Tag Archives: IT

Förslag till nationella IT- strategier för skolväsendet

Regeringen har bett Skolverket om underlag till nationella IT-strategier för skolväsendet. Spännande är att regeringen velat belysa både frågan om IT som stöd för det pedagogiska och det administrativa arbetet i skolan.

Så vitt jag vet är detta den första gångeb som lärarnas administrativa arbeta blir föremål för analys och förslag på nationell nivå.

Vad gör då regeringen och dess myndighet Skolverket när man ske ge sig in på terra icognita? Man kontaktar förstås rikets främsta experter på IT-använding i skolan: Groth & Groth AB och Educations Analytics!

Jan Hylén på Education Analytics gjorde en analys av nationella “IT-strategier i ett internationellt perspektiv” och Jörgen Hultin och undertecknad analyserade frågan om “IT-stöd för lärarnas administrativa arbete”.

Som flera av er vet har jag under flera år levererat underlag till regeringen i olika frågor. Ofta är det ett arbete som sker utan namns nämnade. Extra roligt är det att denna gång få stoltsera med eget namn i Skolverkets redovisning till regeringen!

 

 

Den databasbaserade hemterminalen

Ibland är det nyttigt att titta tillbaka och fundera över utvecklingen. En får lite perspektiv på det som hänt och förhoppningsvis en och annan insikt som kan vara till nytta framåt.

Här är en film från 1979. Televerket presenterar “Datavisionen – den databasbaserade hemterminalen, en tänkbar början till hemdator”. Systemet använder en vanlig TV som via telefon och modem kopplar upp mot Datavisionscentralen. Redan då fanns tjänster som nyheter, uppslagsverk och väder. Esselte, Expressen och SMHI var några pionjärer vad gäller elektronisk information.

Det en noterar är att det inte så mycket är innehållet som interaktionen som utvecklats. Förvisso finns det mer innehåll idag men i och med att informationen var centraliserad då fanns en kvalitetsgaranti vilket innebär inga chemtrails och heller inga troll …

Filmen får en extra pluspoäng för sin korrekta förutsägelse (ca 5:30 in i filmen) vad gäller hemdatorns framtid, tillgänglighet till information och den digitala klyftan.

Trevlig helg!

.

Internet kommer till skolan – nu på webben

time_magazine_information_highway

Ett tidstypiskt tidningsomslag som fångar nyfikenhet och optimismen som rådde vid denna tid

För en hiskelig massa år sedan (1998 närmare bestämt) agerade Kenneth Olausson och jag redaktörer för boken “Internet kommer till skolan”. Vår tanke med boken var att ge en skildring av de fem första årens användning av Internet i den svenska skolan skriven av dem som var med och gjorde jobbet. Boken blir på så sätt ett unikt källmaterial: här ger 28 författare, alla aktiva inom området Internet i skolan under perioden före 1998, sin egen bild av vad som hände och vem som gjorde vad. Det är alldeles för sällan det finns ögonvittnesskildringar från tiden då det hände. De som skriver i efterhand kan skriva utifrån “facit” och det ger en helt annan vinkling. Så, ladda ner boken idag och få en inblick i hur det gick till Internet kom till skolan! PS Peter K har kollat med förlaget som ber hälsa att “Gleerups har inga rättigheter till detta verk längre, så det står dig fritt att publicera innehållet om du (och övriga upphovsmän) önskar”. Jag hoppas övriga författare, liksom Peter och jag, tycker det är värdefullt att boken sprids digitalt.

Varning för iCloud!

icloudEn del av er har säkert börjat misstänka att jag är vad man skulle kunna kalla för en entusiastisk användare av Apples produkter 😉 Detta hindrar dock inte ögonblick av sund skepticism och till och med kritik. Detta är ett sådant ögonblick.

Jag vill härmed utfärda en allvarlig varning för att börja använda Apples molntjänst iCloud. Tjänsten är ogenomtänkt, obegriplig och potentiellt farlig (om inte för dig så för dina data). Jag avråder starkt från att använda iCloud!

