Reklam: Hektisk höst

I dag är det den 1 september. Sommaren är därmed officiellt slut och det finns alla skäl att fundera över hur hösten kommer att se ut. För min del blir det en tämligen hektiskt höst:

Kunskapsskolan tar mest tid. Här stöttar jag koncernledningen inom områdena verksamhetsarkitektur, strategisk IT-utveckling och coaching av projektledare i den statliga […]

Categories

Utvalda poster