Workshop för skolpolitiker (m), Riksdagen, våren 1997

Bakgrund

Under de senaste åren har ett flertal olika tekniska system för kommunikation och informationshantering vuxit fram. Det handlar om saker som mobiltelefoner, CD-spelare, datorer, videokonferenssystem m.m. Gemensamt för dem är att de utnyttjar de möjligheter som digitaltekniken ger. Information som hanteras i digital form har flera fördelar; t.ex. är det lätt att lagra, återge och, utan kvalitetsförluster, mångfaldiga den. Ett annat drag är att systemen är globala, dvs tekniken når över hela världen vilket gör att betydelsen av fysiska avstånd spelar mindre roll.

Informationstekniken (IT) ger helt nya möjligheter att kommunicera och hantera information. Många invanda begrepp om vad som är svårt, dyrt eller tar tid ställs på huvudet. Det är t.ex. i dag lika lätt att redigera en film i datorn som att skriva ett brev. Ett annat exempel är att det kostar lika mycket att via Internet ringa till Australien som till huset tvärs över gatan.

IT innebär nya möjligheter och utmaningar för skolan. Nya informationstjänster och -källor blir tillgängliga, nya sätt att kommunicera blir möjliga. Intressant nog har införandet av IT i skolan i många fall fört med sig långtgående förändringar av allt från arbetsformer till skollokaler.

Internet

Det kanske viktigaste exemplet på IT är Internet. Detta globala nätverk av datornätverk erbjuder ett antal tjänster med stor genomslagskraft. De viktigaste tjänsterna är datorpost, anslagstavlor, realtidssamtal (“chat”), bild- och ljudöverföring, filöverföring, fjärrinloggning och distribuerad informationslagring (World Wide Web).

Internet är som en storstad där allting finns. Som i alla storstäder gäller det att lära sig att hitta rätt.

Några bra länkar

 • Sökmotorer: www.hotbot.com, www.altavista.digital.com
 • Startplatser: www.yahoo.com, www.sunet.se/sweden/main-sv.html
 • Skolan: www.skolverket.se/skolnet, www.magibox.net/education.html
 • Läs mer: www.skolverket.se/skolnet/smultron/, www.pi.se/groth/foredrag

BBS:er

Ett annat exempel på IT är s.k. BBS:er (Bulletin Board System). Om Internet liknar en storstad så liknar en BBS det lokala föreningshuset. En BBS är mer eller mindre sluten, man måste vara medlem för att få komma in. Informationen som finns i BBS:en är mer inriktade på ett visst område och en systemansvarig vakar över att BBS:ens ordningsregler följs.

BBS:er och Internet kompletterar varandra.

Arbetsuppgifter

Kommentera gärna hur Du går till väga, vad du finner och det Du upplever. Försök hitta själv först (använd någon sökmotor). Tips på bra länkar finns annars längst ner.

 1. Leta rätt på en “vänskola” i Sverige och en utomlands. Vilka skolor i Din kommun finns på Internet?
 2. Studera det material som Utbildningsdepartementet och Skolverket presenterar.
 3. Besök det svenska, nordiska resp. europeiska skoldatanätet.
 4. Ge exempel på något intressant pedagogiskt projekt.
 5. Besök någon av Internets bakgator.

Tips

 1. http://skolnet.josnet.se/skolwww/
 2. http://web66.coled.umn.edu/schools.htm
 3. http://www.sb.gov.se/info_rosenbad/departement/utbildning/utbildning.html
 4. http://www.skolverket.se/
 5. http://www.skolverket.se/skolnet
 6. http://www.nmr.dk/nsd/
 7. http://www.skolverket.se/skolnet/eu/index.htm
 8. http://wwis.upnet.com/bluewave/
 9. http://www.skolverket.se/skolnet/projekt/skrivlya/lyahem1.html
 10. http://www.stormfront.org
 11. http://www.smutcity.com/smutcity.html