Hur påverkar sociala medier organisationer?

Frågan kommer ofta upp om sociala medier är något mer än en “leksak” för teknikentusiaster. Finns det någon verklig nytta med sociala medier och vad är i så fall denna nytta?

Nu finns det en del svar på dessa frågor. McKinsey har nämligen genomfört en stor internationell enkätundersökning där 4261 företagsledare (däribland undertecknad) har svarat […]

Hur bloggar man?

Jag har bloggat sedan 2009 (det finns poster med äldre datum men de är post-daterade). När jag började blogga handlade det mycket om att samla mina tankar och vad jag skrivit under mitt yrkesverksamma liv. Jag befann mig just då i en fas när jag bytte jobb och inriktning och det fanns goda skäl att […]

Korskoppling på webben

Här kommer ett servicemeddelande till alla er som följer mig på Twitter, Facebook, Google+, bloggen etc.

Jag har fått spök i maskinen vilket tar sig uttryck i rundgång mellan mina olika tjänster. Det leder till sådana saker som att det blir två poster på Facebook när jag gör skriver en tweet etc. Jag kommer därför […]

The Whuffie Factor

Jag har nyligen läst “The Whuffie Factor” av Tara Hunt (ISBN 978-0-307-40950-8). Tre saker har jag vid det här laget lärt mig om amerikanska managementböcker:

de är alltid för långa och för pratsamma de handlar (nästan) alltid om hur framgångsrik författaren är jag läser dem alltid minst två år för sent

The Whuffie Factor är […]

Sociala medier-utmattning

Ni som brukar följa mig här på min blogg eller via Twitter eller Facebook eller någon av de andra kanaler jag använder på den sociala webben har möjligen märkt att det varit tämligen tyst från min sidan sedan den 15 april. Det finns två orsaker till detta.

Den ena orsaken är konkret och tydlig. Vi […]

Categories

Utvalda poster