Tag Archives: nekrolog

Runa över Lars Lundell

lasse1

Runa publicerade i SvD den 18 augusti 2014

Min vän Lasse har nyligen gått bort. Han var en av mina allra äldsta och bästa vänner.

Innan jag träffade Lasse var musik inte en särskilt stor del av mitt liv men Lasses kunskap och entusiasm var både inspirerande och smittande. Han introducerade mig till Pink Floyd, lärde mig allt jag kan om Beatles och mycket mer. Vår musiksmak överlappade inte alltid (Lasse var inget stort fan av metal och jag är rätt kräsen när det gäller jazz) men vi hade alltid intressanta samtal om musik.

Lasse var också en av få som delade mitt intresse för stumfilm och annan tidig film. Jag minns med glädje “Bio Haga”, de filmkvällar Lasse ordnade hemma hos sig på Hagagatan. Lasse var en kunnig cineast med ett enormt utbud av filmer i hyllan!

Bara någon månad innan Lasse gick bort lyssnade vi på Louis Armstrong och ett av de stycken vi talade om då passar bra att lyssna på för alla oss som saknar och minns vår vän Lasse.

Per Unckel död

I går nåddes vi av nyheten att Per Unckel gått bort. Jag hade nöjet att arbeta nära Per under åren 1994 – 1997. Han var en av dem som tidigt insåg nyttan med IT i skolan.

Vid flera tillfällen har jag tillsammans med Per besökt skolor under det, i detta sammanhang, kritiska året 1994. Det var roliga resor fyllda av idérika samtal kring skolans framtid. Jag var också med när vi hade ett av de allra första mötena på Utbildningsdepartementet kring “skolans IT-miljard”; den som kom att hanteras av KK-stiftelsen. Per hade många bra idéer som i olika delar kom att realiseras under de kommande åren.

Per var en kreativ, positiv och vänlig person. Han satt aldrig på några höga hästar utan hade alltid tid att prata, ställa upp som referens etc.

Per hade ett uttryck han ofta använda (särskilt när vi var kvar på Drottninggatan och skulle vara i kammaren om 3 minuter): “Det finns oceaner med tid”. Ibland tar även oceanen slut …

PS För den som vill läsa mer om Pers syn på IT i skolan rekommenderas “Internet kommer till skolan” (ISBN 91-646-1095-0), s. 72-80.

Runa över Bror-Axel Lindörn

Prosten Bror-Axel Lindörn (21 februari 1915 – 11 oktober 2001) har som tidigare meddelats avlidit.

Bror-Axel Lindörn var en person med många sidor och egenskaper. Andra är mer lämpade att beskriva hans verksamhet som präst och kyrkoherde, inom Flottan, scouterna och de många andra engagemang som rymdes under ett långt liv. Emellertid var det i rollen som ungdomsledare Bror-Axel Lindörn, eller “Pastorn” som ungdomarna brukade kalla honom, hade sin kanske största livsuppgift, åtminstone om man räknar i upplevelser och minnen.

Pastorns storhet låg i hans förmåga att skapa platser där ungdomar fick möjlighet att utvecklas till ansvariga och initiativrika människor. Tre saker kännetecknade Pastorns ungdomsläger och -resor. Den första var närheten till naturen, vare sig det var öarna i Stockholms skärgård, de svenska fjällen eller det Heliga Landets berg och öknar. Det andra var samvaron med jämnåriga. Det tredje var det egna ansvaret. Tillsammans lade dessa tre en grund ur vilken uppstod ett samarbete mellan konfirmanderna ty det var ofta konfirmationsläger) och de något eller några år äldre ledarna, en nödvändighet i arbetet i köket, i trädgårdslandet, på varvet eller på vedbacken (utan ved ingen eld, utan eld ingen mat – enkelt att förstå) och en öppenhet för att reflektera kring livsfrågor och vardagsfrågor. Detta i sin tur ledde till minnen, erfarenheter och kunskaper – just det som gör att ungdomar växer och utvecklas.

Pastorn styrde sällan sina läger i detalj. Hans närvaro var påtaglig men sällan påträngande. Hans inflytande var på många sätt lika indirekt som omöjligt att förbise. Hans pedagogik, och hans tro, var solitt förankrad i vardagens frågor vilket skapade förståelse och bestående lärdomar.

Många är de som anser sig ha upplevt några av sitt livs bästa stunder på något av Pastorns läger. Pastorn hade förmågan att bygga något som gick utöver den egna personen. Däri ligger Bror-Axel Lindörns storhet och bestående insats.

/Johan Groth, Nina Adde, Per Landin, Johan Thor, Magnus Svanfeldt och Torsten Örtengren

[Publicerad i Svenska Dagbladet]

Runa över Benny Regnér

Vår kollega och vän undervisningsrådet Benny Regnér har hastigt och oväntat lämnat oss. Hans närmaste är hustrun Eva och barnen Victor, Matilda och Erika.

