Vi i Villa
Box 4041
181 04 Lidingö

Med förvåning läste jag “Husfrågan” i Vi i Villa, nr 7, 2001. Under rubriken “Farliga currylinjer?” presenterar Lars Eric Olsson en märklig blandning av försiktig tveksamhet och okritisk tilltro till ett av vår tids mer kända pseudovetenskapliga fenomen. Currylinjer (och de närbesläktade Hartmannlinjerna) tillhör samma familj som slagrutor, kristallterapi, aurafenomen och telepati. Det handlar om bedragare och charlataner som utnyttjar vanliga människors rädsla och osäkerhet genom att maskera bedrägeriet i vetenskapliga termer.

Saken framgår med all tydlighet av Olssons egna ord: “Man kan själv mäta på ett enkelt sätt – för vetenskapliga instrument kan inte registrera dem!” Vetenskapsmän använder nämligen inga speciella instrument (instrument som av en märkligt slump inte kan känna av Currylinjer). Vetenskapsmän använder mätinstrument som ger resultat. Skulle en böjd galge vara bättre än något annat så använder en vetenskapsman en böjd galge och skäms inte för det! Anledningen till att man inte kan upptäcka Currylinjer är enkel: de existerar inte.

Det torde knappast vara Vi i Villas uppdrag att kolportera vidskepelse och understödja pseudovetenskap. Olssons artikel orsakar med stor sannolikhet oro och rädsla i många hem. Några av Olssons läsare kanske till och med anlitar dyra “Currykonsulter” för att “rena” sitt hus. Tar Olsson ansvar för detta?

Jag utgår ifrån att Vi i Villas ledning ser det som en del av sitt journalistiska uppdrag att motarbeta bedrägeri och lögn. Jag utgår ifrån att Vi i Villas ledning önskar att tidningen ska uppfattas som vederhäftig och pålitligt. Jag utgår ifrån att vi slipper dylika inlägg i Vi i Villa i framtiden.

Med vänlig hälsning

/Johan Groth

[Insänd till Vi i Villa, aldrig publicerad]