitt engagemang för ideell sektor, forskning, utbildning och entreprenörskap. Extra roligt vore att få arbeta i eller med Kina!

Jag är öppen för olika samarbetsformer: anställning eller konsult, management for hire, styrelseuppdrag eller investeringsobjekt.

Hör av dig om du vill prata mer och/eller har förslag. Jag bjuder alltid på en latte 🙂

Avslutar med några bilder från tidigare och pågående arbeten. En bild säger ju mer än tusen ord!

Ny rapport: Nyttor och utmaningar med öppna länkade företagsdata

Tre trender - kombineras de kan betydande nyttor realiseras

Tre trender – kombineras de kan betydande nyttor realiseras

Länkade data, öppna data och masterdatahantering (MDM) är tre trender som just nu väcker stort intresse inom offentlig förvaltning och i näringslivet. Det finns dock en del olika tolkningar av begreppen i sig och vilka nyttor de kan föra med sig inom olika sektorer.

På uppdrag av Skatteverket och med stöd av bl.a. Vinnova har Groth & Groth AB tillsammans med Jan Hylén på ivar h konsult AB och Pär Lannerö  på Metamatrix AB tagit fram rapporten “1 + 1 = 3? Nyttor och utmaningar med öppna länkade företagsdata som reder ut begreppen, visar på nyttor och pekar på utmaningar med länkade öppna data och MDM inom offentlig sektor.

I rapporten pekar vi på att öppna data kan leda till ökad insyn, innovationer och besparingar. Länkade data underlättar återanvändning och automatisering. Masterdatahantering ökar kvalitet och underlättar organisatoriska förändringar.

Rapporten är en del av ett större utvecklingsprojekt som samordnas av Skatteverket och som omfattar ett antal myndigheter, organisationer och företag i Sverige och Norge. Rapporten blir härigenom en steg i ett bredare arbete som kommer att fortgå under kommande år.

Vill du veta mer om öppna länkade data och masterdatahantering så är du välkommen att höra av dig här på bloggen eller till johan.groth@gogab.se.

Konsumenten i centrum

Varm från tryckpressen!

Jag är extremt förtjust i att se min arbetsinsatser ta formen av böcker eller annat tryckt material. För ett par dagar sedan fick jag det senaste sådana alstret i min hand: den offentliga utredningen “Konsument i centrum – ett framtida konsumentstöd” (SOU 2012:43).

SOU:n är frukten av ungefär ett års arbete tillsammans med en mycket spännande och kompetent grupp experter från många olika företag, organisationer och myndigheter.

Fokus i utredningen är att skapa förutsättningar för att stärka den enskilda konsumentens möjligheter att agera på ett ändamålsenligt sätt i olika situationer. Det handlar mycket om att förenkla och stötta den enskilde samt värna konsumenterans rättigheter och skyldigheter.

Ett av min konkreta bidrag i SOU:n är att “öppna format” nämns på fyra ställen i rapporten.

Detta är den femte SOU:n jag bidrar till. Det är dock första gång jag är med hela vägen i rollen som av regeringen utsedd expert. Jag hoppas få bidra i andra SOU:er i framtiden. Det är en spännande och angelägen uppgift!

SOU:n kan laddas hem på Regeringens hemsida.

 

Reklam: Sociala medier på Pensionsmyndigheten

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Pensionsmyndigheten. Uppdraget består i att löpande stödja Pensionsmyndigheten i att etablera och utveckla sin närvaro i sociala medier. Uppdraget omfattar bl.a. analys av myndighetens användning av sociala medier, stöd i utveckling av riktlinjer och strategier samt omvärldsanalyser och jämförelser med andra aktörer (bench marking).

Groth & Groth AB tillför såväl kunskap om sociala medier och hur de kan användas för att skapa verksamhetsnytta som bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Behöver din myndighet stöd i arbetet med att utveckla er närvaro i sociala medier? Kontakta i så fall gärna Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Sociala medier på Pensionsmyndigheten

Alltfler myndigheter ser möjligheterna med att arbeta med sociala medier. En myndighet som tar sitt engagemang på allvar är Pensionsmyndigheten. De har pekat ut ansvarig, har ett helhetstänk kring sin närvaro och har tagit fram en alldeles utmärkt strategi för sociala medier.

