Vinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar. Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande ellerLäs mer ->

Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling. BehöverLäs mer ->

Groth & Groth AB kommer, liksom i fjol, att bistå Vinnova i granskningen av inkomna ansökningar inom programmet Forska & Väx. Programmet vänder sig till företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Föreslagna projekt ska svaraLäs mer ->

Jag har just läst om Kinas tolfte femårsplan (se t.ex. här och här). Kina kommer, enligt planen, under de närmaste åren att skifta från fokus på tillväxt till fokus på hållbar utveckling som kännetecknas av harmoni (svårt att översätta), innovation ochLäs mer ->