Description of the pressure effects in the Reynolds stress transport equations

Samma dag som jag disputerade fick jag en tredje artikel publicerad i det som man brukar kallad reviewed journals, dvs. tidskrifter där varje artikel granskats av typiskt tre andra forskare.

Detta lilla verk (blott två sidor) gillar jag själv bäst. Artikeln söker bringa redan i en långdragen förvirring kring hur man ska dela upp effekterna […]

An algebraic model for nonisotropic turbulent dissipation rate in Reynolds stress closures

Ungefär samtidigt som min första artikel publicerades i JFM så skickade vi in vad som skulle komma att bli artikel nummer två: “An algebraic model for nonisotropic turbulent dissipation rate in Reynolds stress closures”.

Fler experiment hade utförts i vår lilla vindtunnel i källaren på “propellerhuset” på KTH (numera huset med en […]

Turbulence reduction by screens

I slutet på våren 1988 fick jag besked om att artikeln “Turbulence reduction by screens” blivit slutgiltigt accepterad och skulle komma att publiceras i den anrika tidskriften Journal of Fluid Mechanics i slutet på året.

Detta var ett stort ögonblick eftersom det dels markerade slutet på ett och ett halvt års arbete, dels var min […]

Categories

Utvalda poster