Inledning

Mellan den 20 och 24 juli avhölls The Internet Summit 1998 (INET’98) på Palexpo i Genève. Drygt 1500 delegater från över 100 länder fanns med på detta årligen återkommande arrangemang från Internet Society (ISOC). Med hänsyn till deltagarnas antal, kompetens och erfarenhet, samt arrangemangens omfattning och kvalitet måste INET betraktas som den viktigaste konferensen för alla som arbetar med Internet.INET’98 bestod förutom av plenarföredrag och ett stort antal föredrag av en postersession, en utställning med olika Internetföretag, ett antal tutorials och en worskhop om Internet i skolan. I anslutning till INET’98 anordnades även två nätverkskurser för Internetfolk från tredje världen, ett antal s.k. birds of a feather-möten (möten där personer med olika intressen informellt kan mötas) och ett viktigt möte om den nya strukturen för domännamnshanteringen.

Till konferensen hade över 400 abstracts skickats in. Runt 130 hade valts ut för presentation, bl.a.undertecknads. Föredraget, Physical or virtual networks – connecting Swedish schools to the Internet, finns på Internet.

En komplett beskrivning av INET’98 med proceedings, videoclips av vissa föreläsningar etc. finns att tillgå på Internet.

Tutorials

På måndagen var jag inbokad på en tutorial om Meeting the Technology and Telecommunications Challenges of Rural Communities and Education. Tyvärr blev denna av okänd anledning inställd och jag gick istället på en tutorial om Internet Planning.Föreläsare var Gordon Howell från engelska ibs Consulting. ibs har lång erfarenhet av olika Internetlösningar och har bl.a. byggt upp British Telecoms omfattande intranet. Intressanta synpunkter var bl.a. att erfarenheter visar att det tar ungefär dubbelt så lång tid att bygga upp ett bra intranet som att bygga upp en bra publik Internettjänst. Detta beror på att det fortfarande är så att den publika delen ofta är en anpassade broschyr medan man i intranetet snabbt inser behovet av mer avancerade tjänster. Howell betonade även att ett intranet kommer att innebära förändringar i organisationens organistaion och administration. Detta måste man inse.

En annan viktig nätform är extranet, en blandning av intranet och publikt Internet där informationen görs tillgänligs för vissa användare utanför organisationen. Partiurs Ping Pong liksom det virtuella forskningsbibliotek som Benny och jag skissat på kan ses som en form av extranet. Kanske skulle Skoldatanätet fundera kring att skapa extranet med mervärde för t.ex. skolledare.

K12 Workshop

Tisdag var det workshop om skolan. Dagen inleddes med en presentation av Philip Bossert från University of Hawaii. Philip talade om Technology as a Catalyst for Structural Reform of Schooling, dvs den intressanta frågan om om och hur Internet leder till/beror på/samverkar med organisatorisak förändringar i skolan. Philips avslutande ord “In the information age the objective is to control perception” är tankeväckande.Så följde en presentation av Thinkquest, en amerikansk stiftelse som varje år utlyser en tävling där skolelever själva ska skapa läromedia. Varje lag består av tre elever och en eller två handledare. Eleverna ska vara från olika skkolor, helst olika länder. Flera hundra bidsrag kommer in varje år vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att vinnande lag får nästan $ 100.000 att dela på. Totalt ligger $ 1 miljon i “potten”. Alla bidrag lagras i en databas, en utmärkt källa för elevproducerade läromedia av utomordentligt hög kvalitet. Skoldatanätet skulle kanske göra mer reklam för Thinkquest på siten.

Därnäst kom en usel presentation av något som verkade vara en bra skolsite: The Global Schoolhouse website. Detta är helt enkelt ett skoldatanät skapat av en ideell organisation. Det är viktigt för Skoldatanätet att följa utvecklingen på siter som denna.

Liliam Hurst, en schweizisk Kerstin Nilsson, gav så en god inblick i hur man kan arbeta på Internetvis utan att ha Internet. Ytterligare ett exempel på att tekniken inte är det viktiga utan pedagogiken och arbetets organisation.

Från Regional Information Technology and Software Engineering Center (RITSEC) i Egypten kom Heba Ramzy. Heba ansvarar för den försat egyptiska siten för barn, Little Horus. Ungefär 10% av skolorna i Egypten har tillgång till Internet och anslutningstakten är hög. Little Horus är på sitt sätt ett skoldatanät och har runt 50.000 träffar om dagen. RITSEC söker (på samma sätt som Kidlink) partners i andra länder som vill översätta siten och samverka med barn i Egypten. Siten finns på arabiska och engelska och fler språk är på gång. Jag ser detta som en möjlig satsning för Skoldatanätet.

