En rolig sak med USA är att det finns en uppsjö fristående forskningsinstitutet och think tanks som var och en, utifrån sin värdegrund, belyser aktuella frågor. Jag hittade nyligen The Pew Research Center’s Internet & American Life Project (PewInternet) som är ett av sju projekt som ingår i Pew Research Center. PewInternet visar sig ha gjort en hel del spänannde studier av den sociala webben, bloggosfären, gaming, podcasting m.m.

Här vill jag lyfta fram en studie av vilka det är som använder den sociala webben. I korthet kan man konstatera att idag (2009)

  • har hälften av alla amerikaner över 18 år använt den sociala webben (2005 var motsvarande siffra under en på tio!)
  • använde den fjärdedel den sociala webben “igår”
  • är Facebook är den mest populära tjänsten, följt av MySpace och Linkedin
  • är de regionala skillnaderna är små vad gäller användningen av den sociala webben
  • är majoriteten av användare kvinnor
  • är de som använder den sociala webben inte längre bara “early adopters” utan “vanliga” människor

Undersökningen visar alltså att den sociala webben är något i högsta grad verkligt och ett “verktyg” som många använder och gör det ofta. Förtjänar att återigen konstateras att alla företag och organisationer måste skaffa sig ett förhållningssätt till den sociala webben.

Hela presentationen återfinns nedan.