Tag Archives: folkbildning

Reklam: Kulturens tecknar avtal kring förstudie

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Kulturens bildningsverksamhet gällande en förstudie som utgår från de organisatoriska villkoren i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor. Bolaget tillför kompetens dels inom villkoren för folkbildningen, dels inom området organisationsutveckling inom ideell sektor. Uppdrag beräknas avslutas före sommaren.

kulturens

Hur utvärdera kulturen inom folkbildningen?

kulturanalys

En läsvärd rapport!

I början på året gick Myndigheten för Kulturanalys ut med en förfrågan om att ta fram ett förslag på en metod för att utvärdera kulturverksamheten inom folkbildningen.

Det här är en utmaning som väcker många frågor. Vad är kultur? De flesta av oss instämmer nog i att teater är kultur men hur är det med teater utan publik (som levande rollspel)? Och hur är det med kulturinnehållet i en kurs i amnningsteknik? Var finns kulturen då (för förslag på svar se nedan)?

Andra frågor som väcks är hur mäter vi effekterna av kultur? På kort och lång sikt? På individnivå och i samhället i stort? Vilka orsakssamband finns mellan medverkan i en studiecirkel och en ökad känsla av delaktighet i samhällets demokratiska processer och vilken roll spelar kulturen i detta?

Lyckligtvis fick jag chansen att medverka i rapporten som expert på folkbildning och (amatör)kulturfrågor tillsammans med Tobias Harding. Ansvarig för rapporten var Jan Hylén, Education Analytics.

Rapporten vi tog fram lyfter ovan nämnda och andra viktiga frågor kring kulturverksamheten inom folkbildningen. Rapporten visar också på behovet av en fri och samlad utvärdering av kulturen i samhället.

Läs mer om rapporten på myndighetens hemsida. Myndighetens avrapportering till regeringen finns här och vår bakomliggande rapport här.

PS För mig framstår det som märkligt att regeringen beslutat lägga ner Myndigheten för kulturanalys som är en myndighet som verkligen behövs. Det finns nämligen ingen annan myndighet som har en helhetssyn på utvärderingen av kulturområdet. Frågar ni mig så bör Myndigheten för kulturanalys få finnas kvar.

PPS Förslag till svar: en kurs i amningsteknik innehåller kultur på många olika plan eftersom den säger något om hur vi ser på amning generellt. Eftersom kursen är öppen för alla barnets föräldrar säger den något om hur folkbildningen ser på relation mellan föräldrarna och mellan kvinna och man. Kursen drivs i folkbildningens lokaler vilket ger tillfälle att ta del av de eventuella kulturevenamang som äger rum där. Etc. etc.

Gilla din ekonomi gillar Min ekonomi

cropped-muntalous_logot-jotain-vc3a4liltc3a4För några sedan tog jag tillsammans med Peter Knutsson (numera på Finansdepartementet) och Per Arne Ström på Finansinspektionen fram ett koncept kring en samlad nationell satsning inom området folkbildning för privatekonomiskt självförtroende.

Projektet kom att gå under namnet “Gilla din ekonomi” (tack Claes H för det) och driver idag ett antal stora nationella projekt kring frågor som sparande, pensioner, lån och försäkringar.

Det som är roligt är att vår idé nu fått nordisk spridning: Finland har just startat nätverket Min ekonomi som i mångt och mycket är modellerat på vår ursprungliga idé (se till exempel “lökbilden” på sidan På svenska).

Jag önskar förstås nätverket Min ekonomi lycka till och hoppas på goda samarbeten mellan nätverken i framtiden!

Levande demokrati och ungas fritid inom Sverok

I går genomförde vi höstens första webbsändning inför kommande Riksmöte (första helgen i december). Webbsändningarna är en del av Sveroks arbete kring öppenhet och transparens: vi vill att demokrati och inflytande ska vara en verklighet för våra föreningar. Det handlar om att inte bara talk the talk utan även walk the walk.

I bifogade Bambuser-fil pratar förbundsordförande Rebecka (@beckali) och jag med medlemmarna (som kan ställa frågor via mail, IRC och live via Skype) om statsbidrag, motioner, budget, kommunernas stöd till våra medlemmar och mycket annat (bl.a. automatspelslagen ;-)). Vi diskuterar också demokratifrågor och framtiden för de ideella föreningarna i Sverige (frågor som ligger mig varmt om hjärtat).

Tack till Oliver och hans crew för allt arbete med sändningen!

