Jag har bestämt mig för att engagera mig politiskt. Jag har i drygt 20 års tid arbetat i gränslandet mellan politik och förvaltning och mellan politik och ideell sektor. Hittills har jag varit nöjd med att finnas nära politiken ochLäs mer ->

Regeringen har nyligen tillsatt en forskningsberedning. Beredningen är, enligt regeringens hemsida, “ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet”. Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska Sverige “vara en världsledande forskningsnation”. Minister BjörklundLäs mer ->

År 2010 fick André Geim nobelpriset i fysik. När Geim talade i Stadshuset höll han sig inte, som så många andra gör, till allmänna reflektioner utan tog tillfället i akt att, under fem minuter, gör ett flertal tämligen kritiska uttalanden.Läs mer ->

Från och med i morgon kan jag inte längre titulera mig förvaltningsråd! I och med detta så blir det akademiska Sverige, så vitt jag kunnat utröna, en titel fattigare men å andra sidan blir jag en erfarenhet rikare (och hurLäs mer ->

I morse lade jag upp det föredrag vi nyligen höll på Sveriges lantbruksuniversitet. Under dagen fick jag tillgång till en film av vårt seminarium. Tack till Johan v F på SLU! Nu kan jag således lyckliggöra er med hela föredraget.Läs mer ->