Möten: Bill Gates

I mitten på 1990-talet arbetade jag som expert på Skolverket inom området IT-användning i skolan. Tillsammans med bl.a. Anders G, Göran I och Benny Regnér drogRead More

Möten: Vinton Cerf

Jag har haft förmånen att vid ett flertal tillfällen få träffa och samtala med Vinton “Vint” Cerf, ofta kallad “Internets fader”. Möjligheten yppade sig iRead More

Per Unckel död

I går nåddes vi av nyheten att Per Unckel gått bort. Jag hade nöjet att arbeta nära Per under åren 1994 – 1997. Han varRead More

Misstag och floppar …

Copylinda har tagit inititativ till seminariet “Misstag och floppar” som genomförs i .SE:s regi. Fyra föredragshållare ger en bild av Internets historia i Sverige, däriblandRead More

Tidigt mail från Estland

Hösten 1995 arbetade jag tillsammans med Benny Regnér m.fl. i ett projekt i Estland. Projektet handlade om att vidareutbilda lärare inom miljöområdet och att göraRead More

Internet-Manifest

Femton tyska journalister och mediadebattörer har publicerat ett manifest för vår nya sköna tid: “Internet-Manifest – Wie Journalismus heute funktioniert. 17 Behauptungen”. Manifestet finns påRead More

Oväntad uppmärksamhet

Under flera år arbetade jag med projektet “Det svenska skoldatanätet”. Det var ett av de första nationella insatserna för att främja användningen av Internet iRead More