Kort motivering:

 1. du kan inte styra vilken källa som är primärkälla vilket kan leda till problem om du har flera olika prylar som ska kopplas upp
 2. när du synkar din kalendrar mot iCloud flyttas de från gruppen På min Mac till gruppen iCloud vilket är vettigt MEN om du vill sluta använda iCloud flyttas de inte tillbaka, istället raderas de rätt upp och ner
 3. om du använder iCloud och annan molntjänst för dina kalendrar så kan du inte se de kalendrar som ligger i den andra molntjänsten i telefonen eftersom synkronisering via iCloud blockerar all annan synkronistering (om du synkroniserar via sladd kommer alla kalendrar med)
 4. det dyker upp små till synes obetydliga tecken i kalenderposterna (t.ex. mellanslag) som orsakar problem vid senare synkronisering

The list goes on … iCloud är en tjänst som är så förment enkel att den blir omöjlig att använda. Gör om, Apple, och gör rätt!

 

Läsvärt om IT och skolan

IMG_4783

Två läsvärda trycksaker

Alldeles för sällan läser jag rapporter som har att göra med jobbet. När jag gör det handlar det dessutom lika ofta om rapporter som har att göra med ett arbete jag haft (eller vill ha) snarare än om det jag har just nu …

Tidningen Kurage ges ut av Sektor 3 som är en tankesmedja för det civila samhället. Nr 1, 2011, har man vikt åt skolan. Här får ett antal mer eller mindre intressanta skoltänkare uttala sig om läget inom skolan nu och då.

Mest menlös av alla artiklar är den som den som är skriven av Timbros företrädare. Deras (enda) sida hyllar vinsten och valfriheten som patentmedicin för alla skolans problem. Det var kanske möjligt att betraktas som seriös skoldebattör med denna attityd i början på 1990-talet. Nu, 20 år senare, vet vi att ett fokus på vinst inte automatiskt leder till bättre skolor. Jag anser dessutom att den mångfald och pedagogiska profilering som var vanlig under 1990-talet mer eller mindre försvunnit under senare år. Nu drivs vissa friskolor av organisationer som lika gärna skulle kunna sälja något helt annat än utbildning …

Mest läsvärda i detta nummer av Kurage är (föga förvånande) Bengt Göransson och Widar Andersson. Det här är två personer som vågar se problem ur mer än en synvinkel. De har en bredd och ett djup i sina resonemang som blott alltför många “småtyckare” saknar. Särskilt angeläget är att, som Bengt Göransson framhåller, fundera över den ökade styrning och mätning som drabbat skolan. Hur påverkar det den pedagogiska friheten? Widar Andersson talar om “industrialiseringsprocess”. Här vågar man säga att skolans primära uppgift kanske inte är att svara upp mot alla “kundernas” förväntningar och att skolans upppdrag kanske inte är att göra ungdomar “anställningsbara” (förskräckligt ord).

Det som slår mig när jag läser Göransson och Andersson är att man inte behöver vara ung för att vara modern … Men läs gärna hela tidningen. Det är den värd.

Nästa rapport heter “Digitalis filosofi” av Simon Winter och Per Johansson och är en av många alster i .SE:s rika utbud av så kallade Internetguider. Detta är en spännande liten sak som försöker tränga på djupet i frågor som hur kommer vi att tänka i en digitaliserad värd? var går gränsen mellan verklig sanning, fantastiska sanningar och sannolika fantasier (en fråga som varit aktuell inom delar av spelhobbyn under många år)? vem bestämmer egentligen när vi låter datorerna fatta beslut även om de utgår från regler vi skrivit?

Författarna vågar ställa tankeväckande frågor och ge svar som mer tjänar som utgångspunkt för egna tankar. Författarna kopplar utvecklingen på nätet till utvecklingen inom skolan och rapporten har många intressanta övningar vilket gör den lämplig för lärare som vill problematisera nätkulturen.

Rapporten förutsätter inga förkunskaper men däremot en vilja att våga ifrågasätta invanda föreställningar!

PS Rapporten finns i digital och utökad form på http://infontology.typepad.com/digitalisfilosofi/.

 

 

Arbetsplats 2015 – talare sökes

 • Söker talare som vill och vågar sia om framtidens arbetsplats!
 • Hör av dig om du vill tala inför Telefoninätverket!

