I november 1998 arrangerde Moderaternas utbildningskommitté en konferens. Jag blev ombedd att hålla en kort presentation av läget i landet inom IT-området, med fokus på frågor kring IT och utbildning.

IT-kommissionen

 • Nya ledamöter tillsattes i somras, leds av statrådet Rosengren
 • Kommissionen ska ”delta mer aktivt i det IT-strategiska arbetet”

ITiS

 • Regeringens satsning på IT i skolan. Sju delar:
  • kompetensutveckling av lärare,
  • en dator som arbetsverktyg för varje lärare
  • utveckling av IT-stöd till elever med funktionshinder
  • datorpost till samtliga elever och lärare
  • stöd för att införa Internet i skolorna
  • utveckling av det svenska och det europeiska skoldatanätet
 • Leds av en delegation på Utbildningsdepartementet
 • Avtal tecknas med utvalda leverantörer av hårdvara
 • Koordinerar Sveriges insatser i det europeiska skoldatanätet

SUNET

 • Utbyggnad av stamnätet
 • Uppkoppling av bibliotek och museer

Metadata

 • Behovet ökar av att kunna hitta ”rätt” information
 • Svårigheter att enas om metod
 • Svårigheter att få icke-professionella informationsproducenter med
 • Exempel SAFARI

Skolverket

 • Skoldatanätet och Multimediabyrån
 • Netd@ys
 • Konkurrens?

Kommunala nät

 • Svart fiber kontra fullt tjänsteutbud
 • Möjlighet till vinst kontra större risker
 • Friskolor nekas tillträde till de kommunala näten

KK-stiftelsen

 • Kunskapsbolaget
 • Spretigt, hur nå skalbarhet och bred kompetensspridning?
 • Vad händer med projekt som ej fått stöd
 • Konkurrens?

IT och läromedel

 • IT-baserade läromedel verkar sälja relativt dåligt
 • Brist på bra IT-baserade läromedel
 • Verkar svårt att få in IT-baserade läromedel i undervisningen

Nationella knutpunkter

 • Drivs av Netnod AB
 • Knutpunkter finns i Stockholm och Göteborg, ytterligare planers (Malmö)
 • Ökar säkerheten i infrastrukturen

The Interactive Institute

 • Nationellt forskningsinstitutet
 • Koppling ny teknik och nya media
 • Nära samarbete mellan konstnärliga och tekniska högskolor samt företag
 • Rekryterar såväl riktiga forskare som ”bakvända kepsar”
 • Grundfinansiering från Stiftelsen för strategisk forskning
 • Koppling till frågan om ett konstnärligt campus i Stockholm

Telehouse

 • Neutral ”mötesplats” för teleoperatörer
 • Särskilt viktigt för små och nytillkomna operatörer
 • Sverige börjar tappa sin plats som viktig IT-knutpunkt
 • Hur ska detta arbete drivas (i dag IT-kommissionen)?

Internet Society

 • En internationell, ideell förening för Internetanvändare.
 • ISOC verkar för
  • en stabil och flexibel utbyggnad av Internet,
  • alla människors tillgång till Internet,
  • en öppen, fri och etisk användning av Internet,
  • ökad kunskap om Internet bland beslutsfattare, inom näringslivet, i organisationer och bland enskilda.
 • Såväl frågor som rör den tekniska infrastrukturen som med frågor om hur Internet påverkar arbetsliv, skola och fritid.
 • ISOC-SE är den svenska avdelningen av ISOC.
 • ISOC-SE är en ideell förening öppen för enskilda och företag.
 • ISOC-SE:s nyhetsbrev Nytt på Nätet innehåller mycket nyttigt.
 • ISOC är en möjlighet att direkt påverka Internets utveckling, i Sverige och globalt

Några problem

 • Frågan om säkerhet, autenticering, kryptering, signering
 • Bristande kunskaper bland lärare, beslutsfattare och politiker