Redaktörer: Johan Groth, Kenneth Olausson

bokenUnder de senaste fyra åren har användningen av Internet ökat dramatiskt i den svenska skolan. På nationell nivå har IT-kommissionen, KK-stiftelsen och Skolverkets arbete med Skoldatanätet sökt stödja utvecklingsarbetet. På lokal nivå har enskilda lärare, skolor och skolhuvudmän bedrivit ett omfattande förnyelsesarbete.

Denna bok vill bidra till fortsatt utveckling av skolan med Internet som verktyg. I boken ger ett antal av dem som medverkat i skolans IT-arbete sin bild av vad som hänt och vilka tankar som legat bakom deras arbete. Utifrån denna bakgrund presenteras erfarenheter och förslag till hur det fortsatta förändringsarbetet kan bedrivas.

Boken vänder sig till dem som vill försöka förstå sambanden mellan samhälls- och skolutveckling, i går, i dag och i morgon. Den är också en samlingsvolym där den intresserade pedagogen kan få nya idéer till sin undervisning. Boken bör även intressera politiker och tjänstemän inom skolsektorn, journalister m fl.

Formatet är en antologi med drygt 20 författare. Författarna är verksamma inom skolan, i riksdag och departement, på Skolverket och andra myndigheter, inom näringslivet, högskolan och olika organisationer. Varje författare bidrar med ett kapitel och presenteras med bild och meritförteckning.

Bland författarna märks

  • Per Unckel, f d utbildningsminister, som skriver om den första IT-kommissionen och KK-stiftelsens “IT-miljard”
  • Ulf P Lundgren, Skolverkets generaldirektör, som skriver om pedagogiskt arbete och IT
  • Stig Roland Rask, lärare vid Fredriksdalskolan, som skriver om Internet – etikens marknadstorg
  • Pär Lannerö, student på Kungliga Tekniska Högskolan, som skapat den populära kursen Ett smultronställe för Internetblåbär
  • Mia Winther, universitetsadjunkt på Bibliotekshögskolan, Borås, som skriver om hur Internet påverkar skolbiblioteken och skolbibliotekarierna
  • Hans-Inge Persson, Barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun och f d ledamot av IT-kommissionen, som skriver om kommunen, skolan och Internet
  • Benny Regnér, undervisningsråd på Skolverket och tidig pionjär inom området Internet i skolan, som ger sin bild på vad Internet inneburit för skolan och vad som kan förväntas hända härnäst.

Internet kommer till skolan (c 250 s), 646-1095-0, F-pris 190:-

EKELUNDS FÖRLAG AB, Box 2050, 169 02 SOLNA
Tel 08-82 13 20 Fax 08-83 29 56
E-mail education@ekelunds.se

[ur katalog för Ekelunds förlag 1998 ]