Sagan som livets spegel

Boken “Sagan som livets spegel” (ISBN 91-574-3742-4) är en antologi där ett antal forskare, författare, psykologer samt en rabbin ger sina svar och synpunkter på frågan om sagor återspeglar verkligheten. Frågan behandlas bl.a. ur folkloristisk, psykologisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.

Det råder en tämligen kompakt enighet, inte bara om att sagor återspeglar verkligheten utan att de […]

Brödluvan – en saga för stora barn i tre delar

Förord

Någon gång i slutet på 1970-talet hörde jag sagan om Brödluvan första gången. Sagan fanns på en kasset som någon i bekantskapskretsen hade fått av någon, sagans ursprung förlorar sig därmed i dunklet. Ryktet visste förtälja att sagan var påkommen och inläst av en ledare på ett konfirmationsläger – vem, var och när visste […]

Categories

Utvalda poster