På ett anteckningsblad från februari 1994 står det “Möte Benny Regnér. Entusiastisk lärare. Talar om Internet. Många idéer.” Anteckningen sammanfattar på många sätt Bennys person och livsverk.

Först och främst var Benny lärare. Benny var adjunkt och undervisade i samhällskunskap och historia. Han arbetade på ett flertal gymnasieskolor runt Stockholm, bl.a. i Brandbergen och Haninge. Benny var en omtyckt lärare som genom sitt personliga engagemang vann elevernas respekt, förtroende och uppskattning. Benny tvekade som lärare inte inför det nya eller det som andra kallade omöjligt. Ett exempel är Sveriges kanske mest ambitiösa skolresor. Under åren har hundratals ungdomar tillsammans med Benny rest till USA och tillbringat två-tre veckor med studiebesök på skolor, företag och organisationer från New York till Hawaii. Benny hyste en stark tilltro till elevernas förmåga att lära och till lärarens förmåga att entusiasmera och förändra.

För dem av oss som lämnat skolan fungerade Benny ofta som en lärare, mentor och inspiratör. Han hade en aldrig sinande vilja att lära nytt och en god förmåga att få oss andra att förstå vad det nya kunde betyda.

Denna förmåga fick Benny god användning av när det gällde att införa Internet i de svenska och, i icke ringa mån, europeiska skolorna. Det torde inte vara någon överdrift att säga att ingen enskild person har betytt så mycket för skolans Internet-utveckling som Benny Regnér.

Resorna till USA väckte tidigt Bennys intresse för en mer kontinuerlig dialog och kontakt med kollegor och elever “over there”. Efter försök med 1980-talets kommunikationsteknik (bl.a. Fidonet och AT&T:s “The Learning Circle”) kom Benny kring 1990 i Santa Clara i kontakt med Internet. Benny brukade säga att han länge närt en dröm om ett kommunikationssystem som var enkelt, billigt och lättanvänt. Internet motsvarade alla hans krav.

Arbetet med Internet innebar en ny fas i Bennys karriär. Hans visioner av vad Internet skulle kunna betyda för skolan och hans erfarenhet av IT i skolan (något inte många hade i början på 1990-talet) gjorde honom till en viktig medarbetare på Skolverket, Utbildningsdepartementet och IT-kommissionens kansli. Benny kunde skolan, kände lärarna, förstod tekniken, såg möjligheterna och hade ett nationellt perspektiv.

Benny myntade begreppet “skoldatanät” och var aktiv i uppbyggnaden av de svenska, nordiska och europeiska skoldatanäten. Benny var också under flera år nationell koordinator för EU-kommissionens IT-projektet Netd@ys. Det var ett projekt i Bennys smak där skolungdomar bl.a. kunde chatta med ministrar och andra beslutsfattare.

Benny var en uppskattad föreläsare. Tusentals personer har genom Benny fått en första inblick i Internets verktyg och möjligheter. Lika många har senare av Benny fått lära sig den senaste tekniken och de nyaste tjänsterna. Åhörarna har inte bara kommit från skolan. Myndigheter, organisationer och företag (även välkända IT-företag) har alla förlitat sig på Bennys kunskap och kreativitet inom IT-området.

Bennys metod att driva utvecklingen inom IT-området framåt kan sammanfattas i orden “goda exempel”. Han har tagit initiativ till och medverkat i många viktiga IT-projekt vars gemensamma mål varit att konkret visa på hur Internet kan förändra och förnya skolan. En komplett förteckning av alla projekt Benny initierat skulle fylla ett antal sidor. Här kan det vara nog att påminna om Musiknet (musik, media och Internet), IKON (bildkonst och Internet), Rågsvedsprojektet (bredbandskommunikation mellan skolan, hemmen och lokala näringslivet), PS (barn berättar om sig själva på Internet och i TV), Desk (entreprenörskap i skolan), MIT (miljö och IT, gymnasieelever läser på KTH), Haapsalu-Haninge (skapande av ett IT-center i Estlands gamla svenskbygder) samt Homo Sapiens 2.0 (ett samarbetsprojekt mellan Österrike och Sverige där gymnasieelever skapar en webbsänd radioserie om hur Internet har påverkat livet för deras generation).

Benny var en person som drevs av en vision – visionen om den goda skolan. I motsats till många andra visionärer behöll han dock en omtanke som räckte för alla i hans närhet och en ödmjukhet som gav honom vänner vart han än kom. Benny visste vad han ville uppnå och uppnådde det oftast men aldrig någonsin på bekostnad av någon annan. Benny var generös, omtyckt och omtänksam.

Den sorg och saknad vi och Bennys många vänner och arbetskamrater idag känner blandas med glädjen av att få ha lärt känna och arbeta tillsammans med en visionär, en visionär som var något så ovanligt som en god människa.

/Anders Gillner, KK-stiftelsen
/Johan Groth, Metamatrix Development & Consulting AB
/Göran Isberg, Skolverket
/Christer Marking, IT-kommissionen

[Publicerad i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter]