Dags att engagera sig politiskt!

Jag har bestämt mig för att engagera mig politiskt. Jag har i drygt 20 års tid arbetat i gränslandet mellan politik och förvaltning och mellan politik och ideell sektor. Hittills har jag varit nöjd med att finnas nära politiken och arbeta på tjänstemannens sätt, dvs. genom underlag och rapporter.

På senare tid har jag känt […]

En forskningsberedning för framtiden?

Regeringen har nyligen tillsatt en forskningsberedning. Beredningen är, enligt regeringens hemsida, “ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet”.

Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska Sverige “vara en världsledande forskningsnation”. Minister Björklund betonar att “[f]orskningsberedningen är en plats där företrädare för universitet, forskare och näringslivet möter […]

Kritisk nobelpristagare

År 2010 fick André Geim nobelpriset i fysik. När Geim talade i Stadshuset höll han sig inte, som så många andra gör, till allmänna reflektioner utan tog tillfället i akt att, under fem minuter, gör ett flertal tämligen kritiska uttalanden. Geim framhöll

att dagens informationssamhälle “often allows an individual opinion to compete with consensus, and […]

Sveriges enda förvaltningsråd tackar för sig!

Från och med i morgon kan jag inte längre titulera mig förvaltningsråd! I och med detta så blir det akademiska Sverige, så vitt jag kunnat utröna, en titel fattigare men å andra sidan blir jag en erfarenhet rikare (och hur hänger det ihop kan man fråga sig).

Jag har alltså alltsedan den 1 augusti 2010 […]

Föredrag på SLU – nu som film

I morse lade jag upp det föredrag vi nyligen höll på Sveriges lantbruksuniversitet. Under dagen fick jag tillgång till en film av vårt seminarium. Tack till Johan v F på SLU! Nu kan jag således lyckliggöra er med hela föredraget.

Sociala medier och SLU from Johan Groth on Vimeo.

Categories

Utvalda poster