Struktur vs. individ

En struktur som underlättar

Det pågår en debatten om betydelsen av strukturer kontra betydelsen av individer. De som tenderar att luta lätt åt vänster brukar lyfta fram strukturernas betydelse. De som tenderar att luta lätt åt höger att betona individen som autonom aktör.

Vissa av dem som lutar åt höger går så långt som […]

Moderaterna och Anita Sarkeesian

Jag har tidigare problematiserat frågan att många, och kanske framför allt ungdomar, i dag sätter frågor som miljö, jämställdhet och mångfald högt bland politiska hjärtefrågor. Jag anser att det faktum att Moderaterna av många upplevs som, i bästa fall, otydliga och, i sämsta fall, ointresserade av dessa frågor är en viktig faktor i att förklara […]

Varför ska man engagera sig i Pride?

I lördags gick jag för första gången med i Prideparaden vilket var en både rolig och tankeväckande upplevelse.

Dagen inleddes med Pridefrukost tillsammans med Öppna moderater i Gamla stan. Det var en bra början på dagen, dels för att det gav möjlighet att prata med andra inom Moderaterna som engagerar sig i HBT-frågor, dels för […]

Jag tycker till om jämställdhet

Min uppfattning är att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män är av de viktigaste politiska frågorna vi har idag. Det handlar om något så grundläggande som alla människors rätt att bli lika behandlade och att slippa bli diskriminerad som man eller, mer troligt, som kvinna.

Skillnader i lön mellan kvinnor och män. (Källa: […]

Könsroller och datorspel

Ibland stöter man på saker som man väldigt gärna vill dela med sig av. Denna presentation av Åsa Roos (@devilkitten , Djävulskattungen och Discordia) handlar om hur kvinnor (och män) beskrivs i många datorspel, vad detta innebär och vad man bör göra.

Så här säger jag: titta igenom presentationen, tänk till och gå stad och […]

Categories

Utvalda poster