Tag Archives: entreprenörskap

Söker nya utmaningar!

Jag är öppen för nya uppdrag inom områdena organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. I bagaget har jag lång erfarenhet av uppdrag inom offentlig, privat och ideell sektor.

Efter tre roliga och spännade år som förbundssekreterare i Sverok (Sveriges största och roligaste ungdomsförbund) har jag beslutat att inte ställa upp för omval vid Riksmötet i november i år. Jag tror det är bra att förtroendevalda byts ut med viss regelbundenhet så att nya personer får möjlighet att förverkliga sina idéer.

Från och med januari 2015 är jag således tillgänglig för nya utmaningar och uppdrag!

Jag söker uppdrag inom organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. Jag tycker om att förnya och utveckla verksamheter och människor. Jag arbetar också gärna med analys, ledning och styrning samt uppföljning och utvärdering. Ett komplett CV hittar du här.

Jag erbjuder en bred kompetens inom verksamhets-. organisations- och affärsutveckling, lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor, erfarerenhet av att arbeta som chef, ledare, projektledare och strategisk rådgivare på hög nivå (VD/GD/regering och Riksdag). Jag har ett brett kontaktnät inom offentlig, ideell och privat sektor.

Jag söker särskilt uppdrag där jag kan få nytta av mitt engagemang för ideell sektor, forskning, utbildning och entreprenörskap. Extra roligt vore att få arbeta i eller med Kina!

Jag är öppen för olika samarbetsformer: anställning eller konsult, management for hire, styrelseuppdrag eller investeringsobjekt.

Hör av dig om du vill prata mer och/eller har förslag. Jag bjuder alltid på en latte 🙂

Avslutar med några bilder från tidigare och pågående arbeten. En bild säger ju mer än tusen ord!

Min första exit!

I dag ska jag fira! Jag har nämligen gjort min första exit!

Hösten 1999 bildade jag tillsammans med Greg FitzPatrick, Patrik Hassel, Pär Lannerö och Benny Regnér ett bolag som skulle skapa framtidens IT-tjänster baserade på det som kom att kallas mjuk infrastruktur. Bärarna av all denna nya digitala lycka skulle vara XML och metadata. Det var ord som på den tiden fick de allra flesta att se ut som fågelholkar.

Vilket påminner mig om ett våra första uppdrag: Moderniseringsenheten på Statskontoret (jojomen!) ville ha svar på frågan om XML var något för offentlig förvaltning. Säljmötet tog 20 minuter och ett par veckor senare levererade vi rapporten. Svaret var: “Ja”.

Hur som helst, produktidéer hade vi många men kunderna vara färre. Vi blev ett konsultbolag med fokus på verksamhetsutveckling och Internet. Efter tio år i bolaget som konsult, VD och styrelseordförande övergick jag till annan verksamhet. Bolaget finns kvar än i dag.

Nu har jag i alla fall sålt mina aktier så i och med detta är Metamatrix ett avslutat kapitel i mitt liv. Jag blev inte rik men jag gick inte back heller, hade roligt under gång och lärde mig mycket. Det tycker jag är värt att fira! Nu blir det andra givar!

Frågesport från Metamatrix 10-årsjubiluem

Hösten 2009 fyllde Metamatrix 10 år. I samband med jubileumsfestligheterna tog jag fram en liten frågesport för att underhålla inbjudna gäster. Frågesporten ger en inblick i hur det var att vara entreprenör på det glada 1990-talet.

Kan du svara rätt på alla frågorna? Svar finns längre ner på sidan 🙂

 

 

 

 

 

 

 

Inte här …

 

 

 

 

 

 

Och inte här heller …

 

 

 

 

 

 

Men nu kommer svaren:

1, x, 2, 2, x, 2, 1, 1, x, 2, 1, 1, x, 2,

Trygga din ekonomiska framtid får Guldkanten 2012

Projektet “Trygga din ekonomiska framtid” har tilldelats SPV:s pris Guldkanten 2012. Så här lyder SPV:s motivering

Med begränsade resurser når Finansinspektionens folkbildningsprojekt ut på bred front med saklig, lättillgänglig och pedagogisk information om vad alla borde veta om pensioner. Man visar att samarbeten är framtidens distributionsform och att de breda folklagren visst kan ta till sig information om pensioner utan några särskilda förkunskaper. Projektet Trygga din ekonomiska framtid erbjuder därmed en möjlighet till kunskap om pensioner som länge saknats. Projektet utmärker sig genom smart distribution, ett pedagogiskt anslag och det väl avvägda innehållet.

