Reklam: Stöd till Malmö stad kring testmiljöer

Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling.

Behöver din organisation stöd i liknande frågor? Kontakta i så fall Johan Groth på […]

Internet kommer till skolan – nu på webben

Ett tidstypiskt tidningsomslag som fångar nyfikenhet och optimismen som rådde vid denna tid

För en hiskelig massa år sedan (1998 närmare bestämt) agerade Kenneth Olausson och jag redaktörer för boken “Internet kommer till skolan”. Vår tanke med boken var att ge en skildring av de fem första årens användning av Internet i den svenska […]

Första världskriget i Facebook-format

Det här tycker jag är fascinerande: Första världskrigets historia som facebook-flöde. Det som slår mig när jag läser flödet är att, ja, det här stämmer och det ger en bra övergripande bild av kriget. Den som kommer ihåg detta vet mer än de flesta om Första världskriget!

Jag tycker flödet är ett spännande exempel på […]

Lärgemenskaper på nätet

Precis före jul fick jag ett exemplar av boken “Lärgemenskaper på nätet – en introduktion” av Ove Jobring m.fl. (ISBN 91-44-03442-3). Boken har ett antal år på nacken (den kom ut 2004) men känns ändå i högsta grad relevant för alla som är intresserade av att arbeta med e-lärande, communities, informellt e-buret lärandet etc.

Det […]

Categories