Tag Archives: jämställdhet

Struktur vs. individ

En struktur som underlättar

En struktur som underlättar

Det pågår en debatten om betydelsen av strukturer kontra betydelsen av individer. De som tenderar att luta lätt åt vänster brukar lyfta fram strukturernas betydelse. De som tenderar att luta lätt åt höger att betona individen som autonom aktör.

Vissa av dem som lutar åt höger går så långt som att helt förneka strukturerna existens. Mera sällan hör en någon av dem som lutar åt vänster förneka individens existens (den ståndpunkten kan möjligen återfinnas inom olika fascistiska, maostiska, religiösa och andra extrema organisationer).

Harold Bloom skriver att de social krafterna har aldrig skrivit en enda scen och det är ju i någon praktiskt mening sant. Samtidigt är det naivt att säga att Shakespeare på något sätt var helt oberörd av sin samtid när han skrev sin verk. På samma sätt kan en fundera kring trafiken på Valhallavägen (där jag sitter och skriver detta): bilarna skulle inte kunna fungera utan att vara en del av olika strukturer (bränsleförsörjning, trafikregler, försäkringar etc.).

Liksom i många andra fall kan jag undra vad debattörerna har att vinna på att, så att säga, kasta bort halva verktygslådan. Konstruktiva problemlösningar växer enligt mig fram i en insikt om både individernas drivkrafter och ageranden och om de strukturer individerna verkar inom.

Ett tydligt exempel är t.ex. jämställdhetsfrågan eller frågan om tiggarna i Stockholm. Komplicerade frågor som kräver insikt om alla aspekter av frågan.

Enkelt kan en tycka och det är det också för den som kan hålla fler än ett perspektiv i huvudet samtidigt.

Moderaterna och Anita Sarkeesian

Jag har tidigare problematiserat frågan att många, och kanske framför allt ungdomar, i dag sätter frågor som miljö, jämställdhet och mångfald högt bland politiska hjärtefrågor. Jag anser att det faktum att Moderaterna av många upplevs som, i bästa fall, otydliga och, i sämsta fall, ointresserade av dessa frågor är en viktig faktor i att förklara årets bägge valresultat.

Här kommer ett belysande exempel. Anita Sarkeesian, kritikter och bloggare med särskild inriktning på datorspel, publicerade i augusti 2014 en film där hon problematiserar frågan hur kvinnor skildras och behandlas i olika typer av datorspel (se filmen i slutet på posten).

Rimligen borde detta kunna ses som ett fullt rimligt och naturligt ämnesval för en kritiker, särskilt som idag en majoritet av alla dataspelare är kvinnor (vilket inte riktigt är vad många tror). Sarkeesians inlägg bemöttes inte bara med kommentarer och sakliga motargument utan till helt överväldigande del med hot och hat av det mest våldsamma och sexualiserade slaget (se t.ex. Newsweek 2014-09-18).

Sarkeesian är inte unik. Detta är en verklighet för många unga kvinnor och inte bara i datorspelsbranschen.

Min slutsats är att om du bemöts med hot och hat utifrån ditt kön så blir jämställdhet en viktig fråga, till och med viktigare än många andra frågor. Samma sak gäller för de som engagerar sig i HBTQ- och miljöfrågor.

Jag anser att det är nödvändigt för Moderaterna att föra fram borgerliga lösningar och förslag i frågorna om jämställdhet, mångfald och miljö. Förslagen måste framföras på ett sätt som visar att man menar allvar med vad man säger. Det handlar, tror jag, inte så mycket om att förändra politiken som att ändra attityden bland medlemmar och företrädare i dessa frågor.

Varför ska man engagera sig i Pride?

I lördags gick jag för första gången med i Prideparaden vilket var en både rolig och tankeväckande upplevelse.

Dagen inleddes med Pridefrukost tillsammans med Öppna moderater i Gamla stan. Det var en bra början på dagen, dels för att det gav möjlighet att prata med andra inom Moderaterna som engagerar sig i HBT-frågor, dels för att en ordentligt frukost lade grunden för vad som kom att bli en rolig men också lång och het dag.