“Trygga din ekonomiska framtid” är ett av många projekt vi driver inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi. Det är ett viktigt projekt där vi tillsammans med fackliga organisationer och delar av folkbildningen utbildar fackliga företrädare och lärare inom folkbildningen till s.k. vidareinformatörer inom pension, spara, låna, budget och betala.

Projektets mål är att höja enskilda personers kunskaper i privatekonomiska frågor. Med bättre kunskaper och ett högre privatekonomiskt självförtroende är det lättare att ta ställning i frågor som rör den egna privatekonomin. Detta ger, i sin tur, möjlighet till en bättre kontroll över sin ekonomi och en större trygghet.

Stort grattis till alla som varit aktiva inom projekt! Jag ser fram emot att höra mer på nästa möte med programrådet!

Vi har fått pris!

Dags att engagera sig politiskt!

Jag har bestämt mig för att engagera mig politiskt. Jag har i drygt 20 års tid arbetat i gränslandet mellan politik och förvaltning och mellan politik och ideell sektor. Hittills har jag varit nöjd med att finnas nära politiken och arbeta på tjänstemannens sätt, dvs. genom underlag och rapporter.

På senare tid har jag känt ett behov av att bedriva mer handfast påverkan. Det handlar om att få vara med och fatta beslut men lika mycket om att driva debatt och lyfta frågor som jag tycker är viktiga och/eller bortglömda. Mycket positivt har hänt under de senaste åren men mycket återstår att göra.

Rösta ja!

Vill man vara med och påverka politiskt i en demokrati så gör man det genom ett politiskt parti. Jag har under mitt liv hållits för höger, vänster och en del olika varianter där emellan. Detta får förstås stå för dem som kastat epiteten på mig.

När jag själv funderar på vad som är viktigt för mig är det att sätta tilltro till den enskilda individens möjligheter. Det handlar om att ge människor så många möjligheter som möjligt och att låta var och en utvecklas utifrån sina förutsättningar. För mig är olikhet ett positivt värdeord. Det måste vara tillåtet att vara olika.

För mig är det också viktigt att komma ihåg varför vi alls har en stat med myndigheter, lagar och skatter. Det handlar om att skapa trygghet för alla och envar. Det handlar om att se den som är sjuk, utan arbete, utsatt och ge stöd och hjälp. Vi behöver alla hjälp någon gång i livet!

Jag har kommit fram till att det parti som ligger närmast mina värderingar är Moderaterna. Valet underlättas av att jag i mina tidigare (opolitiska) arbeten lärt känna många aktiva moderater och således vet vad de står för, tänker och tycker “bortom talarstolen”.

Ni som känner mig vet att när jag ger mig i kast med något så vill jag engagera mig aktivt. Så är även fallet här! De frågor jag vill arbeta med är:

  • skola
  • högre utbildning
  • forskning och forskningsfinansiering
  • barn och ungas fritid
  • folkbildning
  • kulturfrågor

Detta är frågor som jag brinner för och som jag känner mig väl rustad att arbeta med. Dessutom skulle jag vilja engagera mig i långsiktiga framtidsfrågor, t.ex. utvecklingen i Kina, innovation och entreprenörskap.

Jag tror och hoppas att min nyfikenhet och lust att lyssna och lära ska komma till nytta i mitt framtida engagemang.

Vad tycker du? Vilka frågor är viktiga för dig? Hör av dig till mig här på bloggen, på Twitter (@Johan_Groth) eller via mail på johan.groth@gogab.se!