Reklam: Ny termin som expert hos Vinnova

Vinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar.

Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande eller olika typer av ungdomsprojekt? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller […]

Astrologi – en vetenskap?

Har just läst senaste upplagan av VA-barometern som ges ut av Vetenskap & Allmänhet. Det är inte alltför glad läsning. Förtroende för forskare har minskat och alltfler anser att astrologi är en vetenskap! Har man hört på maken!

Mer glädjande är att det alltjämt finns en stor tilltro till forskning och att många av de […]

Categories

Utvalda poster