Reklam: Ny termin som expert hos Vinnova

Vinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar.

Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande eller olika typer av ungdomsprojekt? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller […]

Reklam: Stöd till Malmö stad kring testmiljöer

Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling.

Behöver din organisation stöd i liknande frågor? Kontakta i så fall Johan Groth på […]

Reklam: Gogab hjälper Vinnova inom Forska & Väx

Groth & Groth AB kommer, liksom i fjol, att bistå Vinnova i granskningen av inkomna ansökningar inom programmet Forska & Väx. Programmet vänder sig till företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Föreslagna projekt ska svara mot ett marknadsbehov och syfta till att främja utveckling av nya eller bättre produkter, tjänster […]

Den tolfte femårsplanen

Jag har just läst om Kinas tolfte femårsplan (se t.ex. här och här). Kina kommer, enligt planen, under de närmaste åren att skifta från fokus på tillväxt till fokus på hållbar utveckling som kännetecknas av harmoni (svårt att översätta), innovation och hänsyn till miljön.

För att uppnå detta kommer Kina att

satsa på att bli […]

Categories

Utvalda poster