I januari 1998 blev jag ombedd av Moderaterna att göra en kort presentation av det då tämligen nya europeiska skoldatanätet vid partiets skolkonferens.

Vad?

 • Ett initiativ för att uppnå de mål som lagts fram i rapporten ”Learning in the Information Society”
 • Ett samarbetsprojekt mellan EU:s medlemsländer, EFTA-länderna Island, Norge och Schweiz samt EU-kommissionen
 • Ett antal delprojekt som genomförs av närmare 50 partners över hela Europa
 • Ett projektkontor (i Bryssel?)
 • Ett antal europeiska grupper (editorial board, technical board, steering committe, etc.)
 • Ett antal internettjänster (website, listor, konferenser, etc.)

Varför?

 • Öka kunskapen om och användningen av IT i Europas skolor
 • Skapa ett informationsnätverk, på Internet och i verkligheten, för Europas skolor
 • Skapa nya kommunikationsmöjligheter för Europas skolor
 • Skapa ett antal nya informationstjänster för Europas skolor

Hur?

 • Ansökningar till ISPO och MMC
 • Generella informationsinsatser mot skolor, företag, myndigheter etc.
 • En website med ett antal tjänster:
  • Europeiska projekt
  • Virtuella skolan
  • Virtual teachers college
  • Ett europeiskt Länkskafferi
  • Anslagstavla
  • Europeiska testskolor
  • m.m.

Sveriges roll

 • Sverige ledande inom området IT i skolan, tekniskt och pedagogiskt
 • Norden och Sverige har erfarenhet av logiska skoldatanät
 • Skolminister Ylva Johansson föreslår ett europeiskt skoldatanät i december 1996
 • Sverige bekostar och bemannar projektet under 1997 och våren 1998
 • Sverige bör fortsatt visa sig aktivt i arbetet