Hur bloggar man?

Jag har bloggat sedan 2009 (det finns poster med äldre datum men de är post-daterade). När jag började blogga handlade det mycket om att samlaRead More

Föredrag på SLU

I dag håller jag föredrag om sociala medier på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Föredraget är en del av SLU:s interna temadag kring miljöanalys (se nedan). JagRead More

Mer om sociala medier

I dag har jag talat om sociala medier (med särskilt fokus på Twitter) på Telefoninätverket. Nätverket består av företrädare för olika myndigheter som träffas förRead More

Föredrag om IT i skolan

Under perioden 1994 – 1999 föreläste jag om vad Internet är och vad Internet betyder för skolan. Föredraget har använts på skolor, hos kommunledningar, påRead More