PS Är du en förening eller förbund och vill ha hjälp att ordna en sändning som denna? Skicka ett mail till sverokadmin@sverok.se eller besök Sverok Admins sida om eventteknik.

Trygga din ekonomiska framtid får Guldkanten 2012

Projektet “Trygga din ekonomiska framtid” har tilldelats SPV:s pris Guldkanten 2012. Så här lyder SPV:s motivering

Med begränsade resurser når Finansinspektionens folkbildningsprojekt ut på bred front med saklig, lättillgänglig och pedagogisk information om vad alla borde veta om pensioner. Man visar att samarbeten är framtidens distributionsform och att de breda folklagren visst kan ta till sig information om pensioner utan några särskilda förkunskaper. Projektet Trygga din ekonomiska framtid erbjuder därmed en möjlighet till kunskap om pensioner som länge saknats. Projektet utmärker sig genom smart distribution, ett pedagogiskt anslag och det väl avvägda innehållet.

“Trygga din ekonomiska framtid” är ett av många projekt vi driver inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi. Det är ett viktigt projekt där vi tillsammans med fackliga organisationer och delar av folkbildningen utbildar fackliga företrädare och lärare inom folkbildningen till s.k. vidareinformatörer inom pension, spara, låna, budget och betala.

Projektets mål är att höja enskilda personers kunskaper i privatekonomiska frågor. Med bättre kunskaper och ett högre privatekonomiskt självförtroende är det lättare att ta ställning i frågor som rör den egna privatekonomin. Detta ger, i sin tur, möjlighet till en bättre kontroll över sin ekonomi och en större trygghet.

Stort grattis till alla som varit aktiva inom projekt! Jag ser fram emot att höra mer på nästa möte med programrådet!

Vi har fått pris!

Dags att engagera sig politiskt!

Jag har bestämt mig för att engagera mig politiskt. Jag har i drygt 20 års tid arbetat i gränslandet mellan politik och förvaltning och mellan politik och ideell sektor. Hittills har jag varit nöjd med att finnas nära politiken och arbeta på tjänstemannens sätt, dvs. genom underlag och rapporter.

På senare tid har jag känt ett behov av att bedriva mer handfast påverkan. Det handlar om att få vara med och fatta beslut men lika mycket om att driva debatt och lyfta frågor som jag tycker är viktiga och/eller bortglömda. Mycket positivt har hänt under de senaste åren men mycket återstår att göra.

Rösta ja!

Vill man vara med och påverka politiskt i en demokrati så gör man det genom ett politiskt parti. Jag har under mitt liv hållits för höger, vänster och en del olika varianter där emellan. Detta får förstås stå för dem som kastat epiteten på mig.

När jag själv funderar på vad som är viktigt för mig är det att sätta tilltro till den enskilda individens möjligheter. Det handlar om att ge människor så många möjligheter som möjligt och att låta var och en utvecklas utifrån sina förutsättningar. För mig är olikhet ett positivt värdeord. Det måste vara tillåtet att vara olika.

För mig är det också viktigt att komma ihåg varför vi alls har en stat med myndigheter, lagar och skatter. Det handlar om att skapa trygghet för alla och envar. Det handlar om att se den som är sjuk, utan arbete, utsatt och ge stöd och hjälp. Vi behöver alla hjälp någon gång i livet!

Jag har kommit fram till att det parti som ligger närmast mina värderingar är Moderaterna. Valet underlättas av att jag i mina tidigare (opolitiska) arbeten lärt känna många aktiva moderater och således vet vad de står för, tänker och tycker “bortom talarstolen”.

Ni som känner mig vet att när jag ger mig i kast med något så vill jag engagera mig aktivt. Så är även fallet här! De frågor jag vill arbeta med är:

  • skola
  • högre utbildning
  • forskning och forskningsfinansiering
  • barn och ungas fritid
  • folkbildning
  • kulturfrågor

Detta är frågor som jag brinner för och som jag känner mig väl rustad att arbeta med. Dessutom skulle jag vilja engagera mig i långsiktiga framtidsfrågor, t.ex. utvecklingen i Kina, innovation och entreprenörskap.

Jag tror och hoppas att min nyfikenhet och lust att lyssna och lära ska komma till nytta i mitt framtida engagemang.

Vad tycker du? Vilka frågor är viktiga för dig? Hör av dig till mig här på bloggen, på Twitter (@Johan_Groth) eller via mail på johan.groth@gogab.se!