Efter frukosten begav jag mig till Götgatan där årets Sverok-vagn skulle göras i ordning. Devisen för året var Proud and nerdy. Ett uppsluppet gäng pokémon, CD-hjältar, personer med trollstavar i olika storlekar och Star Trek-figurer (såväl människor som klingoner) följde vagnen och visade på den bredd av människor och intressen som finns inom spelhobbyn. Se Jonathans film i slutet på posten!

Förvånansvärt många jag talat med undrar varför jag gick med i Prideparaden. Synpunkterna varierar mellan “du är väl inte bög?” till “varför ska det vara ett sådan spektakel?”.

Svaret på frågan är enkel: så länge det finns länder som anser att det är rätt att fängsla eller döda människor på grund av deras val av partner så bör man gå med i Prideparaden, så länge människor blir utkastade från en taxi mitt i Stockholm för att de kysser sin partner så bör man gå med i Prideparaden, så länge stora organisationer som IOK slirar på sina ideal så bör man gå med i Prideparaden, … Listan kan göras lång och så länge den är lång finns anledning att gå med i Prideparaden!

Om vi inte kan respektera varje enskild individ så lurar misstänksamhet, avståndstagande, rädsla, hat och, i förlängningen, våld runt hörnet. Genom att delta i Prideparaden vill jag visa mitt stöd för ett samhälle där alla människor får vara precis som de vill vara och mötas med respekt.

Peter Rimsby, ordförande i Stockholm Pride, sammfattar saken väl i en artikel i DN: “Men framför allt uppmanar vi dig som medmänniska att agera. Det är varje medborgares skyldighet i en ­demokrati. Använd din röst. En röst för mänskliga rättigheter. En röst för allas rätt att få älska och att vara den de är.”

PS Sveroks medverkan på Pride skedde i samarbete med AKT, Studiefrämjandet och Science Fiction Bokhandeln. Tack!

PPS Sveroks fem seminarier om könsroller, mångfald, normer och spel finns att se på Sveroks kanal på Bambuser!

Jag tycker till om jämställdhet

Min uppfattning är att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män är av de viktigaste politiska frågorna vi har idag. Det handlar om något så grundläggande som alla människors rätt att bli lika behandlade och att slippa bli diskriminerad som man eller, mer troligt, som kvinna.

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB

Skillnader i lön mellan kvinnor och män. (Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB)

Det finns mycket att göra när det gäller att arbeta för ökad jämställdhet både inom (se t.ex. bifogade bild om löneskillnader mellan kvinnor och män) och utom landet.

Om man vill verka för ökad jämställdhet måste man inse att bristerna inte beror på relationerna mellan enstaka individer. Bristande jämställdhet beror på grundläggande strukturer i samhället. Den som inte tror på det kan fundera över följande frågor:

  • “hur kan en person som suttit knappt ett år i en föreningsstyrelse anses ha mer erfarenhet av föreningsarbete än en person som suttit sex år i styrelsen?”, svar: “den första personen är man”.
  • “varför nämner valberedningen att A fått barn (vilket är irrelevant för uppdraget) men inte att B fått barn?”, svar: “A är kvinna”

Det är viktigt att vi vågar lyfta fram, diskutera och förändra strukturer, såväl synliga som osynliga, som befäster en bristande jämställdhet i samhället.

Ökad jämställdhet är  ett mål i sig men jag tror inte man ska bortse ifrån att ökad jämställdhet motverkar rasim, homofobi och andra former av diskriminering.

Jag tycker

  • att skolan måste ges ökade möjligheter att arbeta med jämställdhetsfrågorna; det är i unga år som normer och attityder sätts (och de är svåra att ändra längre fram)
  • att föreningslivet har ett stort ansvar i arbetet för ökad jämställdhet; här finns en hel del att göra på såväl nationell som lokal nivå

Vad tycker du?

PS För den som vill läsa mer om strukturer och jämställdhet rekommenderas “Att göra kön” av Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson.

 

Könsroller och datorspel

Ibland stöter man på saker som man väldigt gärna vill dela med sig av. Denna presentation av Åsa Roos (@devilkitten , Djävulskattungen och Discordia) handlar om hur kvinnor (och män) beskrivs i många datorspel, vad detta innebär och vad man bör göra.

Så här säger jag: titta igenom presentationen, tänk till och gå stad och åstadkom förändring! Detta är bra, mycket bra!