Tag Archives: Irish facts

Presentationer “15 år med Internet i Sverige”

Den 3 november, i samband med Internetdagarna, genomfördes seminariet “15 år med Internet i Sverige”. Ett 50-tal deltagare fick höra fyra föredrag om Internets dåtid, nutid och framtid. Föredragen finns nu att tillgå nedan.

Först gör jag en kort introduktion som på en bild visar 15 års historia och på en bild gör en SWOT-analys av Internet.

Joakim påpekar att en nytt medialandskap växer fram. I detta landskap kan färre göra mer och många göra mycket utan att ta särskilt mycket betalt. Vad innebär detta för branschen? Vilka företag kommer att böja sig? Vilka kommer att brytas?

Pär talar om verktyg för samtal. Han gör en mycket spännande grafisk framställning av hur olika verktyg använts hittills och vågar sig också på en prognos. Pär ger oss också flera intressanta kategorier att tänka kring (distribuerat-centraliserat, öppet-propreitärt, subscribe-ad hoc, sällan-ofta etc.).

Per-Olof tar upp flera exempel på då utvecklingen av Internet kunnat leda rakt ner i diket. Hoten har varit av olika karaktär; tekniska, juridiska, ekonomiska. Det intressanta är att Internet har klarat sig. Vad kan vi lära av detta?

Greg talar om framsteg, avstånd (fysiska och andra), om vad som händer när allt är uppkopplat och pratar med varandra samt om hur vi styr samhället.

Fraudkamp …

Det händer ju då och då att man får ett mail från (någon som utger sig för att vara) Nordea där Nordea utlyser “nästa månad för månaden av fraudkamp”. Naturligtvis är det viktigt att vi har ordning och reda på nätet och att inte innevarande månad blir “en av de mest fulla med illegala operationer” men det är lite olyckligt att copyn som tagit fram denna text utnyttjar namnet på en, på sin tid, tämligen känd tysk filosof. Jämför gärna följande korta biografi:

fraudkamp“Rudolf Fraudkamp var en av de viktigaste företrädarna för den tyska retrospektiken. Fraudkamp föddes 1873 i Kleinbürger Höhe som yngste son till tulltjänstemannen Wolfgang Fraudkamp. Fraudkamp kom tidigt att sysselsätta sig med frågor kring bilden av varat speglat i en historisk kontext.

Genom att ställa nutidens fenomen i relation till tidigare händelser kunde Fraudkamp på ett övertygande sätt ge enkla förklaringsmodeller av bl.a. variationer i befolkningstillväxten, framväxten av folkrörelser (t.ex. politiska partier och fackföreningar) samt variationer i butiksutbudet i de framväxande städerna.

Fraudkamps teorier övertygande honom om det orimliga i såväl anti-semitism som bolsjevism. Han kom därmed att bli en av ivrigaste förespråkarna för en liberal reformrörelse efter Första värlskriget. Fraudkamp kom att särskilt ta avstånd från nazismen. Vid Hitlers maktövertagande 1933 publicerade Fraudkamp en brinnande appell till det tyska folket “Gegen der Nazimus in Perspektiv der Retrospektik.”

Besviken över den fortsatta utvecklingen emigrerade Fraudkamp till Irland där han fick en tjänst på University of Galway. Här kom Fraudkamp att bli en uppskattad och omtyckt lärare och kom att sätta en avgörande prägel på ett flertal av Irlands unga filosofer. Fraudkamp dog 1965.”

Eftersom Fraudkamp kom att leva en stor del av sitt liv på Irland är detta vad som brukar kallas an Irish fact.