Tag Archives: hobby

Att leva i World of Warcraft

Mycket har sagts och skrivits om farorna med att spela datorspel. Det är därför glädjande att läsa en rapport som söker sans och balans. När rapporten dessutom presenterar resultaten av en kvalitativ undersökning och en rimlig tolkningsmodell för ungdomars intresse för datorspel så finns all anledning att sprida kunskap om rapporten och dess innehåll!

Rapporten heter “Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter” och har tagits fram av Göteborgs universitet på uppdrag av Statens medieråd. Rapporten finns att ladda ner här. Man kan också beställa rapporten här. Den har förvisso ett par år på nacken (publicerades 2007) men är fortsatt aktuell.

I förordet betonar Medierådet att okunskapen om vad ungdomar gör framför datorn generellt sett är stor. Vidare konstaterar man att begreppet “dataspelsberoende” är missvisande och bör ersättas av ett bättre begrepp: “problematiskt användande”. Man ställer också den högst relevanta frågan: “varför abdikerar så många föräldrar från att engagera sig eller ställa krav när det gäller en fritidssyssla som dataspelande medan de tar sig tid att följa med på träning och matcher och lära sig alla spelregler på fotbollsplanen?”

Inledningsvis konstaterar man att det är “anmärkningsvärt” att olika samhällsaktörer använder ordet “dataspelsberoende” som om det vore en etablerad klinisk diagnos. Det är snarare så att expertisen ställer sig högst tveksamma till begreppet “dataspelsberoende”. Man kan nämligen svårligen påstå att någon är beroende av sin dator på samma sätt som man kan vara beroende av droger eller alkohol. Däremot kan datorer och Internet fungera som kanal för olika typer av beroenden, t.ex. cybersexuellt beroende, cyberrelationellt beroende, nättvång (spel, handel och auktioner), informationsöverbelastning och spelberoende. Forskarna föreslår istället att man ska fokusera på de effekter som ett visst beteende ger. Man föreslår därför att man i stället bör tala om “problematiskt användande“.

Rapportens resultatdel baseras på tio djupintervjuer med ungdomar i Västsverige. Frågorna man söker besvara är hur upplever spelarna sitt spelande och vilka problem och konflikter kan uppstå kring spelandet? Detta ger intressant inblickar i barn och ungas värld uttryckta i deras egna ord.

Så till alla föräldrar som ojar sig över att barnen spelar mycket datorspel: läs rapporten idag och öka din kunskap och förståelse!

Spel där man levlar … ner?

De allra flesta datorspel och rollspel samt vissa brädspel handlar om att bli bättre på något. Ju mer man spelar desto fler egenskaper, vapen, sköldar, hästar, följeslagare etc. får man. Man blir bättre och bättre och kan ta på sig större och större utmaningar.

I och för sig blir utmaningarna också värre och värre men det brukar i alla fall löna sig att levla upp, om inte annat blir spelet snabbare, mer komplicerat; helt enkelt roligare.

Nu tycks det växa upp en helt ny flora av spel. Jag vill kalla dem för wait games därför att en stor del av spelmekaniken tycks gå ut på att vänta.

Ett exempel på wait games är Mafia Wars. Ett annat, mer påtagligt, är Tiny Towers som finns som app till iPhone och iPad.

Spelet går ut på att bygga ett höghus (till höger ser ni mitt höghus som det såg ut i torsdags). Det märkliga är att ju mer man spelar desto långsammare och tråkigare blir spelet.

I början kan man bygga typ två våningar per dag. Varje gång man bygger en våning blir det dock dyrare att bygga en våning till. I och för sig tjänar man mer ju fler våningar man har men det “kompenseras” av att det också tar längre tid att bygga en ny våning.

Just nu tar det mig 29 timmar att bygga en våning och tiden ökar med en timme per våning! Dessutom krävs ingenting annat än att man fyller på affärerna (dvs. klickar på deras varor) för att spela ska rulla framåt. Skicklighetsmomentet är således nära noll.

Jag är lite fascinerad av denna spelmekanik. Varför gör man ett spel som blir långsammare och tråkigare ju mer man spelar? Just nu känns det mest som om jag levlar ner för varje ny våning!

Nu vet jag att det i min vänkrets finns många som kan mycket om spel. Jag vore verkligen glad om någon av er ville förklara fenomenet wait games för mig!

