Tag Archives: föreningar

Ny i Kultur- och fritidsnämnden

Beslutet är fattat!

Ett roligt beslut!

Till höger ser ni ett väldigt roligt och spännande beslut från kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Det är nämligen så att att jag blivit utsedd till ersättare i kultur- och fritidsnämnden!

Nämnden hanterar en flertal frågor som jag brinner för, bland annat föreningsfrågor, frågor om idrott och friluftsliv, frågor om bibliotek och fritidsgårdar, frågor inom kultur, bevarande av miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde och frågor kring hembygdsvårdande verksamhet.

Ni som brukar läsa bloggen vet att jag har åsikter om saker som barn och ungas rätt till en meningsfull fritid, frågor kring föreningslivet som en grund för lärande, icke minst i demokratifrågor, samt nyttan och nöjet med kultur vare sig det är i form av amatörkultur eller professionell kultur.

Jag hoppas att mina erfarenheter från Sverok, Amatörkulturens samrådsgrupp, Civos m.m. ska komma till nytta i detta nya och spännande uppdrag!

Bor du i Danderyd och har synpunkter på kommunens verksamhet inom området kultur och fritid så är du förstås mycket välkommen att höra av dig till mig antingen här i bloggen eller på johan.groth@gogab.se!

Middag på KTH

Fint var det och gott blev det

Det var ett tag sedan jag skrev något i kategorin Bättre förr men nu är det dags igen.

Igår var jag på middag på KTH. Det var det illustra ordenssällskapet Riddarna av Integralorden som träffades för sedvanliga spekulationer i intim och kordial anda.

Ett stående tema på våra med sporadisk regelbundenhet återkommande middagar är att det var bättre förr, ofta med den fyndiga returen “ju förr desto bättre”.

Och visst var det på bättre förr om man får tro samtalen kring bordet.

En sak var det dock inte: själva middagen har uppnått en nivå och kvalitet som vi inte ens kunde föreställa oss när middagarna infördes i mitten på 1980-talet.

Slutsatsen blir, som så ofta, att känslan av att det var bättre förr inte får stå i vägen för nödvändiga och goda(!) reformer.

Tack till vår värd och alla som hjälpte till i köket!

Ny som ledamot i ax styrelse

På det nyligen timade årsmötet i ax (som står för Amatörkulturens samrådsgrupp) valdes en delvis ny styrelse. Bland de nya som valdes in i styrelsen finns undertecknad.

Det är ett spännande och roligt uppdrag att få sitta i ax’ styrelse. ax arbetar med påverkansarbete som syftar till att

  • öka kontakterna mellan amatörkulturens olika genrer,
  • stimulera kunskapsutveckling mellan praktiker och forskare,
  • på olika sätt verka för amatörkulturens utveckling både vad gäller kvalitet, omfattning och dess relationer till samhällets kulturorgan.
Jag ser fram emot att, som företrädare för Sverok, få arbeta tillsammans med andra rikstäckande amatörkulturella organisationer och utveckla amatörkulturen i Sverige.