Möjligheter och fallgropar – referenser som utvärderingskriterium

I dag tog jag en dag ledigt från arbetet inom Sverok för att göra ett nedslag i min gamla verksamhet. Saken var den att jag fått chansen att prata offentlig upphandling på en konferens arrangerad av Upphandling24. Temat var “Upphandla bygg och renovering” vilket kanske inte precis är mitt huvudområde men det jag skulle prata […]

Mer om referenser och upphandling

Frågan om hur referenser ska användas i offentliga upphandlingar är fortsatt aktuell. I en artikel i senaste numret av Upphandling24 uttalar jag mig tillsammans med andra experter på upphandling i frågan. Den korta versionen är att jag är av den uppfattning att personliga referenser på leverantörens konsulter ska sparas till dess det är dags att […]

Hur upphandlar man kompetens?

Många föredrag blir det just nu 🙂 Idag har jag prata om hur man upphandlar kompetens. En viktig del av den svenska upphandlingen är att skapa förutsättningar för jämförbarhet och spårbarhet. Är det bra eller ens möjligt när man ska upphandla kreativa tjänster eller expertis? Den frågan fick jag av Explorateringskontoret i Stockholms stad. Vad […]

Mer om referenser och LOU

Jag har tidigare presenterat mina synpunkter kring referenstagning och LOU här på bloggen (här). Nu har mina synpunkter även blivit en artikeln i den utmärkta tidningen Upphandling24. “Bort med referenser i upphandlingar” heter artikeln som du antingen kan läsa här eller nedan:

Att använda referenser är ingen bra metod för att vaska fram rätt konsult […]

Fallgropar och möjligheter – vad tyckte publiken?

Nu har resultaten från deltagarenkäten som skickades ut efter Upphandling24:s seminarium om upphandling av tjänster börjat komma in. Med risk för att uppvisa en viss brist på blygsamhet så passar jag på att dela med mig av resultat (så långt) av enkäten:

När ungefär hälften har svarat har du fått medelbetyget 4,03 (skala från 1 […]

Categories

Utvalda poster