Presentationer “15 år med Internet i Sverige”

Den 3 november, i samband med Internetdagarna, genomfördes seminariet “15 år med Internet i Sverige”. Ett 50-tal deltagare fick höra fyra föredrag om Internets dåtid, nutid och framtid. Föredragen finns nu att tillgå nedan.

Först gör jag en kort introduktion som på en bild visar 15 års historia och på en bild gör en SWOT-analys […]

Fraudkamp …

Det händer ju då och då att man får ett mail från (någon som utger sig för att vara) Nordea där Nordea utlyser “nästa månad för månaden av fraudkamp”. Naturligtvis är det viktigt att vi har ordning och reda på nätet och att inte innevarande månad blir “en av de mest fulla med illegala operationer” […]

Categories

Utvalda poster