Jag kom att fundera på om man bör blogga på svenska eller engelska. En uppenbar tanke är att om man skriver på engelska så har posten en mångdubbelt större potentiell publik. Och så är det ju.

Men sedan kom jag att tänka på debatten kring begreppet domänförlust som bland annat Språkrådet engagerat sig i, se t.ex. rapporten “Domänförluster i svenskan”.

I korthet handlar det om att om vi inte använder svenska inom ett visst ämnesområdet så kan det till slut gå dithän att vi inte längre kan prata om ämnesområdet på svenska. Eftersom de flesta av oss, trots allt, uttrycker oss bättre på vårt modersmål än på ett inlärt språk blir konsekvensen att vi, inom vissa områden, riskerar att behöva uttrycka oss på ett otillräckligt sätt, med andra ord med hjälp av någon sorts ämnesanknuten pidgin.

Frågan är inte uppenbar men själv lutar jag åt att vi bör utveckla och bevara vårt eget språk i största möjliga grad. Därför (och för att jag är lite lat ;-)) skriver jag på svenska!