För att komma vidare i sitt arbete bjöd Pensionsmyndigheten in till ett öppet seminarium för alla anställda. Det var säkert runt 40 personer på plats som först lyssnade och sedan ställde många och bra frågor. Ett bra seminarium där jag hoppas att jag kunde väcka idéer, inspirera och förklara. Vi får se vad som händer härnäst!

Reklam: Föredrag på Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har bett mig att göra en presenatation på temat “Hur kommer sociala medier att påverka myndigheten?”

Det gör jag förstås gärna. Jag ser stora möjligheter med sociala medier inom offentlig sektor. Det kan handla om nya sätt att nå ut med information, nya sätt att kommunicera och icke minst nya sätt att utveckla förvaltningen. Jag hoppas på en livlig diskussion.

Vill du också höra mer om hur offentlig sektor kan och bör agera i sociala medier? Hör av dig till mig (0708-235711 eller johan.groth@gogab.se) så kan vi hitta ett bra upplägg som passar din organisation!

Arbetsplats 2015 – talare sökes

 • Söker talare som vill och vågar sia om framtidens arbetsplats!
 • Hör av dig om du vill tala inför Telefoninätverket!

Jag driver som flera av er känner till fyra kompetensnätverk för chefer och experter inom offentlig sektor. Nätverken träffas fyra gånger per år. Varje möte har ett aktuellt tema och ofta inleds mötet av externa talare.

Telefoninätverket samlar telefoniansvariga på stora statliga myndigheter (Skatteverket, RPS, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen m.fl.). På nästa möte (den 16 november kl 10-16 i Stockholm) är temat “Arbetsplats 2015”.

Vi är alla på väg mot Framtiden!

Tanken är att vi ska blicka in i framtiden:

 • Hur ser arbetsplatsen ut då?
 • Hur arbetar tjänsteman i den offentliga sektorn?
 • Var och när arbetar de?
 • Vilka krav ställer detta på telefoni och IT?
 • Vilka tjänster och funktioner behövs?

Jag söker nu en eller två talare som vill och vågar sia om framtiden. Det är ett gyllene tillfälle att prata för de chefer och experter som är med och formar nästa generations arbetsplats!

Nätverket har ingen budget så det vi kan erbjuda, utom möjligheten att träffa en utvald skara beslutsfattare, är en chans att bryta idéer, lära sig något nytt samt kaffe och bulle.

Är du intresserad av att prata för Telefoninätverket så hör av dig asap till mig på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se eller @Johan_Groth!

Läsa om e-förvaltning

Goda vännen @tigernina hörde av sig igår kväll via Twitter: “Läser en e-gov-kurs på deltid, kurslitteraturen är offentliga rapporter från 2000-2005. Känns som historia. Har du bra lästips?”. Här handlar det ju inte bara om att undsätta a damsel in distress (vilket jag förstå gärna gör) utan också om ett utmärkt tillfälle att sammanfatta några av de i mitt tycke mest relevanta rapporterna och länkarna inom området. Varsågoda! Synpunkter och tillägg emottages tacksamt!

Urvalet är med nödvändighet rapsodiskt och återspeglar mina prioriteter och intressen. Listan har ett fokus på statliga insatser och de statliga myndigheternas behov. Det finns säkert mycket gjort och skrivet om kommunerna men där är jag inte lika påläst. Listan omfattar bara svenskt material.

En sak som slog mig när jag sökte länkar till denna post är hur mycket material som gått förlorat när olika myndigheter och grupperingar lagts ner (t.ex. Verva och 24-timmarsdelegationen). Jag har kvar en hel del rapporter i pappersformat men det gör ju inte så många glada. Jag har tidigare skrivit om denna digitala dokumentförstörelse här.

 

Expert i statlig utredning!

Nu är det offentligt och officiellt (se utdrag ur protokoll Ju2011/4449/P ;-))!

Jag har blivit utsedd till expert i den statliga utredningen “Framtidens stöd till konsumenter” (Dir. 2011:38)! Detta är en spännande och rolig uppgift som jag ser mycket fram emot att få engagera mig i.

Utredningen tar sin utgångspunkt i att det blir alltmer nödvändigt, och samtidigt allt svårare, för konsumenterna att bedöma och jämföra olika erbjudanden på marknaderna. Många konsumenter har också en oklar bild av sina rättigheter och skyldigheter. Därför vill regeringen lyfta frågan om nya stödinsatser.

