Tag Archives: Moderaterna

Adjö till partipolitiken!

Jag har bestämt mig för att lämna partipolitiken. Jag har brottats med frågan under en längre tid och har kommit fram till att det känns rätt att sluta.

En viktig del i mitt beslut är olika ideologiska funderingar och vad jag kan och inte kan stå för i relation till ett komplett partiprogram. En faktor som också spelar in är hur en blir behandlad som ny medlem i Moderaterna. Det gäller saker som bristande öppenhet, dålig kommunikation och en i många fall tråkig attityd till nya medlemmar, deras kompetens och engagemang.

Det här en fråga som jag inte tror är unik för just Moderaterna. Däremot tror jag det är en fråga som partierna måste arbeta med aktivt på lokal, regional och nationell nivå! Om något parti behöver hjälp med att utveckla sig hör av er! Jag har en del erfarenhet av att arbeta med dessa frågor efter mina år i Sverok.

För att mer förutsättningslöst kunna fundera över var jag står i olika frågor har jag också valt att avsluta mitt medlemsskap i Moderaterna. Jag återgår alltså till att vara partipolitisk obunden.

En konsekvens av mitt beslut är att jag lämnar uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd. Jag har trivts i nämndarbetet och tycker att vi haft bra diskussioner och hittat bra lösningar, ofta i stort samförstånd. Jag hade gärna fortsätt i nämnden men det är ju inte så det fungerar!

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som diskuterat med, uppmuntrat och röstat på mig. Tack för ert förtroende! Jag kommer att fortsätta arbeta för de frågor ni och jag brinner för på andra arenor och i andra former; sådana som passar mitt kynne bättre. Även om man inte är partipolitiskt engagerad så kan man vara politiskt aktiv!

Till alla er bland mina vänner som är aktiva i (v), (s), (fi), (mp) (kd), (fp), (c) eller (m): ni gör en storartad och viktig insats för demokratin och för samhället. Jag beundrar ert engagemang och det arbete ni lägger ner! Ni har mitt stöd!

partier_480

Partier – viktiga organisationer! Dock inte min kopp te!

 

Moderaterna och Anita Sarkeesian

Jag har tidigare problematiserat frågan att många, och kanske framför allt ungdomar, i dag sätter frågor som miljö, jämställdhet och mångfald högt bland politiska hjärtefrågor. Jag anser att det faktum att Moderaterna av många upplevs som, i bästa fall, otydliga och, i sämsta fall, ointresserade av dessa frågor är en viktig faktor i att förklara årets bägge valresultat.

Här kommer ett belysande exempel. Anita Sarkeesian, kritikter och bloggare med särskild inriktning på datorspel, publicerade i augusti 2014 en film där hon problematiserar frågan hur kvinnor skildras och behandlas i olika typer av datorspel (se filmen i slutet på posten).

Rimligen borde detta kunna ses som ett fullt rimligt och naturligt ämnesval för en kritiker, särskilt som idag en majoritet av alla dataspelare är kvinnor (vilket inte riktigt är vad många tror). Sarkeesians inlägg bemöttes inte bara med kommentarer och sakliga motargument utan till helt överväldigande del med hot och hat av det mest våldsamma och sexualiserade slaget (se t.ex. Newsweek 2014-09-18).

Sarkeesian är inte unik. Detta är en verklighet för många unga kvinnor och inte bara i datorspelsbranschen.

Min slutsats är att om du bemöts med hot och hat utifrån ditt kön så blir jämställdhet en viktig fråga, till och med viktigare än många andra frågor. Samma sak gäller för de som engagerar sig i HBTQ- och miljöfrågor.

Jag anser att det är nödvändigt för Moderaterna att föra fram borgerliga lösningar och förslag i frågorna om jämställdhet, mångfald och miljö. Förslagen måste framföras på ett sätt som visar att man menar allvar med vad man säger. Det handlar, tror jag, inte så mycket om att förändra politiken som att ändra attityden bland medlemmar och företrädare i dessa frågor.

Ytterligare ett steg framåt mot valet 2014!

Undertecknat och klart!

Undertecknat och klart!

I går var det dags att ta ytterligare ett steg på vägen mot förhoppningsvis framtida förtroendeuppdrag i stat, landsting och/eller kommun: jag har nu formellt anmält till länsstyrelsen att Moderata samlingspartiet “får anmäla mig som kandidat” till respektive val.

Så var det gjort, ett litet men formellt viktigt steg. Nu återstår den stora utmaningen att jobba mig först in och sedan upp på de tre olika listorna. Har du som läser detta lämpliga kontakter och/eller möjlighet att bjuda in mig på spännande event där jag får berätta mer om vem jag är och vad jag vill så tar jag tacksamt emot alla förslag och tips!

Förresten, det nedre dokumentet där jag signerat varje rad är “Försäkran för kandidat och förtroendevald”. I stort sett går det ut på att jag garanterar att jag kommer att sköta mig, företräda Moderaterna på ett seriöst sätt samt att jag kommer att avsäga mig eventuella uppdrag om jag ställer till det för mig.

Det jag tyckte var mest uppmuntrande med denna blankett var inledningen: ” Att inneha förtroendeuppdrag för Moderaterna innebär främst att varje dag förvalta väljarnas förtroende på bästa sätt.” Det kan jag bara instämma i! Jag hoppas jag får ert förtroende!

Efter påskrifterna var det dags för fotografering. Bilden blev riktigt bra. Ni kanske snart får se den på en affischtavla nära er 😉

Snart dags för fotografering ...

Snart dags för fotografering …