Tag Archives: e-lärande

Reklam: Stöd till Malmö stad kring testmiljöer

malm_stad_Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling.

Behöver din organisation stöd i liknande frågor? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Internet kommer till skolan – nu på webben

time_magazine_information_highway

Ett tidstypiskt tidningsomslag som fångar nyfikenhet och optimismen som rådde vid denna tid

För en hiskelig massa år sedan (1998 närmare bestämt) agerade Kenneth Olausson och jag redaktörer för boken “Internet kommer till skolan”. Vår tanke med boken var att ge en skildring av de fem första årens användning av Internet i den svenska skolan skriven av dem som var med och gjorde jobbet. Boken blir på så sätt ett unikt källmaterial: här ger 28 författare, alla aktiva inom området Internet i skolan under perioden före 1998, sin egen bild av vad som hände och vem som gjorde vad. Det är alldeles för sällan det finns ögonvittnesskildringar från tiden då det hände. De som skriver i efterhand kan skriva utifrån “facit” och det ger en helt annan vinkling. Så, ladda ner boken idag och få en inblick i hur det gick till Internet kom till skolan! PS Peter K har kollat med förlaget som ber hälsa att “Gleerups har inga rättigheter till detta verk längre, så det står dig fritt att publicera innehållet om du (och övriga upphovsmän) önskar”. Jag hoppas övriga författare, liksom Peter och jag, tycker det är värdefullt att boken sprids digitalt.

Första världskriget i Facebook-format

Det här tycker jag är fascinerande: Första världskrigets historia som facebook-flöde. Det som slår mig när jag läser flödet är att, ja, det här stämmer och det ger en bra övergripande bild av kriget. Den som kommer ihåg detta vet mer än de flesta om Första världskriget!

Jag tycker flödet är ett spännande exempel på hur vi kan lära ut på nya sätt med nya media och nya format. Det vi ser är ju en text med bilder men gjord i ett format som många idag kan relatera till omedelbart. Det är inspirerande!

Jag har inte hittat någon notering om var detta läromedel kommer ifrån. Vet du så hör gärna av dig!

Trevlig helg!

Lärgemenskaper på nätet

Precis före jul fick jag ett exemplar av boken “Lärgemenskaper på nätet – en introduktion” av Ove Jobring m.fl. (ISBN 91-44-03442-3). Boken har ett antal år på nacken (den kom ut 2004) men känns ändå i högsta grad relevant för alla som är intresserade av att arbeta med e-lärande, communities, informellt e-buret lärandet etc.

Det historiska i boken märks i referenserna till “internetbläddrare”, digitala anslagstavlor, e-postlistor och, icke minst, Lunarstorm. Här talar vi tekniker och tjänster som mer eller mindre försvunnit (eller i alla fall bytt namn)! Diskussionen om vad lärande är och hur IT kan stödja lärande känns dock fortfarande relevant.

Eftersom jag gick boken av en av författarna måste jag naturligtvis göra lite extra reklam för kapitlet om öppna gemenskaper för lärande av flyg. Det är en bra bild av hur forum fungerar som, ofta informell, lärmiljö. Tack John!

Jag tror mycket på just detta, att mer och mer lärande sker utanför klassrummet, i grupper där rollen som “lärare” är mer oklar och med stöd av IT. Min syn i frågan baseras bland annat på praktisk erfarenhet som koordinator i ett antal kompetensnätverk för chefer och experter inom offentlig sektor.

I sammanhanget kan det även finnas  skäl att hänvisa till den forskning som bedrivs av Kristina Groth vad gäller informellt lärande, gemenskaper för lärande etc. Kristina är ju även delägare i Gogab 🙂