Det torde inte vara någon större nyhet att Ahrvid Engholm och jag har fundamentalt olika uppfattningar om hur man bäst för in IT i skolan. Ahrvid Engholm tror att rätta sättet är att “smälla upp en dator på alla skolbänkar och säga ‘Kör!'”. Jag tror att det krävs mer. En parallell kan kanske vara biståndspolitiken: det räcker inte att skicka traktorer, för att de skall komma till nytta måste det finnas en infrastruktur av drivmedelsdistributörer, verkstäder och personer med kompetens om hur, var och när de kan användas. I botten måste det dessutom finnas ett behov av traktorer; går det lättare med kameler eller hästar kommer givetvis kameler eller hästar att användas istället.

För den som är seriöst intresserad av frågan om IT och datorer i skolan rekommenderar jag “Datorsatsning Och Sedan … En uppföljning hösten 1995 av ett antal DOS-projekt” av Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet, Skolverkets rapport nr. 50 “Datorn i undervisningen” , Skolverkets rapport nr 99 “Skolans datorer” samt rapporten “Det svenska skoldatanätet – teknisk dokumentation”. Samtliga kan beställas hos Liber Distribution (08-690 95 76).

Johan Groth
Teknologie doktor, tidigare expert inom projektet “Det svenska Skoldatanätet”

[Publicerad i Computer Sweden, nr 50:1996]