Jag har fått möjlighet att skriva en post (PDF) om Sveroks riksmöte på makthavare.se. makthavare.se är ett politiskt uppslagsverk i form av en wiki där redaktionen “kombinerar god journalistik med bloggens flexibilitet och användargenererat material för att ge en djupare inblick i svenska politiska händelser”.

Mitt inlägg fokuserar på Sverok som ett stort och aktivt ungdomsförbund och vad det kan ge för tankar kring framtidens ledare och hur de kommer att vilja arbeta politiskt och opinionsmässigt.