Mediasymposium 96

Inledning vid den avslutande debatten på Mediasymposium 96, Kungliga Musikhögskolan Jag tror att samhället idag står inför ett antal genomgripande förändringar. Dessa förändringar beror tvärtemot…