Boken “Sagan som livets spegel” (ISBN 91-574-3742-4) är en antologi där ett antal forskare, författare, psykologer samt en rabbin ger sina svar och synpunkter på frågan om sagor återspeglar verkligheten. Frågan behandlas bl.a. ur folkloristisk, psykologisk och litteraturvetenskaplig synvinkel. DetLäs mer ->

Förord Någon gång i slutet på 1970-talet hörde jag sagan om Brödluvan första gången. Sagan fanns på en kasset som någon i bekantskapskretsen hade fått av någon, sagans ursprung förlorar sig därmed i dunklet. Ryktet visste förtälja att sagan varLäs mer ->