Tag Archives: forskning

Reklam: Ny termin som expert hos Vinnova

viylereopja76hoh46zsVinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar.

Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande eller olika typer av ungdomsprojekt? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Astrologi – en vetenskap?

Har just läst senaste upplagan av VA-barometern som ges ut av Vetenskap & Allmänhet. Det är inte alltför glad läsning. Förtroende för forskare har minskat och alltfler anser att astrologi är en vetenskap! Har man hört på maken!

Mer glädjande är att det alltjämt finns en stor tilltro till forskning och att många av de tillfrågade ser positivt på forskningens möjligheter att öka den ekonomiska tillväxten och bromsa klimatförändringar.

Vad kan vi möjligen lära av detta? En sak kunde vara att det inte är bra när forskare fuskar (det har ju varit flera sådana incidenter under året, bland annat i Göteborg och på Försvarshögskolan). En annan sak är att det uppenbarligen inte är så att människan blir klokare med åren. När får vi se en svensk politiker eller företagsledare med egen astrolog?

Tanken svindlar …

Läs rapporten i sin helhet här.