Varför jag fortfarande spelar spelet? Jo, det ska jag säga: spelet har blivit intressant på en metanivå. Tillverkaren gjorde nämligen ett antal ändringar för en tid sedan. Dessa ändringar väckte ett ramaskri bland spelarna och tillverkaren kom därför ut med en ny version tämligen kvickt.

Jag tycker det är rätt intressant att följa denna utveckling och se hur pass lyhörda tillverkarna är och hur fort de reagerar och vad i kritiken de väljer att reagera på.

PS. Det här är nog min längsta post någonsin 🙂

Sveroks riksmöte 2010

Nu är det dags för Riskmöte igen. Över 100 valda delegater och nästan lika många andra är på plast i Nässjö. Vi är idag (lördag) mitt i årets strida motionsflod. Nu vore det ju inte Sverok om vi inte också hann med att spela spel också 🙂

Husky – e-sportens Lennart Hyland?

Många, framför allt vuxna, tror fortfarande att datorspel är något som utövas av ensamma finniga pojkar i mörka tonårsrum. Så är naturligtvis inte fallet. Datorspel eller, som termen lyder inom Sverok, e-sport är precis lika omväxlande och varierat som vilken annan hobby som helst (t.ex. jakt, segling eller körsång).

Precis som i många andra verksamheter nöjer sig den verklige e-sportskonnässören inte bara med att spela själv. Fotbollsentusiasten tittar på fotboll minst lika ofta som han själv spelar och varför skulle inte detta även gälla för e-sportarna?

En av mina söner följer Allsvenskan och Champions League på TV, en annan följer kanalen Huskystarcraft på Youtube. Här kan den inbitne StarCraft II-spelaren ta del av en uppsjö kommenterade spel. Sonen framhåller att han genom att se på spelen och lyssna på Husky (kommentatorn) lär sig mer om spelet.

Så, du som inte visste detta om datorspel (vilket jag inte gjorde för ca två veckor sedan), vidga dina vyer och njut av två exempel på Huskys rappa tunga som inte står Lennart Hylands långt efter!

Demokratisk utveckling i föreningslivet – en myt?

Föreningsliv är att göra OCH bestämma tillsammans!

Nyligen skrev jag en post på bloggen om hur de bidragssystem som många kommuner använder riskerar missgynna föreningar som inte är sport- och idrottsföreningar. En annan fråga som jag funderat en del över på sistone (inte minst sedan jag blev invald i Sveroks förbundsstyrelse) är det som brukar kallas demokratisk fostran eller hellre demokratisk utveckling (fostran lägger för mycket vikt vid föräldrar och ledare och för lite vikt vid de unga själva).

I regeringens utredning ”Fritid på egna villkor” (SOU 2009:29) talar man mycket om demokratisk utveckling:

Verksamhetens syfte får alltså inte strida mot grundläggande demokratiska principer. Det är viktigt att ungdomarna själva har inflytande över och styr verksamheten. De bör ha möjlighet till inflytande genom att bl.a. ha rösträtt och genom att själva ingå i styrelser och andra beslutande organ både på lokal- och riksplanen. (Sid 57)

Hur är det då med den demokratiska utvecklingen i verkliga livet?

Det enkla svaret är nog att det är si och så med den saken. Mina söner är medlemmar i ett antal föreningar; sport- och idrottsföreningar, skolföreningar, scouterna, Svenska kyrkans unga samt en bunt Sverokanslutna föreningar (jodå).

Vad gäller så-sidan så kan man konstatera att sönerna är klara över att de är medlemmar i scouterna, Svenska kyrkans unga och spelföreningarna. De har blivit kallade till årsmöten i alla dessa föreningar och faktiskt även deltagit i flera stycken, framför allt på lokal nivå men även på regionnivå. Värt att notera här är att min yngste son är 9 år och att han var väldigt aktiv på senaste årsmötet i vår lokala spelförening samt att han själv arrangerar mini-LAN för medlemmar under 12 år.

Si-sidan samlar de sport- och idrottsföreningar barnen är med i. Här är barnen mer oklara på om de verkligen är med i en förening. Flera av föreningarna verkar heller inte veta vem som är medlem. Varför kallas t.ex. jag till årsmöte när det är sonen som är medlem i fotbollsföreningen?

Min uppfattning är att det ideella föreningslivet är en viktig del av det svenska samhället. Jag tycker att ungdomsföreningar ska erbjuda barn och ungdom en meningsfull och varierad fritid där de kan utvecklas som individer tillsammans med andra barn, ledare och vuxna. Jag tycker att ungdomsföreningar inte bara ska erbjuda sysselsättning utan också utgöra en arena för ett  demokratiskt arbete där barn och ungdomar kan och bör ges en möjlighet att själva utforma verksamheten. Föreningarna har också en viktig uppgift i vad gäller att förmedla värden som kulturell mångfald, jämställdhet och demokrati.