Sist kom ett föredrag av Okhwa Lee från Chungbuk National University i Sydkorea. Sydkorea har tidigare arbetat efter den materialla metoden (dvs staten har tryckt ut teknik i skolorna). Från och med i höst överges dock denna metod och staten kommer i framtiden att arbeta genom informationsinsatser och vouchers. Detta kommer att öka valfriheten, stärka den lokala processen och skapa en bättre förankring bland lärarna. Underhållsfrågan oroar dock. Ett förslag som framförts är att låta militären överta underhållsansvaret för skolans nätverk. Kanske ett förslag att ta efter 😉

Plenarföredrag

Främst bland plenarföredragen var naturligtvis Vinton Cerfs keynote address. Cerf är en av dem som skapat Internet och en spännade föredragshållare. Cerf inledde med en historisk tillbakablick för att påminna om hur fort utveckling gått och hur lite vi vet om vad som kommer härnäst. Vad som är klart är att olika typer av policyfrågor (skatter, copyright, “privacy”, styrning (inte minst vad gäller domänhantering), signering, kryptering och olika former av filtrering) kommer att dominera över de tekniska frågorna. Detta kommer också att återspeglas i att intresset för att “bara bygga” intranet och Internettjänster kommer att minska. Det viktiga blir att förnya och förändra “business processes”. Ett exempel på detta är ANX där Ford, Chrysler och GM samverkar i ett gemensamt extranet gentemot sina underleverantörer.Samtidigt ska den tekniska utveckling inte glömmas bort. Vi kommer att få se helt nya tjänster när det blir möjligt att vara uppkopplade var som helt och när som helst. Gränssnitten kommer att förändras och förbättras. Avslutningsvis avslöjade Cerf att Internet nu ska lämna Jorden genom att nästa Marssond kommer att medföra utrustning som gör att den kan tjäna som Internetväxel och reläpunkt för kommande rymdresor.

Den andra plenarhändelsen som förtjänar kommentar var att Internationella Teleunionen tilldelade Jon Postel en utmärkelse. Detta ska tolkas som ett stöd från ITU för det hittills utförda arbetet med att sköta de internationella toppdomänerna. Det kan också ses som en markering mot vissa delar av USA:s och EU:s beslutande organ vilka önskat se ett ökat statligt och politiskt inflytande över domännamnshanteringen.

Föredrag

Onsdag till fredag pågick parallellsessionerna. Den första sessionen jag deltog i var Education Networks: The Bias of Planning. Förutom mitt eget föredrag ingick ytterligare en presentation av Philip Bossert, nu om hur Hawaii arbetat med att erbjuda Internet åt hela sitt utbildningssystem. Teknisk sätt har projektet lyckats men återigen krävs det förändringar i organisation och administration om de möjligheter som Internet ger verkligen ska kunna tas till vara. Bossert avslutar “The work of educators in this decade is not the work of installing and utilizing hardware and software. It is the work of transforming American schools so that patterns of teaching and learning reflect the spirit of inquiry that is the basis for all knowledge. So long as teachers remain ‘instructors’ – isolated both physically in their individual classrooms and intellectually in their individual disciplines – and the school day remains a loose collection of fragmented fifty-minute periods of ‘instructional units’, there will be little or no change in the learning environments or learning outcomes. ” Detta gäller även i Sverige.Efter Bossert presenterade David och Cynthia Thomas och Lynn Churchill hur Montana arbetat med Internet i skolan. Montana är en extremt glest befolkad delstat och har dessutom en relativt stor andel indianer som går i särskilda skolor (jmfr. sameskolan). Förutom ren uppkoppling har man inom The Network Montana Project skapat en resurs för skolan. Här finns en hel del intressant material av “skoldatanätstyp”.

Så följde en session med rubriken Democracy, Organization of Information and Content Control. Först ut var Harry Cleaver från University of Texas som utifrån exemplet med indianernas kamp mot förtryck i Chiapas i Mexico gjorde ett antal intressanta observationer om hur de demokratiska processerna kan komma att ändras till följd av Internet.

Efter kom ett föredrag om The Governance of the Internet in Europe with Special Reference to Illegal and Harmful Content av Clive Walker och Yaman Akdeniz från University of Leeds. Föredraget handlade om hur man ska hantera den information, bra och dålig, som Internet gör tillgänglig. Slutsatsen var att den ända rimliga punkten för mediakontroll är i den enskilda datorn. Detta innebär att ansvaret för vilken information som görs tillgänglig ligger på individer snarare än på organisationer eller stater.Internet är en billig och effektiv bärare av alla slags information. Detta innebär att “the full potential of the development of the Internet will depend on society accentuating its opportunities for speech, information, and education”.

