I dag pratar många om “viral marknadsföring”. Det handlar i mångt och mycket om att utnyttja den sociala webben för att nå ut med olika typer av budskap. Den som lyckas skapa attraktiva “informationsobjekt” (spännande, roliga, intressenta, oväntade …) kan dra nytta av den informationsdelning som är inneboende i den sociala webben.

Viral marknadsföring är en aspekt på en bredare trend, nämligen den där vi alla blir både användare och producenter, s.k. procumenter, av information. Viral marknadsföring vänder upp och ner på hur vi når ut med information. Det krävs att avsändaren förstår hur kunderna, eller ännu viktigare de som kunderna lyssnar på, tänker kring en viss vara eller tjänst.

En bra sammanfattning av begreppet viral marknadsföring finns på Aftonbladets TV-site (infogad nedan). Konsulten som intervjuas kommer från Springtime som arbetar mycket med hur den sociala webben påverkar kommunikation etc.

Den omnämnda kampanjens huvudsida heter Thefuntheory.com och är ett bra exempel på hur man kan tänka nytt kring sin marknadsföring.

Spännande är förstås att våra svenska myndigheter tagit vara på den trend tidigt. Jag har diskuterat den kampanj Forum för levande historia lanserade tidigare i höstas här.

En roliga sak är att min post där jag länkar till och inkluderar filmer etc. i sig är ett steg i bolagets virala kampanj …