Jag tycker

 • att det är värdefullt och angeläget att kommunerna har ett rikt och mångfacetterat föreningsliv. Ungdomsföreningar som inte sysslar med sport och idrott måste ges förutsättningar att agera utifrån sina villkor,
 • att det är värdefullt och angeläget att föreningar vars verksamhet baseras på färre men längre möten per termin inte missgynnas av de kommunala bidragssystemen. Möten som innehåller övernattning etc. måste vara möjliga,
 • att det är värdefullt och angeläget att även små barn ges möjlighet att delta i föreningslivet. Många intressen grundläggs i barnets unga år, t.ex. intresset för natur och miljö,
 • att det är värdefullt och angeläget att främja jämställdhet och jämlikhet. Attityder till andra människor, attityder som ofta baseras på kön, religion, kultur, språk etc., sätts i unga år,
 • att det är värdefullt och angeläget att ungdomsföreningarna aktivt verkar för en demokratisk utveckling. Detta innebär bland annat att barn och ungdomar ska veta att de är medlemmar i en förening, att de ska veta vad medlemskapet innebär och att de ska beredas möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter såsom medlem,
 • att det är värdefullt och angeläget att barn och ungdomar själva tar ansvar för verksamheten i de föreningar de är aktiva i.

När jag drog några av dessa teser på ett nyligen timat möte med företrädare för ungdomsföreningar i en mig närstående kommun mötes mina kommentarer snarare av förvåning än av förtjusning …

Bra appar till iPhone #4

Nu dags för ytterligare en nästa post om bra appar till iPhone. Tack för återkoppling och synpunkter – digitala och analoga – på min lista.

Sidan 4 – det digitala bibliotektet

 • 101 Classics (från Sun Scrolls) – hela 101 framför anglosaxiska klassiker (typ Austen) men även en del fransmän och ryssar, verkar inte gå att ladda ner fler böcker, halvbra gränssnitt för att bläddra, hålla ordning på var man är i boken, inget sätt att se vilka böcker man läser, m.a.o. godkänt för innehållet men inte mer
 • Holmes (från Sun Scrolls) – innehåller, så vitt jag kan se, alla långa och korta berättelser om världens bästa detektiv. Vad gäller gränssnitt etc. se ovan
 • Shakespeare – innehåller samtliga verk av världens kanske mest välkända författare. Snyggt och lättbläddrat men jag har inte kommit på hur (eller ens om) man kan lägga in bokmärken …
 • Classics – fantastisk läsupplevelse, härligt gränssnitt och, bäst av allt, när man lämnar en bok läggs ett fint bokmärke till som också syns på utsidan av boken! Idag finns 23 böcker, blandade klassiker, i bokhyllan. Rekommenderas
 • Dracula – en av många (gratis) titlar som finns tillgänglig för iFlow Reader från BeamItDown. Lätt att byta typsnitt, pappersyta m.m. vilket underlättar läsning. Dessutom en cool funktion: autoscrolling. Detta innebär att sidan rullar fram av sig själv i en takt du själv väljer. Läckert
 • Stanza – ytterligare ett läsverktyg där man kan ladda ner massor av olika böcker, bl.a. en hel del svenska klassiker via Projekt Gutenberg. Bra gränssnitt vad gäller inställningar, bläddring etc.
 • eReader – ett tredje läsverktyg där man kan ladda ner massor av olika böcker. Bra gränssnitt vad gäller inställningar, bläddring etc.
 • Famous Quotes – precis just detta; flera tusen bra citat, slumpa fram dem, sök eller bläddra utifrån författare, sätt stjärnor på dina favoriter!
 • Bible – en mycket lättanvänd bibelläsare. Den stora poängen är att du kan ladda hem uppåt 50 olika versioner av Bibeln (dock bara 1917 års svenska version). Mycket användbart som referensverk och naturligtvis för andlig läsning
 • IslamicLib – en mycket lättanvänd läsare för den som vill läsa Koranen (flera olika versioner på olika språk), andra religiösa och/eller andliga islamska verk. Även många kommentarverk etc.
 • oecdfactbook – en skattkista av massor av nödvändig och användbar statistik. Kollat och kontrollerat av OECD! En must have
 • EU – information om EU:s medlemsländer sammanställt från bl.a. Wikipedia och CIA Factbook. Känns inte riktigt up to date men för den som känner sig hyfsat kunnig och bara vill kolla upp något så är detta en bra app

Det är förvånansvärt lätt och behagligt att läsa böcker på iPhone. Prova du också!

