Lantmäteriet och andra myndigheter som arbetar med geodata ligger långt framme när det gäller att bidra till samhällets mjuka infrastrukturer. Nu har man tagit ytterligare ett steg i arbetet och presenterar termdatabasen “Ekvator – för enhetlig terminologi inom geodataområdet”. SåLäs mer ->