Utredningen ska bland annat

 • se över det stöd som ges till konsumenterna när det gäller rättigheter och skyldigheter, val av produkter på konsumentmarknaderna, av offentligt finansierade tjänster och av produkter med hänsyn till etiska och miljörelaterade aspekter,
 • föreslå hur ett effektivt stöd som är likvärdigt för alla konsumenter i landet bör organiseras,
 • föreslå strategier och metoder för hur stödet till konsumenter ska nå fram, vilket inkluderar identifiering av olika målgruppers behov, lämpliga informationskanaler och former för kommunikation,
 • kartlägga hur konsumentstödet är organiserat i andra länder

För min del kommer jag att ta med mig erfarenheter från det arbete kring privatekonomiskt självförtroende som drivits av bland andra Finansinspektion, Swedbank och Finansmarknadskommittén och där jag varit involverade under det senaste året.

Jag kommer också att kunna bidra med sakkunskap i förvaltningsfrågor och, förstås, i hur IT kan användas för att nå ut till olika målgrupper.

Jag ser det som en ära att bli ombedd att fungera som expert i utredningen!

Swedish E-Gov 2010

Nyligen läste jag “Swedish E-Gov 2010: Where is it Coming From and Where is it Going“, en artikel av Olov Östberg (@OlovOst) som publicerats i The International Journal of Public Information Systems, vol. 2010:2.

En myndighet som (tidigt) arbetade med e-förvaltning.

Det här är en mycket bra och intressant artikel som på ett sammanhållet sätt beskriver de olika insatser som gjorts på nationell nivå för att bygga en modern e-Förvaltning. Olov tar avstamp i 1600-talets Stormaktssverige och för läsaren hela vägen fram till dagens e-delegation.

Olov redogör inledningsvis för ett antal breda trender som påverkar utvecklingen av e-tjänster i Sverige: offentlighetsprincipen, systemet med ombudsmän, den politiska utveckling som tar sig uttryck i bland annat Piratpartiet samt, förvånande men som det visar sig högst rimligt, allemansrätten.

En myndighet som arbetat med e-förvaltning.

Därefter beskriver Olov några tidiga men framgångsrika projekt inom den svenska e-förvaltningen: Tullverkets projekt kring papperslös kommunikation mellan myndigheten och dess kunder och Försvarsmaktens projekt kring ett nätverksbaserat försvar.

Båda dessa projekt har nu har ett par år på nacken och jag tycker att det skulle ha varit intressant att även få med några nya projekt i sammanställningen, t.ex. Skatteverkets och Lantmäteriets arbete med att automatisera informationsutbytet mellan myndigheterna i samband med fastighetstaxeringen (projekt Skalis och Långskalis).

En annan myndighet som arbetat med e-förvaltning.

I nästa kapitel får läsaren ta del av en utmärkt sammanställning och beskrivning av de, enligt Olov (och jag håller med), tre nationella program som hittills genomförts i Sverige: 1950- och 1960-talets (stor)datorisering, de olika nationella styrdokument som publicerades mellan 1980 och 1995 och som bland annat tog sig uttryck i tillsättandet av regeringens IT-kommission (i vars arbete jag själv spelade en viss roll) samt arbetet kring milleniaskiftet i bland annat 24-timmarsdelegationen och Verva (bägge myndigheter som jag haft nöjet att bidra med utredningar och underlag).

Olov gör därefter en noggrann genomgång av e-delegationens uppdrag och arbete så långt vilket jag överlåter på den intresserade läsaren att själv konstatera.

I sin avslutning konstaterar Olov att nuvarande program (#4) är uppbyggt på ett sätt som tillåter det att vara “self-corrective and moving along with its target”. Olov rekommenderar att fortsatta insatser fokuserar på en övergripande nationell arkitektur för förändring, en nationell think-tank för e-förvaltningsfrågor och ett fokus på att arbeta utifrån ett användarperspektiv. EU:s roll för det fortsatta arbetet i Sverige betonas också.

Min uppfattning är att det finns mycket att vinna på att lära av historien. Arbetet i Sverige inom området e-förvaltning har ibland karakteriserats av viss ikonoklasm där varje ny myndighet velat börja på ny kula. Det finns mycket bra skrivet om e-förvaltning och mycket arbete som lagts ner. Olovs artikel ger en bra ingång för den som vill bygga morgondagens tjänster med förståelse för gårdagens lärdomar och erfarenheter.