Spelar det någon roll vad man lär sig?

En grundläggande fråga i utbildningsdebatten är vilka kunskaper olika utbildningar skall eller bör ge. De mer principiella övervägandena är svåra att göra och ett heltäckande…

IT och skolan

Workshop för skolpolitiker (m), Riksdagen, våren 1997 Bakgrund Under de senaste åren har ett flertal olika tekniska system för kommunikation och informationshantering vuxit fram. Det…

Aktuellt inom IT-området

Presentation, riksdagsgrupp (m), våren 1997 Johan GROTH, tekn. dr. (johan.groth@gogab.se) Groth & Groth AB Aktuellt inom IT-området Grundläggande förändringar Digitalt Lätt att lagra information Lätt…