Jag driver som flera av er känner till fyra kompetensnätverk för chefer och experter inom offentlig sektor. Nätverken träffas fyra gånger per år. Varje möte har ett aktuellt tema och ofta inleds mötet av externa talare.

Telefoninätverket samlar telefoniansvariga på stora statliga myndigheter (Skatteverket, RPS, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen m.fl.). På nästa möte (den 16 november kl 10-16 i Stockholm) är temat “Arbetsplats 2015”.

Vi är alla på väg mot Framtiden!

Tanken är att vi ska blicka in i framtiden:

 • Hur ser arbetsplatsen ut då?
 • Hur arbetar tjänsteman i den offentliga sektorn?
 • Var och när arbetar de?
 • Vilka krav ställer detta på telefoni och IT?
 • Vilka tjänster och funktioner behövs?

Jag söker nu en eller två talare som vill och vågar sia om framtiden. Det är ett gyllene tillfälle att prata för de chefer och experter som är med och formar nästa generations arbetsplats!

Nätverket har ingen budget så det vi kan erbjuda, utom möjligheten att träffa en utvald skara beslutsfattare, är en chans att bryta idéer, lära sig något nytt samt kaffe och bulle.

Är du intresserad av att prata för Telefoninätverket så hör av dig asap till mig på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se eller @Johan_Groth!

Läsa om e-förvaltning

Goda vännen @tigernina hörde av sig igår kväll via Twitter: “Läser en e-gov-kurs på deltid, kurslitteraturen är offentliga rapporter från 2000-2005. Känns som historia. Har du bra lästips?”. Här handlar det ju inte bara om att undsätta a damsel in distress (vilket jag förstå gärna gör) utan också om ett utmärkt tillfälle att sammanfatta några av de i mitt tycke mest relevanta rapporterna och länkarna inom området. Varsågoda! Synpunkter och tillägg emottages tacksamt!

Urvalet är med nödvändighet rapsodiskt och återspeglar mina prioriteter och intressen. Listan har ett fokus på statliga insatser och de statliga myndigheternas behov. Det finns säkert mycket gjort och skrivet om kommunerna men där är jag inte lika påläst. Listan omfattar bara svenskt material.

En sak som slog mig när jag sökte länkar till denna post är hur mycket material som gått förlorat när olika myndigheter och grupperingar lagts ner (t.ex. Verva och 24-timmarsdelegationen). Jag har kvar en hel del rapporter i pappersformat men det gör ju inte så många glada. Jag har tidigare skrivit om denna digitala dokumentförstörelse här.

 

The Whuffie Factor

Jag har nyligen läst “The Whuffie Factor” av Tara Hunt (ISBN 978-0-307-40950-8). Tre saker har jag vid det här laget lärt mig om amerikanska managementböcker:

 1. de är alltid för långa och för pratsamma
 2. de handlar (nästan) alltid om hur framgångsrik författaren är
 3. jag läser dem alltid minst två år för sent

The Whuffie Factor är inget undantag från dessa regler. Tara Hunt skriver i och för sig relativt trevligt men man blir otroligt trött på att höra hur framgångsrik hon är och hur många viktiga kunder hon haft och vilka spännande människor hon träffat och vilka viktiga personer som frågat henne om råd.

Hunt har också en tämligen okritisk attityd till sociala medier. Om vi alla lägger ut oss på Twitter och börja dela med oss av saker och ting så blir allting bra. Observera nu att jag i sak håller med om det mesta som Hunt skriver men sociala medier är ingen patentlösning på alla världens problem; ibland är de det, ibland kan de vara ett stödjande verktyg och ibland spelar de liten eller ingen roll. Hunts exempel kommer också mycket riktigt från B2C-sektorn och, till del, från offentlig sektor.

