Vinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar. Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande ellerLäs mer ->

Har just läst senaste upplagan av VA-barometern som ges ut av Vetenskap & Allmänhet. Det är inte alltför glad läsning. Förtroende för forskare har minskat och alltfler anser att astrologi är en vetenskap! Har man hört på maken! Mer glädjandeLäs mer ->