Torsdagen inledds med en session om Legal and Sociological Aspects of Internet Security. Tre mycket spännande föredrag ingick: A Sociology of Hackers, National Security and Internet och Security Incidents on the Internet. Det först föredragets huvudpoäng är att hackers inte är några asociala teknikfixerade personer utan en grupp personer som förenas av gemensamma ideal och intressen. Värt att notera är att kunskap om datorer per se inte är något villkor för att bli accepterad som hacker.

Föredrag två handlade om hur Internet påverkar en nations säkerhetspolitik. Utvecklingen kommer dock knappast att leda till vare sig nationalstaternas sönderfall som vissa hoppas på eller till att polis och militär övertar kontrollen över strategiska routers och gateways som många fruktar. Föreläsaren, Gary Chapman, är projektledare för The 21st Century Project. Projektet beskrivs på följande sätt: “The 21st Century Project is a nonprofit, nonpartisan program of research and education designed to explore and promote new directions in government science and technology policy in the post-Cold War era.”

Det tredje föredraget redogjorde för olika typer av intrång och försök till “hacks” som genomförts och inrapporterats till CERT Coordination Center. Det visar sig att vilka hacks som genomförs ändras med tiden men även att risken för att bli hackad minskat. För vanliga användare är risken fortfarande större att själv ha sönder datorn än att bli hackad. För organisationer med höga säkerhetskrav är dock situationen en annan. Föredraget sammanfattar vilka hacks som sker, vilka som är vanligast och hur man bör gå till väga för att skydda sin information.

Så följde en session om Cultural Aspects of Internet Globalization. Det intressantaste föredrag var Collaborative Dance, Interactive Music, Folklore Preservation: High-Bandwidth Applications with Global Implications av Deborah Everhart från Georgetown University. Everhart beskrev ett antal spännande projekt där Internet använts för att skapa konst på helt nya sätt. World Wide Simultaneous Dance, The Cassandra Project och Collected Visions bör besökas för att förstås.

To Net or Not to Net var den sista sessionen. Två intressanta men inte särskilt upphetsande föredrag (Intellectual Property and Copyright: How Do We Manage These Issues in an International Electronic Environment and Protect Education Interests? och Electronic Communication and the Humanities) inledde. Det första var en i och för sig klar och noggrann genomgång av hur upphovsrättsliga frågor bör hanteras i skolans värld. Det andra föredraget behandlad bl.a. frågan om man kan studera humanistiska ämnen utan att träffa andra människor på riktigt. En slutsats var att det finns en djupgående skillnad mellan att interagera i verkligheten och via Internet. I vissa fall är det svårt att se att en de kunskaper som eleverna inhämtar via en virtuell version av en viss kurs kan likställas med dem som kan inhämtas i den riktiga kursen.

Sist ut var Eszter Hargittai som talade om The Pros and Cons of Implementing the Internet in the Classroom: Making Sense of the Hype. Hargittai berörde bl.a frågan om hur man i skolan ska hantera “olämplig” information på Internet. Även om hon i princip höll med om fördelarna med fri tillgång på information och föredrog “vaccination” framför “isolering” gjorde hon en viktig kommentar: förutsätter inte “vaccinationsmetoden” att lärarna är “goda”? Vad gör man om lärarna inte kan förutsättas vara “goda”, t.ex. om många lärare är antisemiter?

Övrigt

FLAG Telecom presenterade i en monter sitt arbete med att dra en fiberoptisk kabel från England till Japan via Spanien, Italien, Egypten, Förenade Arabemiraten, Indien, Thailand, Malaysia, Kina och Korea. Kabeln, 27300 km lång, kommer att innebära ett stort framsteg när det gäller att öka kapaciteten på Internet. FLAG säljer “svart kabel”, dvs upplåter plats i kabeln för olika operatörer. Det är ett otroligt bygge som för Internet “närmare” många miljoner människor, framför allt i Mellanöstern och Asien.

Avslutning

INET är nästintill ett måste för den som arbetar med Internet. Resan har givt många intryck, många nya kontakter och nya kunskaper. Det stöd som Skolverket, Kommittén för ett europeiskt skoldatanät och Styrelsen för psykologiskt försvar givit erkännes tacksamt.

Länkar i texten

De föredrag som inte har egen länk i denna lista finns på INET’98-siten.