Många pratar om den sociala webben just nu, konsulter, experter och andra. Jag är själv rätt förtjust i de tankar som ligger bakom den sociala webben och ser stora möjligheter med många av de verktyg och tekniker som göms inom begreppet.

Helt utan bromsar och självkritik så tänkte jag påbörja en serie poster där jag delar med mig av mina funderingar och erfarenheter kring den sociala webben. Jag hoppas detta kan vara till nytta och nöje för några av er därute på den vanliga och/eller (just det) sociala webben.

Min utgångspunkt kommer att vara vilken nytta ger den sociala webben och hur fungerar den för en vanlig användare. Hör gärna av mer med synpunkter, tankar, kritik eller förslag. Som vanligt når man mig säkrast på johan dot groth at gogab dot se.

Så, då kan vi börja. Vad är den sociala webben? Enligt min uppfattning handlar den sociala webben om att människor, utifrån sina egna relation och intressen, skapar innehåll på the World Wide Web. Den sociala webben består, i min bild, av ett antal applikationer, ramverk, sysetem eller vad man vill kalla det, som gör det möjligt för människor att interagera med varande och där det ibland kanske till och med är så att integrationen är det primära. Integrationen på webben kan, med denna syn, till och med leda till fördjupade kontakter away from the keyboard.

Mer konkret skulle man kunna säga att den första, “vanliga” webben (som i och för sig är grunden för alla därpå följande “webbar” vare sig de är semantiska, sociala eller något annat) gav möjligheter för alla och envar att dela med sig av information. Den första webben var på många sätt ett verktyg för att bygga skyltfönster, sätta upp affischer etc. Den första webben förutsatt, mer eller mindre uttalat, att någon vill säga (publicera) något för andra.

Nästa webb, ofta kallad Webb 2.0, tillförde ytterligare aspekter på kommunikation i och med att man lade ett större fokus på dialog och informationsdelning. Dialogen tar sitt utryck bl.a. i att bloggar och wikis växer fram. Naturligtvis hade det redan tidigare funnits former för dialog (t.ex. forum) men nu blev dessa integrerade med webben. Informationsdelning sker via tjänster som Flickr, deli.cio.us och YouTube. Nu blir också frågor som informationssamverkan mellan olika informationskällor, metadata etc. viktigt. På Webb 2.0 vill vi dela med oss och då måste de olika applikationerna kunna “prata” med varandra.

På den semantiska webben ligger fokus på att göra den information som finns på webben begriplig utan krav på förförståelse. Detta kan verka lite kryptiskt men ett exempel kanske kan illustrera frågan: alla som pratar svenska vet att “Johan” är ett manligt förnamn och alla som har influerats av  kristen och/eller västerländsk kultur kan ana att “Johan” är ett manligt förnamn. Den person som är uppväxt dessa influenser kan inte veta om något alls om vad “Johan” betyder. På den semantiska webben ska all information bära med sig information som gör den möjlig att tolka utan förförståelse. Är då detta viktigt? Ja, det är det av flera skäl. Ett viktigt skäl är att på den semantiska webben kan datorer (som ju är dumma som spån) “förstå” vad texter handlar om vilket ger förutsättningar för att skapa helt nya tjänster där olika informationskällor samverkar och “samläses”. Ett exempel till: försök att ställa följande fråga till den icke-semantiska webben (t.ex. via en sökmotor): “visa mig alla hotell i Stockholm som har ett rum ledigt i mitten på november och där rumspriset inte överstiger 1100 kr per natt”.

Den sociala webben är, som framgår av ovan, inget nytt utan en ny aspekt på webben. På den sociala webben är det mänskliga samtalet viktigast. Det handlar om att skapa och befästa relationer, det handlar om att berätta och dela med sig. Jag skulle vilja säga att den sociala webben är café-aspekten av World Wide Web. På den sociala webben är det korta samtal, små stycken av information som gäller. Styrkan ligger i att dessa “informationsbitar” rör sig snabbt över nätet och att de kan åka mellan olika tjänster och olika arenor. I många fall bygger den sociala webben på andra tjänster (t.ex. Flickr för att lagra de bilder du delar på Facebook). Kända tjänster på den sociala webben är, förutom Facebook, bland annat Twitter och Digg.

Efter denna introduktion kommer jag att i tur och ordning ta itu med olika delar och olika verktyg. Stay tuned!