Efter denna lilla skur av etter vill jag likväl framhålla att jag fann boken läsvärd. Några poänger jag fann särskilt intressanta är:

 • att överhuvudtaget tänka i termer av whuffie, dvs. socialt kapital, som en “valuta” med eget värde. Här ger Hunt flera intressanta exempel på hur man kan ta vara på sin whuffie och både tjäna social valuta och “riktiga” pengar
 • de fem huvudprinciperna för att agera på framtidens marknader (inte bara på nätet, tror jag, utan överallt):
  • sluta prata, börja lyssna
  • var en del av den gemenskap där dina kunder, partners etc. finns
  • skapa produkter och tjänster som kunderna älskar [möjligen den minst intressanta, det är ju old news att den som skapar “amazing experiences” som Hunt skriver ligger bättre till hos kunderna, fast å andra sidan inte alltid; jämför Mac och PC – vilken ger amazing experiences och vilken finns det flest av?]
  • agera agilt, överplanera inte
  • hitta ett högre mål för din verksamhet
 • de åtta principerna för interaktion:
  • lyssna på experterna och tala till kunderna
  • ta vara på alla feed back du får
  • ta inte negativ feed back personligt
  • uppmärksamma dem vars idéer du realiserar
  • synliggöra nya funktioner och be om feed back
  • göra små, löpande förändringar istället för stora överhalningar; det visar att du lyssnar
  • vänta inte på feed back, sök den aktivt
  • det finns alltid någon som tycker tvärtom

Idag kan Hunts bok känns till delar passé. Vi vet vad Twitter är, vi förundras inte över att man kan bygga virtuella gemenskaper på kort tid etc. Men minns att boken är skriven 2009 och då var allt detta inte lika självklart. Å andra sidan visar det hur fort utvecklingen går just nu …

Jag tycker att The Whuffie Factor, trots min kritik ovan, är läsvärd. Läs den i lätt trav och stanna upp på de exempel som passar din verksamhet och vid de listor och sammanställningar som finns på några håll i boken. Låt däremot den amerikanska framgångsjargongen porla som en bäck vid sidan av.

Trender och utmaningar idag och imorgon

För ett par veckor sedan hörde jag ett intressant föredrag om informationssäkerhet. Talare var en medarbetare på FRA. Hon gav en översikt omfattande tio aktuella trender inom området internetrelaterade hot, delvis med bakgrund i ett regeringsuppdrag som FRA nyligen avrapporterat. Hoten är

 • Snabb tillväxt på mobilområdet
 • Outsourcing
 • Systemens ökade komplexitet
 • Hög takt på teknikutvecklingen
 • Kommersialisering av IT-brott
 • Botnets
 • Antalet angrepp fortsätter att öka
 • Angreppen blir mer riktade
 • Mängden IT-brottsutredningar ökar
 • Den personliga integriteten på nätet

Det som gjorde mest intryck på mig var jämförelsen mellan kostnaden för en kärnvapenmissil och en dator satt i relation till den skada man kan göra med respektive verktyg. Det är inte tu tal om att det har blivit billigare och lättare för den som vill slå ut ett land …

Jag har heller inte haft en klar bild av hur utbredda och allvarliga olika typer av IT-hot är. Även här fick min tämligen naiva inställning sig en törn.

Läs gärna rapporten. Den är väl skriven och mycket läsvärd! Rapporten finns här i pdf-format.

Styrelseuppdrag i Pro4U-koncernen

Vid den nyligen timade bolagstämman i Pro4U Public Management blev jag invald som ledamot i styrelsen. Jag glädjer mig åt det förtroende som ägarna visar mig och ser fram emot att få bidra till utvecklingen av bolaget.

Jag har under flera år haft nöjet att samarbete med Pro4U, dels i konkreta uppdrag, dels i ett flertal ramavtalsupphandlingar. Pro4U erbjuder ett stort antal seniora konsulter inom områden som ledning och styrning samt verksamhetsutveckling och strategier. De har därigenom varit en tung partner i flera ramavtalskonsortier.

Pro4U Public Management riktar sig mot kunder inom den offentliga sektorn. Det är en bransch som jag känner väl efter snart 20 års arbete som anställd och konsult inom, framför allt, statlig sektor. Jag vill bidra till att utveckla bolaget bland annat genom de erfarenhet jag har av upphandlingar och offentlig sektor och genom att dela med mig av kontakter av olika slag.