Nätkraft:bok – demokrati för internetbaserade föreningar

Nu har jag, från pärm till pärm, läst Sveroks bok “Nätkraft:bok – demokrati för internetbaserade föreningar”. Direkt vill jag säga att Anders Hultman tagit fram en lättläst, heltäckande och tankeväckande skrift.

Boken är i första hand avsedd för IT-baserade föreningar men borde vara relevant även för andra föreningar (även “vanliga” föreningar arbetar ju med forum och andra IT-baserade stöd).

Jag är särskilt förtjust i kapitlet “Varför demokrati?”. Det är ju inte alldeles lätt fråga att svara på men jag tycker boken levererar ett antal tydliga skäl för varför det finns fördelar med att arbeta demokratiskt i en förening.

Jag vill anbefalla boken till läsning (ladda hem den här) inte bara för Sverok anslutna föreningar (eller föreningar i övrigt) utan också för alla som är intresserade av hur ungdomar ser på och vill arbeta med demokrati.  Här finns en hel del att hämta och lära!

Ny i Sveroks förbundsstyrelse

För en tid sedan valdes jag in i 2010 års förbundsstyrelse i Sverok. Eftersom Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund så är det både ett  förtroende och en utmaning att få vara med i förbundstyrelsen.

Min bakgrund skiljer sig möjligen från många andras inom Sverok i det att jag började spela figurspel, rollspel, brädspel och lajva i relativt hög ålder. Eftersom det gått några år sedan dess så skulle jag tro att jag tillhör de äldsta som valts in i förbundsstyrelsen. Jag hoppas därför kunna bidra med en lite bredare (och längre ;-)) livserfarenhet i styrelsens arbete.

Samtidigt har jag varit aktiv i lokala spelföreningar, konvents- och arrangörssammahang och inom Sverok centralt i en omfattning som gör att jag känner att jag förstår Sverok som organisation. Jag känner också starkt för många av de frågor som gör Sverok speciellt och unikt: den höga graden av decentralisering, förtroendet för den enskilde, ofta unga, medlemmen, engagemanget hos medlemmarna, betoningen av folkbildning, lärande och demokrati etc.

I styrelsen vill jag bidra i arbetet med olika framtidsfrågor. Sverok lever, som alla organisationer, i en föränderlig omvärld (allt från ny teknik till nya bidragsregler) och det gäller att förändras i takt med omvärlden. Här tror jag att mina erfarenheter från gränslandet mellan politik och myndigheter kan vara till nytta. Sverok är ett stort förbund vilket ställer krav på ordning och struktur. Även här tror jag att jag har en del att bidra med utifrån den erfarenhet jag har av styrelsearbete under många år och som arbetsgivare och företagsledare. Jag har ett särskilt intresse för frågor som rör barn och deras föräldrar och hur de förhåller sig till spel av Sveroks typ. Här tror jag det finns en nyckel till förbundets rekrytering av nya medlemmar.

Jag ser fram emot att få sitta i förbundstyrelsen. Det ska bli roligt, lärorik och intressant! Tack alla som röstade på mig!

Artikel om Sverok på makthavare.se

Jag har fått möjlighet att skriva en post om Sveroks riksmöte på makthavare.se. makthavare.se är ett politiskt uppslagsverk i form av en wiki där redaktionen “kombinerar god journalistik med bloggens flexibilitet och användargenererat material för att ge en djupare inblick i svenska politiska händelser”.

Mitt inlägg fokuserar på Sverok som ett stort och aktivt ungdomsförbund och vad det kan ge för tankar kring framtidens ledare och hur de kommer att vilja arbeta politiskt och opinionsmässigt.

Ekonomihandbok för spelkonvent

Lagom till årets riksmöte i Sverok presenterar jag mitt opus magna: “Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner”. Ekonomihandboken tog jag fram när jag var kassör i Föreningens Stockholms spelkonvent. Den görs nu tillgängligen som en Wordfil, Ekonomihandbok-konvent-A.doc, för nedladdning. Hoppas den kan vara till nytta och nöje.

Jag tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer till johan dot groth snabel-a gogab dot se.

Du kan följa diskussionen om ekonomihandboken på Sveroks forum här.