Reklam: Hektisk höst

I dag är det den 1 september. Sommaren är därmed officiellt slut och det finns alla skäl att fundera över hur hösten kommer att se ut. För min del blir det en tämligen hektiskt höst:

Kunskapsskolan tar mest tid. Här stöttar jag koncernledningen inom områdena verksamhetsarkitektur, strategisk IT-utveckling och coaching av projektledare i den statliga […]

Reklam: Workshop hela dagen

I går genomförde jag en heldagsworkshop med ett företag inom utbildningsområdet. Under dagen hann vi diskutera verksamhetsmål, informationsmodellering, nyttan och nöjet med Enterprise Architecture, hur man skapar ett IT-stöd som tar sin utgångspunkt i verksamheten, styr- och utvecklingsmodeller, förvaltningsorganisation m.m.

Dagen resulterade i ett flertal konkreta resultat där gruppen bl.a. fattade beslut om utvecklingsinsatser på […]

Categories

Utvalda poster